Geen partijpolitiek meer in het stadhuis

Het is gedaan.
Het College van Burgemeester en Schepenen van 28 december 2004 heeft beslist om voortaan
– “principieel” althans – geen publieksactiviteiten van politieke partijen meer toe te laten in het stadhuis. Het stadhuis moet “als een neutraal gebouw” beschouwd worden.
Aanleiding tot deze breuk met de traditie is de aanvraag van het Vlaams Belang om een nieuwjaarsreceptie aldaar (in de Beatrijszaal) te organiseren. Die aanvraag is dus geweigerd.
Wel zal het College toelaten dat dit soort activiteiten toch nog kunnen gebeuren in andere stadsgebouwen. De notulen van het CBS geven niet aan om welke gebouwen het dan eventueel zou kunnen gaan.
P.S.
De VLD ontsnapt nog net aan deze verordening, want een gelijkaardige aanvraag van deze partij kwam enkele weken vroeger, en het CBS ziet nu geen mogelijkheid meer om nog een alternatief aan te bieden.