Lanssens van HLN berispt hoofdredacteur van “Kortrijkwatcher” ! (2)

Hoe is het in godsnaam toch zover kunnen komen?
Niemand in het wereldje van de journalistiek heeft ooit maar durven denken noch voorspellen dat er ooit één iemand uit de reguliere journalistiek het in zijn hoofd zou halen om een icoon van de Vlaamse elektronische burgerjournalistiek als Kortrijkwatcher (KW) te vermaledijnen. En dan nog iemand van HLN!
Even recapituleren.
Bij een online-verslag van Peter Lanssens (lps) over de ludieke opening van het nieuwe Groeningepark dichtbij de Veemarkt (dd. 21 juni) had de méér dan roemruchte gemeenteraadwatcher van KW de ploerterige vraag gesteld of de reporter van HLN het wel gewaagd had om in zijn verslag over dit gebeuren 1) ook eens de kostprijs van het project kenbaar te maken (een “verdrievoudiging” van de raming) evenals 2) de onwaarschijnlijk lange duur zou memoreren waarbij dat park(je) uiteindelijk kon aangelegd.
KW stelde die vragen omdat hij redelijk gegronde redenen heeft om dat te betwijfelen. Kortrijkwatcher is namelijk al sinds jaren van oordeel dat Lanssens allerminst een “journalist” kan genoemd worden. Dat drastische oordeel berust op vele feiten, al van twee decennia ver. Politiek gezien is hij gewoon de volkomen kritiekloze woordvoerder (lakei zeg maar) van het Kortrijks College van Burgemeester en Schepenen (het CBS). Voor het overige vult hij zijn Kortrijkse pagina in het HLN met onbelangrijke berichten over cafés en zomerbars die open- en dichtgaan (winkels ook) of met totaal onnozele faits divers die men her en der in zijn oor fluistert.
Kortrijkwatcher werd door Lanssens evenwel betrapt op een grove beroepsfout !
De meerprijs van het project werd – in tegenstelling tot KW’s infame verwachting – in het onlinestuk van lange Peter WEL netjes vermeld! Niet zonder reden riposteerde Lanssens met de strenge vermaning dat KW best eerst zijn artikel (achter een betaalmuur) had gelezen vooraleer te gaan fulmineren.
Dat stuk over het Groeningepark hebben we intussen gelezen, in de geprinte versie (dd. 22 juni). (KW is immers noodgedwongen – beroepshalve -geabonneerd op HLN.) Of die print verschilt met de versie op de ‘social media’ weten we niet. HLN antwoordt niet op mijn vraag hierover. Overigens is dat hier in dit kader van mijn (KW) wederwoord niet echt van belang.
– Jawel, Lanssens heeft het opgebracht om de onwaarschijnlijk gigantische meerprijs te berde te brengen, maar hoe? Netjes?? Volkomen onjuist ja, met daarbij nog een twijfelachtige uitleg van schepen Wout Maddens die hij (zoals het een 0,00 % journalist betaamt) kritiekloos overnam. Cf. infra in dit stuk.
– Over de tevens onwaarschijnlijk lange duur van de werkzaamheden, waarbij men uiteindelijk het project(je) kon verwezenlijken : geen woord. (Dat was nochtans onze tweede vraag.)

Laten we het daar dus nu eerst even over hebben. Over de timing van het project.
* De aankondiging van het actiepunt (in het Meerjarenplan te vinden onder nr. 9.19, dit ter info beste Peter) gebeurde door schepen Bert Herrewyn, al begin augustus 2020, met enorm bazuingeschal. De buren praten er nog over…
* Een eerste voorontwerp van de site, na veel gedoe opgemaakt door het studiebureau Cnockaert (Wervik), werd geagendeerd in een CBS van oktober 2021.
* De gunning van de werken is aan de firma Growebo (Gullegem) toegewezen in het CBS van 19 september 2022. Twee jaar na de aankondiging.
* Om nog nipt te kunnen genieten van een Vlaamse onthardingspremie is men inderhaast eind 2022 gestart met de werken.
* En om die subsidie niet te missen moesten de werken wel voltooid zijn tegen juli 2023. Dat is dus nipt gelukt.
Beste lezer,
Vertel dat NOOIT aan een Chinees. Hoe het hier ter stede kan het dat er tussen de aankondiging van een plan en de uitvoering ervan (ontharding van een stukje grond, een beetje straat opkalefateren en een parkje aanleggen in de orde van grootte van een klein voetbalveld) bijna drie jaar verloopt. (31 maanden.)
Daar bestaat een passend woord voor in de politiek: MALGOVERNO.


Die ultralange tijdspanne tussen aankondiging en het eind van de werken had onvermijdelijk gevolgen voor de kostprijs van het project.
Daarover willen we nu ook een keer bakkeleien, aangezien Lanssens wel degelijk – heel gedurfd is dat! – vertelde over die ongelooflijke meerprijs. Die zgn. “verdrievoudiging” ten opzichte van het oorspronkelijk budget.
Reporter (lps) hield het bij dit onderwerp qua content zoals altijd gewoon bij wat men hem heeft verteld, in plaats van het dossier te raadplegen (of ‘kortrijkwatcher’ te lezen), zoals het een ware beroepsjournalist betaamt.
Het budget dat schepen Herrewyn in augustus 2020 naar voren bracht was 450.000 euro. Ja zeg. Een journalist die naam waardig had evenwel kunnen uitvissen dat in het dossier (én in de stadskrant “kortrijkwatcher”) wel degelijk sprake was van 438.657,37 euro. Zeer opmerkelijk is dat het bedrag van 450.000 euro (de “Herrewyn-prijs”) waarlijk is blijven staan op de website van stad tot in maart 2022, terwijl in de diverse meerjarenplannen al lang sprake was van 1 miljoen, later 1.022.517 euro en nog later die 1.256.517 euro. Dat is – toeval bestaat niet – pas gecorrigeerd nadat KW in zijn alternatieve stadskrant daarover is gaan fulmineren. En wat er nu staat is nog altijd niet juist…Echt niet te geloven.
We nemen het de gerenommeerde, gezaghebbende én tegelijk populaire (wat zelden voorkomt) “journalist” Peter L. niet kwalijk dat hij het nu houdt bij een kostprijs van 1,25 miljoen euro. Bevoegd schepen Maddens zegt immers net hetzelfde… Alleen is het wel ietwat verbazingwekkend dat de website van stad het nog altijd heeft over 1,1 miljoen. Maar dat is zonder BTW, om ons te troosten.
Wat we nu toch nog absoluut willen vertellen aan onze trouwe abonnees vergt waarlijk een inspanning om nog verder te lezen. En aan de vermeende journalist (lps) enige beroepsijver.
Hoe komt dat toch dat hij nog altijd niet heeft ontdekt (en dus niet schrijft) dat de werken van het project op 19 september 2022 werden gegund aan de firma GROWEBO voor netjes 1.649.325,23 euro.
HET GAAT DUS OM EEN “VERVIERVOUDIGING” VAN DE OORSPONKELIJKE HERREWYN-PRIJS.

Vraag 1.
Wat is het kenmerk van een journalist, die naam waardig?
Dat hij een bewindvoerder die een onjuistheid verkondigt kort maar beleefd terechtwijst. Dat Groeningepark kost dus geen 1,25 M (zoals Maddens zegt) maar NETJES 1,64 M.
Vraag 2.
En wat is het kenmerk van de betere journalist?
Dat hij het aandurft om symptomen van MAlGOVERNO openlijk en onvervaard te signaleren. Durft publiceren. (Lanssens vindt van zichzelf dat hij gevreesd is om zijn “scherpe pen”.)
Die kostprijs van 1,64 M omvat daarenboven een overschrijding van het geraamde bedrag met netjes 309.657,87 euro. Dat is een onderschatting van netjes 23,1 procent. (En het beschikbare budget werd daarbij ook al netjes overschreden met 421.311,03 euro.) Dat is allemaal niet voor de gemeenteraad gekomen. Lanssens weet dat niet, en als hij daarvan toch op de hoogt zou zijn, zou hij het nog verzwijgen ook. Zo zit dat bij hem, als persjongen ten dienste van de tripartite, vooral schepen Weydts.
De zogenaamde “journalist” (lps) weerspreekt (berispt) schepen Maddens ook in het geheel niet wanneer die beweert dat de meerprijs (die van 1,25 M dan…) te wijten is aan het feit dat het geplande projectgebied in de loop van de tijd steeds groter werd. Daar is ons heus niets van bekend, integendeel. Het opknappen van de Groeningelaan kost slechts 60.169,14 euro, – als de schepen het misschien over dat gebied zou kunnen hebben. Het projectgebied is zelfs kleiner geworden! De site rond de Maagd van Vlaanderen werd geschrapt uit het project! En het aanbrengen van een grote luifel ook. De fietsenstalling zou als camouflage (verdoken) op rekening komen van Parko in plaats van op die van stad. En ik meen, maar ben dat niet zeker – dat men ook heeft afgezien van een groter aantal voorziene camera’s. Dat allemaal om de kostprijs toch nog maar in toom te houden. Lanssens weet dat allemaal niet en – nogmaals – zou er ook niet over reppen als hij het wel wist.
De grote oorzaak van de prijsstijgingen is gewoon te wijten aan “malgoverno”: in dit geval de traagheid van bestuur en onnodige drukdoenerij (die 7 fasen!) die de voortschrijdende inflatie met de jaren (bijna drie) vrij spel gaf. De materialen kostten op de duur steeds meer…
Tenslotte kunnen we ons nog afvragen waarom het bureau Cnockaert het nodig vond om een landschapsarchitecte (Katinka) in te schakelen ter verwezenlijking van dat parkje. Lanssens vernoemt haar niet eens. (Hij vernoemt wel Marie-Amélie Cnockaert als ontwerper.)
Beste Peter.
Probeer het nu toch eens klaar te spelen om ons netjes en onvervaard te informeren over de juiste kostprijs van het geheel.
Bovenop die 1,64 M voor de werken moeten we namelijk nog het honorarium voor het studiebureau Cnockaert tellen. Indertijd liet schepen Weydts aan u in eigen persoon nog wel weten (via uw rode telefoonlijn) dat het zou gaan om 66.516,73 euro. Dat bedrag zal nu ook wel zijn opgelopen zeker?
Beste Peter, hou ons zo spoedig mogelijk (netjes hé) op de hoogte. Later ook over de definitieve afrekeningen.
Zorg er nu eens voor dat Kortrijkwatcher in het vervolg niet meer moet fulmineren want dat doet hij allerminst graag hoor.
Jeetje.

P.S.
Merkwaardig is dat HLN (Maddens ook niet) géén gewag maakt van een onthardingssubsidie (250.000 euro) die we zouden krijgen van de Vlaamse overheid. Men heeft er zelfs de naam van het project voor gewijzigd. In plaats van “heraanleg” van de site ging het over een “ontharding”. We missen die subsidie toch niet? Of staat dat wel aangestipt in de online-versie van de reportage? (HLN geeft ons geen uitsluitsel.)