Onze sterreporter (lps) maakt een opnieuw een bilan op van het beleid (2)

Ja, onze 0,00%-journalist Peter Lanssens van “Het Laatste Nieuws” maakte online dan op 15 maart opnieuw “een duik in het bestuursakkoord “Kortrijk Beste Stad van Vlaanderen”. Gelukkig dat we het gezien hebben. De printversie is nog niet gepubliceerd in de papieren gazet. We wezen er al een keer op dat de reporter online op 4 maart aan de hand van 10 punten heeft uitgezocht wat er nu gerealiseerd werd, en vooral wat niet. Ook met behulp van de leden van het schepencollege. Dat werkstuk kon men op papier pas lezen op dinsdag 12 maart. En wat bleek. Van die tien punten is er één uitgevoerd (het digitaal referendum) , en de andere negen actiepunten zijn nog in het stadium van de uitvoering. Maar ze zitten wel op schema. Twee grote projecten zullen zelfs nog dit jaar worden voltooid: de tentoonstellingssite Abby en de verlaging van de Leieboorden van de Dolfijn- en Kasteelkaai. Met andere woorden: de facto (op de keper beschouwd) is er geen enkel punt te vinden dat niet is gerealiseerd.
Burgemeester Van Quickenborne kon toen concluderen dat “ruim 80 procent van de beloftes is waargemaakt” en voegde er zelfs nog aan toe dat er dit jaar nog twaalf openingen zijn gepland.
Quickie keek ook naar de toekomst en verwees naar drie cruciale dossiers “die weer op de rails zijn gezet”. (Eigenlijk dossiers van het Vlaams Gewest: de trambus naar Hoog-Kortrijk, het nieuwe station, het nieuwe tracé voor het kanaal Bossuit-Kortrijk.)
In de gazet van 12 maart verwees de burgemeester tevens naar nieuwe plannen: een Groene Gordel en en nieuwe politiepost aan het Stationsplein.
En dan komt er nog een zinnetje dat in de gazet niet nader wordt toegelicht, maar in de online-versie wél.
Burgemeester voegt er nog aan toe dat hij ook “qua events naar een hogere versnelling wil schakelen”.
In de oorspronkelijke versie (die enkel abonnees konden lezen via Tinternet) gaf hij als voorbeeld dat hij de officiële start van de koers genaamd “Kuurne-Brussel-Kuurne” ook naar Kortrijk-stad wil overbrengen.
Die toelichting is dus in de gazet weggevallen, geschrapt. Normaliter noemt men in de perswereld zoiets: censuur. Het is duidelijk dat Quickie op vandaag, in de aanloop naar de verkiezingen geen slapende honden in Kuurne wil wakker maken.

Zo.
Intussen heeft onze sterreporter – van Quickie zelf natuurlijk – de wenk gekregen om zich nog wat beter te informeren over belangrijke lopende projecten. De spreekbuis van Q kreeg er zeven voorgeschoteld, met de nodige inside informatie. De voor Quickie dan gratis kiespropaganda gaat over:
1. Start van de omgevingsaanleg boven de nieuwe Appeltunnel.
2. Werken voor een groener winkelwandelgebied. (Er is minder leegstand!).
3. Opmaak van een plan-MER in verband met de locatie van een nieuw voetbalstadion.
4. Bijkomende trajectcontroles.
5. De aanstelling van een “jongerenflik” binnen het politiekorps en een samenwerkingsverband met het Oranjehuis. Naam: JU.WEL.
6. Opwaardering van “de kop van de Veemarkt”.
7. Sinksenfeesten in het kader van het project Kortrijk Culturele Hoofdstad.

Nadere informatie?
Iedere dag de krant kopen, op hoop van zegen.

P.S.
Wie HLN leest kan op geen enkele wijze ook maar enigszins vermoeden dat de tripartite niet meer bestaat. Of toch wél: geen enkel schepen van “Vooruit” of de N-VA wordt geciteerd.
En voor de sterreporter (lps) is absoluut duidelijk dat Quickie opnieuw burgemeester wordt.