Gemeenteraadsleden met de handen in het haar (bis)

In ons heel losjes overzicht van een aantal agendapunten uit de gemeenteraad van 10 oktober 2005 zijn we nu gekomen aan nummerke 2.9. Dat zou best samengelezen worden met punt 3.8.
Want die nummerkes hebben allebei betrekking op de heraanleg van de omgeving Begijnhofpark, Onze-Lieve-Vrouwkerk, Groeningestraat, Kapittelstraat, enz.  

2.9. Heraanleg Groeningestraat, enz. en riolering in het Begijnhofpark. Fase 2: heraanleg van de Groeningestraat. Wijze van gunnen.
Dat stuk is gewoon niet te verstaan.
Die fasen ! Fase 1 sloeg op de rioleringswerken in het Begijnhofpark. Fase 2 omvat ook rioleringswerken, nu blijkbaar in de Groeningestraat, maar die rioleringen moeten ook het water van het winkelwandelgebied opvangen en dat was fase 1. Zie nog punt 3.8.

Dat stuk is gewoon niet te verstaan.Die fasen ! Fase 1 sloeg op de rioleringswerken in het Begijnhofpark. Fase 2 omvat ook rioleringswerken, nu blijkbaar in de Groeningestraat, maar die rioleringen moeten ook het water van het winkelwandelgebied opvangen en dat was fase 1. Zie nog punt 3.8.De rioleringswerken in het Begijnhofpark zijn al een tijdje bezig. Wat maakt dat Begijnhofbewoners niet meer langs achter bereikbaar zijn. Hierdoor zijn wel al familiedrama’s vermeden… Via de krant vernamen zij ook dat de parkings van het rustoord Sint-Vincentius en het Begijnhof wellicht weer zouden kunnen verdwijnen. Welnu, als dat waar is, voorspel ik grote moeilijkheden. De nonnen van het RVT zullen dan eisen dat de oorspronkelijke toestand wordt hersteld. En dat was werkelijk een boeltje. Lelijk ! De wagens van personeel en bezoekers stonden tussen de bomen, helemaal in het wilde weg geparkeerd.
In dat moerassig gebied is er al veel geprutst aan de riolen. Op kosten van het OCMW dan.

Dat stuk is gewoon niet te verstaan.Die fasen ! Fase 1 sloeg op de rioleringswerken in het Begijnhofpark. Fase 2 omvat ook rioleringswerken, nu blijkbaar in de Groeningestraat, maar die rioleringen moeten ook het water van het winkelwandelgebied opvangen en dat was fase 1. Zie nog punt 3.8.De rioleringswerken in het Begijnhofpark zijn al een tijdje bezig. Wat maakt dat Begijnhofbewoners niet meer langs achter bereikbaar zijn. Hierdoor zijn wel al familiedrama’s vermeden… Via de krant vernamen zij ook dat de parkings van het rustoord Sint-Vincentius en het Begijnhof wellicht weer zouden kunnen verdwijnen. Welnu, als dat waar is, voorspel ik grote moeilijkheden. De nonnen van het RVT zullen dan eisen dat de oorspronkelijke toestand wordt hersteld. En dat was werkelijk een boeltje. Lelijk ! De wagens van personeel en bezoekers stonden tussen de bomen, helemaal in het wilde weg geparkeerd.In dat moerassig gebied is er al veel geprutst aan de riolen. Op kosten van het OCMW dan.En dan dat verkeerscirculatieplan voor de Groeningestraat! Wie nu bijvoorbeeld vanuit de omgeving van de Houtmarkt de stad richting Harelbeke-Gent wil verlaten wordt opnieuw het centrum ingejaagd, via het Plein, de Romeinselaan en de Veemarkt. Opnieuw binnen in de “autoluwe” stad…
Het stadsbestuur geraakt er niet aan uit. En zeggen dat we hier een peperdure halvetijdse verkeersdeskundige hebben ingehuurd, en naar het schijnt ook in het bezit zijn van een “verkeersmodel”. Soort simulator. Bij de reguliere ambtenaren zijn er ook verkeersdeskundigen. En in het kader van het grootse Bijstand-procect heeft Foruminvest (beter: nv Sint-Jan) ook al een studiebureau ingeschakeld.

Volgens de krant van vandaag opteert schepen Leleu voor éénrichtingsverkeer in de Groeningestraat, stadinwaarts dan naar de Grote Markt. Maar er staat nog niets vast. Er is wel geopteerd voor éénrichtingsverkeer, maar men weet nog niet in welke richting.
De werken in de Groeningestraat zullen naar schatting 729.000 euro kosten. Op de begroting is 700.000 euro ingeschreven.
Niet te verstaan is dat men daar geen trekkingsrechten voor gebruikt. Dat geld ligt daar zomaar te rapen. Was dat niet zo voorzien?

2.11. Herinrichting van het Volksplein en omgeving.
Dat is waarlijk een van de schoonste projecten van de stad. Een echte heropwaardering van het openbaar domein in deze volks- en studentenwijk.
Alles wordt door het Stedenfonds betaald. We krijgen daar veel geld van. In 2004: 1.918.739 euro. Dit jaar nog 79.000 euro méér. Dus telkenjare en al jaren bijna 2 miljoen.
Met dat Stedenfonds had men nog heelwat andere plannen, maar daar wordt niets meer over vernomen.
(Het Stedenfonds niet verwarren met het Gemeentefonds. Daar krijgen we ca. 24 miljoen van. Het Stedenfonds gaat naar een beperkt aantal steden en dient voor speciale projecten.)
Spijtig dat het allemaal zo traag opschiet.
Raming van de kosten: 1.226.099 euro. Op de begroting is hiervoor net wat minder voorzien: 1.210.000 euro.

3.1. Definitieve schenking van boeken aan de bibliotheek Avelgem-Spiere-Helkijn.
De stadsbibliotheek geeft 577 boeken weg. Ze waren al vroeger in bruikleen gegeven. En we hebben ze toch dubbel.
Maar nu wil ik toch wel nog eens het niveau van een gemiddeld Vlaams Blok-raadslid illustreren.
Raadslid W. Depauw zegt dat hij die schenking zal steunen op voorwaarde dat de betreffende boeken hoofdzakelijk nederlandstalig zijn.

3.6. Biologische behandeling door afbraak van organisch slib van drie vijvers.
Het gaat om de vijver van het o.c. Marke, die van de Vetextuin en van de tuin Messeyne.
Niet-specialisten in de gemeenteraad zullen hier weer met de handen in het haar zitten.
De raadsleden van Spirit (voormalig Groen) en Groen zullen al hun duivels ontbinden en niet weten van ophouden. Die gasten kennen daar iets van, van homogeen uitstrooien van bacteriën.
U moet wel weten dat het hier gaat om een kunstmatige en dure werkwijze . Groen houdt niet van kunstmatig uitstrooien van grofkorrelige micro-organismen. Daarbij is het zo dat vijvers zichzelf reinigen op voorwaarde evenwel dat er geen bomen staan en er geen zon op schijnt.
Groen zal dus voorstellen om de bomen in de tuin Messeyne te laten kappen en zonneschermen te plaatsen.

3.7. Stedenfondsproject Sint-Denijsestraat: aanleg binnengebied op gronden Vandendriessche.
Eigenlijk samen te lezen met puntje 2.11. Zie hierboven.
Kostprijs geraamd op 89.755 euro en nog een keer 190.000 euro voor de groenaanleg en de omgevingsaanleg. Dit maakt 279.755 euro.
Hoeveel hebben we nu nog over uit dat Stedenfonds?
Heb geen zin om dit nu op te zoeken. Heb nog wel wat anders te doen. Is er vandaag niet ergens een receptie?

3.8. Heraanleg Begijnhofpark en omgeving. Fase 1.
Dit puntje moet u samenlezen met nummerke 2.9.
Zie supra. Hier zijn we nog in fase 1 hoor.
Ontwerper BVBA Paul Deroose uit Jabbeke is eindelijk klaar met zijn voorontwerp. Die man werkt al jààren aan de omgeving. (Dat gaat zo bij openbare aanbestedingen.)
Maar hier gaat het blijkbaar slechts om groenaanleg. Raming (afgerond) : 428.000 euro.
In de toelichting wordt niets gezegd over de financieringswijze.

Nu wat kommentaar over de wijze van gunnen. Voor gevorderden.
Het Kortrijkse stadsbestuur heeft er al lang een handje van weg om als het maar enigszins kan openbare aanbestedingen (de laagste prijsindiener wint onvermijdelijk) of offertes (beste verhouding kwaliteit prijs wint) te vermijden.
Bij een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking is veel meer mogelijk om “goede” – laat ons zeggen uitgekiende – kandidaten te selecteren voor het uitvoeren van werken, voor leveringen, voor diensten.
Bij dit agendapunt wordt de gemeenteraad weer eens verzocht om te werken met een onderhandelingsprocedure. Nog wel met een totaal verkeerde verwijzing naar artikels uit de wet op de overheidsopdrachten. Piet Missiaen (Spirit) vroeg zich in de raadscommissie van dinsdag af of dit wel kan. Schepen Philippe De Coene ziet niet dat er naar verkeerde artikels uit de wetgeving wordt verwezen, en zegt dat hij de zaak zal laten onderzoeken door de juridische dienst. Die heeft intussen geantwoord dat het gaat om een materiële vergissing. Er moet wel degelijk een openbare aanbesteding gebeuren.
Maar nu. Een merkwaardige anecdote. Zeer freudiaans te verstaan.
In de vorige raadszitting heeft Piet Missiaen ook een keer gevraagd waarom er niet werd gekozen voor een openbare aanbesteding. Schepen Jean de Bethune verdedigde met hartstocht de stelling dat de voorgestelde wijze van gunnen in dit geval wel degelijk mocht. Terwijl in de Collegebesluiten ook wel degelijk was gekozen voor een andere, met minder vrij spel voor het kiezen van de gelukkige winnaar.

4.2. Stedenfondsproject Sint-Denijsestraat. Afbraak woning.
We zitten nu al in “de vierde commissie” maar dit punt hangt wel samen met 2.11 en 3.7.
Hebt u ook al geen zin meer om raadslid te worden?

Lezer,
We moeten even pauzeren.
Nu toch nog iets opzoeken. Het is mogelijk dat dit een hele avond in beslag neemt en dat u ons pas morgen terugziet. Die receptie kan wel zonder ons doorgaan.