De nieuwe bieb

Het stadsbestuur stelde begin 2004 een werkgroep aan die een nieuw inhoudelijk concept moet voorbereiden voor een nieuwe bibliotheek. (De bouw van een nieuwe bieb was een verkiezingsbelofte die nog in deze bestuursperiode zou verwezenlijkt worden, net als een nieuw open zwembad en 2000 sociale woningen.)
“Een ambitieus plan waar iedereen zoveel als mogelijk bij moet betrokken worden”. Er is al een keer hierover een debatavond geweest, in oktober 2004.

De werkgroep dient zich onverwijld het laatste nummer 24 (18 juni) van het weekblad “Vrij Nederland” aan te schaffen. (In onze universtiteitstad is er in het centrum daarvan één winkeltje waar men dat weekblad nog kan verkrijgen.)

Ik citeer even wat uit de inleiding bij het thema-nummer van VN (pag. 44).
Het gonst van de multimediale verwachtingen en nieuwe ambities in bibliotheekland. “Op weg naar goud”, de toekomstvisie van de Vereniging van Openbare Bibliotheken, rekent resoluut af met het beeld van de bieb als een bewaarhuis voor boeken. De bibliotheek is, moeten we geloven, een ruimte voor verbeelding en verwondering. Ze kan bijdragen aan niet minder dan sociale cohesie en democratische vormgeving.
(…)
Intussen dopen criticasters hun pennen in vitriool.
Bernlef schrijft in “Raster” (…)
Wel doet het hem intens verdriet dat de bibliotheek zich zo schaamteloos uitlevert aan de terreur van de uitleencijfers.
“Waarom verdedigt u de spraakmakende minderheid niet”? vraagt hij zich af. “Uw aanschafbeleid onderscheidt zich in niets van dat van een boekhandel.”
In Gerrit Komrij vindt hij een medestander. “In plaats van mensen te verheffen, draagt de bibliotheek bij aan de ondergang van de cultuur,” weeklaagt hij. “Subsidies koppelen aan uitleningen is hezelfde als toneelgezelschappen beoordelen naar het aantal bezoekers.”

En zo gaat dat maar door.

Een hitteam van geheime inspecteurs van VN bezocht 27 openbare Nederlandse bibliotheken.
De winnaar is…Met vijf sterren komen Amstelveen en Maastricht als de topbiebs van Nederland uit de bus.
Amstelveen won in 2004 (mét Dublin en Wenen) al een Landmark Libraries Award.
In Maastricht verschijnt elke maand een flyer vol lezingen, debatten, concerten en voorleesuurtjes. Er worden regelmatig filmcursussen en computerworkshops gegeven.

De bibliothecarissen van de bibliobus (bieb op wielen) van Groningen zagen zich genoodzaakt om een cursus te volgen om beter met agressie om te kunnen gaan.
Maarten ‘t Hart vertelt dat hij als puber liefst nog een weekje de bibliothecaresse had willen lenen.

Anecdote
Ooit nog meegemaakt dat de bibliothecaris van de stadsbibliotheek – toen nog in de Berg der Barmhartigheid – in de erkende boekhandel “Zonnewende” (Leiestraat) één gestrekte meter boeken van de plank kocht. Of de gehele plank lang. Zonder op enige titel of auteur te letten. Dat waren nog eens tijden.
En aangezien Fred Germonprez zaliger ook in het aankoopcomité zat had men al zijn werken ongeveer in drie exemplaren.
Zedeloze boeken werden wel niet aangekocht. Putman Willem mocht nog net want die was ook van Kortrijk.