Actualiteitsbericht over de 500.000 euro subsidie aan de Budascoop (2)

We komen een beetje laat met dit “actualiteitsbericht” op de proppen, maar zoals gezegd moest er wat nodeloos opzoekingswerk aan te pas komen. Nodeloos omdat betrokken personen (die het kunnen weten) nu eenmaal niet wensen te antwoorden op vragen van de redactie van onze alternatieve stadskrant. Soit. Het zij zo. Het is wat het is.

Op 9 januari ll. publiceerde de officiële website van stad “goed nieuws voor Stad en het Kunstencentrum Buda”. “De Minister-President Jan Jambon keurde op de valreep van 2022 nog 500.000 euro investeringssubsidie toe uit het Fonds voor Culturele Infrastructuur.” Zodoende kan men de HVAC-installatie (heating, ventilation, airconditioning) van de Budascoop vervangen. En in één keer nog wel.
Dit bericht vonden (en vinden) we heuglijk, maar bij onze gediplomeerde gemeenteraadwatcher rezen er uit beroepsmisvorming al onmiddellijk enkele vragen op.
Het is namelijk geen echte, volgehouden traditie dat de website van stad ook maar een kik geeft, telkenmale wanneer er subsidies verleend worden aan een of andere Kortrijkse organisatie. En nog minder dat er uitdrukkelijk wordt aangestipt van welke minister (partij) of departement die schenking aan een instantie te beurt viel. (Wie weet er bijvoorbeeld dat een jeugdorganisatie (“atelier”) als “Bolwerk” uit datzelfde Fonds van de Minister-President, tevens bevoegd voor Cultuur, Jan Jambon – bij progressieven gekend als zijnde een cultuurbarbaar -een gigantische som geld heeft gekregen? Zijnde 250.000 euro.)

Ook de gazetten en WTV maakten meer dan naar gewoonte uitdrukkelijk kond van het gebeuren. En schepen van cultuur Axel Ronse (N-VA) kwam daarbij telkens aan het woord. Bon. Dit was dus al duidelijk: hier was een publiciteitscampagne van de N-VA aan de gang. Marketing.

Maar laat ons toch maar wat meer inhoudelijke commentaar (info, duiding) geven bij die subsidiëring.
Heel de zaak is eigenlijk al ter sprake gekomen in de gemeenteraad van 12 september van vorig jaar, maar dat is de gazetten weer eventjes geheel ontgaan.

En nu wordt de context van de toekenning van de investeringssubsidie een beetje duidelijker, maar ook wat complexer. En nu kunnen we wat beter verstaan waarom er in ieder bericht over de zaak gewag gemaakt wordt van het feit dat een en ander “op de valreep” is gebeurd.
Uit de gazetten valt het niet duidelijk op te maken, maar de Budascoop is géén eigendom van Stad !
De bioscoop (vroeger “Pentascoop”) is nog altijd eigendom van de familie Bert. Van de Bertjes.
En val nu niet omver, beste lezer-Kortrijkzaan. Zelfs op de officiële website van Stad is te lezen dat de Budascoop stadseigendom is. Vul maar eens de term ‘Budascoop’ in op de zoekmachien van de webstek. Dan krijgt u waarlijk dit te lezen (onder ‘extra informatie’): “De stad kocht het gebouw en verbouwde twee grote filmzalen tot theaterzalen.”
Onvoorstelbaar, onthutsend is dat zo’n kemel nog altijd te boek staat op een officieel medium van Stad…
Ja, vader Bert (Albert dus) wou die Pentascoop wel een keer verkopen, voor 2 miljoen euro. Maar stad bood slechts 1,6 miljoen. De verkoop is dus niet doorgegaan en er is als alternatief een erfpachtovereenkomst gesloten. De duur ervan is bepaald op 36 jaar en begon te lopen in september 2003. Prijs van de pacht? Per jaar en om de drie jaar geïndexeerd: 83.000 euro. Hoeveel die pacht nu bedraagt weten we niet (in 2007 ging het alreeds om 89.000 euro) want de baas van heel het Kunstencentrum, Kristof Jonckheere, wil dat niet vertellen aan kortrijkwatcher.
Momenteel loopt de erfpacht dus tot 2039. (Hoeveel zouden we tot op heden al betaald hebben voor het gebruik van het gebouw? En hoeveel zal de erfpacht ons gekost hebben aan het eind van de periode 2003-2039? En vergelijk die som dan met de de prijs die vader Bert ooit wou bedingen.)
Goed.
Maar intussen heeft de familie Bert al vorig jaar een intentieverklaring opgemaakt om de erfpacht te verlengen. De tekst ervan niet gezien. (De gemeenteraadsleden wel?)
Maar wat heeft dat nu allemaal te maken met die onlangs uitgekeerde subsidie van 500.000 euro?
Zie volgende editie.