Het tsiganologisch project te Heule (4): een ongegrond bezwaarschrift ?

Op de eerstkomende gemeenteraad van maandag 10 oktober zal een meerderheid het bezwaarschrift van een Heulse actiegroep tegen de komst van een woonwagenterrein aldaar (vlakbij de WAAK, in De kromme Olm, aan de R8) ongegrond verklaren. Terwijl de overgrote meerderheid van de raadsleden dat dossier niet zullen bekeken hebben.

Over dat tsiganologisch project hebben we het hier al enkele keren gehad. Zie stukken van 13/3 (twee) en 31/5.

Iedereen weet dat ook heelwat raadsleden binnen de CD&V totaal niet gelukkig zijn met dit “pilootproject”. Maar dit is binnen die partij een taboe-onderwerp. (Als het punt ter sprake komt verlaat raadslid Patrick Jolie heel moedig maar tegelijk discreet en een beetje meesmuilend de zaal.)

De VLD onthoudt zich over deze zaak. SP.A is pro, maar de kiezers van die partij mogen dit niet weten. Spirit en Groen zijn ook pro. Vlaams Blok is radicaal tegen. Van de NV-A weet ik het niet meer zo goed wat de houding is. (Raadslid Lieve Vanhoutte is nogal vaak afwezig.)

Op internet is er nu in verband met het doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners door het Heulse actiecomité een website gepubliceerd.
Allemachtig interessant.

Vooral dat kaartje is leuk. Het toont de plaatsen die vroeger ooit in aanmerking kwamen voor de inrichting van “een zigeunerpark” met daarbij de woonplaatsen van de diverse schepenen.
Het is een wonderlijk kaartje. Alle potentieel mogelijke vestigingen (en het waren er veel!) in de buurt van schepenhuizen gelegen zijn geschrapt. Een statistisch-geografisch toeval ! Er is geen correlatie.

Verder kun je op die Heulse website nog van alles vinden.
Bijvoorbeeld een uittreksel van het gemeenteraadsverslag van juli.
Voor wie het zou vergeten zijn: de stad heeft toen voor de realisatie van dat woonwagenterrein “jegens” de familie Sabbe in de Izegemstraat nog wat grond gekocht voor de som van 54.734 euro.
Dezelfde familie is er toen meteen in geslaagd om nog vlug wat grond (47.406 m²) in de buurt aan de stad te verkopen voor de som van 757.084 euro. Kwestie van een mogelijke ontwaarding vóór te zijn. Stad motiveerde die aankoop als ondermeer nodig voor de uitbreiding van het speelplein “De Warande”. Maar De Warande was zeker geen vragende partij! Die stedelijke vzw had veel en veel liever geld gekregen voor de broodnodige vernieuwing van gebouwen.

Bijvoorbeeld lees je op die site ook de reactie van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) op het Heulse bezwaarschrift. Volgens die Commissie zijn de bezwaren ongegrond.
(In feite is die repliek van GECORO door het stadsbestuur en/of Leiedal – waarschijnlijk ook door schepen Frans Destoop – geformuleerd.)
Uit het verslag van GECORO is niet op te maken hoe de stemming over het bezwaarschrift is verlopen. Er wordt ook niemand van de leden individueel geciteerd.

Lees dus vooral : http://users.skynet.be/miraco.

Wordt het “zigeunerpark” een thema in de verkiezingstrijd bij de gemeenteraadsverkiezingen?
Me dunkt zal dat Heulse actiecomité daar wel voor zorgen.
Vlaams Blok natuurlijk ook. (Over iets anders wat de stad aanbelangt heeft die partij gewoon niets te vertellen. )
En de CD&V zal niet echt triomfantelijk doen over deze realisatie.

Ach, ach.
Wanneer zal een delegatie van het ACW, aangevoerd door tolk- schepen Frans Destoop en vergezeld door vader Manu (gronden zat) en diplomaat Jean de Bethune (eventueel bij referendum) aan de “zigeuners” zelf gaan vragen of ze wel even vanuit Rijsel willen halt houden aan De Kromme Olm te Kortrijk? En dan tegelijkertijd ook samen (participatie van de burger!) met het familiehoofd een huishoudelijk reglement voor dat terrein opstellen ? Met prijzen en alles.