Gemeenteraadsleden met de handen in het haar (tris- bis)

Voor wie alhier nog dociel de lessen over de gemeenteraad volgt:
we zijn gekomen aan de “aanvullende punten” op de agenda van de zitting van maandag 10 oktober aanstaande.Aanvullende punten zijn vragen en voorstellen die door de raadsleden zelf zijn ingediend.
Er is een tijd geweest dat zij niet echt wisten dat ze dat mochten doen, maar sinds voormalig raadslid Juul Debaere van Agalev ontdekte dat het wél mocht is het hek van de dam.
(Indertijd noemde men die punten buiten de agenda van het College om heel plechtstatig: interpellaties !)

Aanvullende punten zijn vragen en voorstellen die door de raadsleden zelf zijn ingediend.Er is een tijd geweest dat zij niet echt wisten dat ze dat mochten doen, maar sinds voormalig raadslid Juul Debaere van Agalev ontdekte dat het wél mocht is het hek van de dam.(Indertijd noemde men die punten buiten de agenda van het College om heel plechtstatig: interpellaties !)In het licht van de komende stembusgang zal het maandelijks in de Raad regenen van “aanvullende punten”.
Het opstellen van zo’n punt is niet alleen gemakkelijker en minder intensief dan het bestuderen van een bestaand dossier van het College, men kan er zich ook beter mee profileren in de pers. Want op hun beurt vinden de plaatselijke reporters het minder vermoeiend en ingewikkeld om over zo’n bijkomend punt verslag te doen. Zij krijgen dan daarbij nog een uitgewerkte tekst op tafel van het betrokken raadslid. Gesneden brood.

5.1.
Piet Missiaen (Spirit) doet weer eens een wereldomvattend, zeer grensoverschrijdend voorstel. Een oplossing voor de transport- en mobiliteitsproblemen in het algemeen in de Derde Wereld.
Hij wil dat het stadsbestuur bij verkoop van afgedankte stadswagens (waarom ook geen machines, of brandweerslangen?) een recht van voorkoop biedt aan ontwikkelingsorganisaties.
We moeten Piet nu eerst nog even kort erop wijzen dat er bij de indiening van een voorstel drie afgescheiden hoofdstukjes nodig zijn: 1) een toelichting 2) een motivering 3) een tekstueel uitgewerkt voorstel, waarover dan kan gestemd worden.
Aangezien dat niet het geval is kan het College zijn “voorstel” louter op grond hiervan onontvankelijk verklaren. Dus afgezien van de inhoudelijke waanzin ervan.
Piet wil namelijk dat die afgedankte wagens (er staan er een aantal te roesten aan de oude brandweerkazerne) dan door de ontwikkelingsorganisaties worden doorverkocht of weggeschonken ̩n overgebracht naar de Derde Wereld. Bijvoorbeeld ook om ze daar te laten herstellen, want Рzo zegt Piet Рde lonen zijn daar lager dan bij onze garagisten. (Mijn voorstel: Piet op kosten van de stad mee op het vrachtschip vanuit Zeebrugge, om te zien of er geen wagens tussen schip en wal vallen.)

Piet, jongen toch !
Ben jij al een keer ergens geweest ? Heb jij al een keer die bleekscheten- expats van niet-gouvernementele organisaties in zwart Afrika zien rondcrossen met hun luxe landrover?
Van het ene (laat ons zeggen) restaurant naar de andere disco? Wel in de betere wijken hoor. Zij gaan bedanken voor uw afgedankte wagens.
Over een voorkooprecht van roerend goed in het algemeen hebben wij nog niet veel vernomen. In elk geval zal dat een goed uitgewerkt en heel ingewikkeld reglement eisen, goed te keuren door de gemeenteraad. Met een concrete opsomming van de begunstigden. (Mag Broederlijk Delen meedoen?) Met aanduiding of het om een verkoop gaat zonder of met recht op hoger bod. Enzovoort.
Kom, laat ons er niet meer over praten.
Ik ken gasten die hier in de streek een tweedehands Mercedes kopen (misschien van de stad?) voor bijvoorbeeld 2.000 euro en die, ten zuiden van de Sahara, zonder problemen kwijt kunnen voor 7.000 euro.
Weet je wat?
Het voorstel van Piet Missiaen zou kunnen aanleiding geven tot een soort bezinning over de wijze waarop Stad afstand doet van allerlei roerend goed. Meubilair bijvoorbeeld. En dat is weeral positief. Kan schepen Philippe De Coene bijvoorbeeld niet uitpakken met het dumpen van computers aan een of andere sociale instelling. Dat is positief.

5.2.
Marc Lemaitre (SP.A) vraagt om een nieuwe stimulans (premie) voor de herombouw van leegstaande winkels tot eensgezinswoningen.
Huizen werden winkels en staan nu – als verbouwd winkelpand – leeg.
Goed gedacht, maar zou hij niet best eerst eens vragen naar het effect van de vele bestaande stedelijke (en andere!) huisvestingspremies? Of vragen om een drastische belastingvermindering in Kortrijk?

5.3.
Cathérine Matthieu (Groen) vraagt om allerhande energiebesparende maatregelen te promoten en nog uit te breiden ook.
Een zeer ingewikkelde tekst. Met een toelichting en voorstellen die evenwel als vragen zijn geformuleerd. Ieder raadslid zal hopen dat zij die lange tekst niet helemaal wil voorlezen. Want het zal eerstkomende maandag in de zitting dan al wel 22 uur zijn geworden en dan wordt de klas lastig. (U – lezer van deze stadsblog- bent nu al moe.)

Kortom, zij vraagt van alles. Bijvoorbeeld ook een energie-audit voor elke OCMW-cliënt! (Hoeveel gaat die kosten?) Een systeem van derde betaler (de huisvestingsmaatschappijen !) voor energiebesparende renovaties. (Hoeveel gaat dat kosten aan personeel?) Groepscontracten met leveranciers van gas en elektriciteit voor OCMW-cliënten en sociale huurders. (Stad en OCMW en politie samen hebben het al zo moeilijk om dat te doen.) Leasen (ja, leasen!) van energiezuinige toestellen door OCMW-cliënten.
Eens vragen hoe het zit met de premies die men kan krijgen voor de installatie en gebruik van zonneboilers of netgekoppeld fotovoltaïsch systeem. De subsidieregeling is goedgekeurd in de Raad van Maart 2004.

De klas zal maandag bij deze interventie op stelten staan. Schepen Philippe De Coene zal welwillend beloven om een en ander te bekijken. Zeggen dat hij al veel heeft gedaan. De burgemeester dat hij het zal “meenemen”.

5.4.
Vraag van Vincent Van Quickenborne (VLD). Wil weten hoe het staat met de ideeën van de burgemeester om studentenkamers in de binnenstad te bouwen of in te richten.
Vincent houdt het kort, dus wij ook.

5.5.
Hans Masselis (VLD) vraagt wanneer het Kortrijk zal lukken om geheel
zelfstandig bouwvergunningen toe te kennen.
Zodat uw dossier niet meer naar Brugge moet.
Men mag hopen dat dit nog lang kan achterwege blijven. Met het nieuwe systeem (dat al bestaat in Avelgem en Vilvoorde) gaan terug we naar vaudeville-toestanden, naar een ongehoord cliëntelisme, electoralisme. Vlaanderen wordt dan zeker het lelijkste land ter wereld.

5.6.
Nog een vraag van Hans Masselis. Over de parkeerproblematiek aan de Xpo.
Schepen Guy Leleu zal daarover heen walsen.
En volgens de laatste berichten uit het Schepencollege is er een mobiliteitsplan in demaak voor Hoog-Kortrijk.

5.7.
Moniek Gheysens (VLD) vraagt naar de resultaten van onze duiventil op het Schouwburgplein.
Dat wordt dus een mooi opstel. We mogen hopen dat zij niet vergeet te vertellen hoeveel dat experiment van duiven-genocide ons heeft gekost. Zoek het maar eens op. U zal het niet geloven. Op kortrijkwatcher is daar lang geleden al over geschreven. Over de wijze waarop Kortrijk omgaat met onze gevleugelde vrienden. (Schepen Philippe De Coene praat sindsdien niet meer met ons.)

HET IS BIJNA GEDAAN.
Allez, ‘k zal het u eens vertellen hoeveel die duiventil ons kost. 22.000 euro. Met de nevenkosten erbij en zonder de exploitatiekosten: minstens 1 miljoen BEF.

5.8.
Marie-Claire Vandenbulcke (VLD) wil de overbodige verkeersborden weg uit de stad.
Zij heeft dat al een keer gevraagd en de vorige schepen van mobiliteit vond dat ze allemaal nodig waren.
Ooit ergens gelezen (begrotingspost) dat de stad over een machine beschikt om die zelf te maken. Is dat zo ? Doen we dan dat zelf? En wie plaats er eigenlijk die borden? En hoeveel kost dat? En is daar een of ander iemand van de politiezone VLAS bij betrokken?
Opmerkelijk is dat er nog nooit in een gemeenteraad een bespreking is geweest van de wijze van gunnen voor het leveren van verkeersborden.
Al jaren geleden hebben heelwat Duitse steden een grote schoonmaak gehouden in hun verkeersborden. Dertig procent daarvan kon gewoon verdwijnen.
Nu, schepen Philippe De Coene en de SP.A-fractie kan moeilijk tegen het voorstel zijn want minister Landuyt wil ook de strijd aangaan tegen “de brousse” (beter: oerwoud) van verkeersborden. Er komt een gids “Minder verkeersborden” voor de gemeenten.

P.S.
In een gemeenteraadszitting is er altijd een zogenaamd vragenuurtje, over actuele dingen.
* Wie vraagt er iets over die live-camerabeelden van de Grote Markt? Op de URL krijgt men veel meer te zien dan op wat nu plots op de website van de stad te bekijken valt. Maar alleen voor ingewijden.
* En kan er iemand informeren waarom er weer een delegatie naar het verre Cebu vertrekt?
De gemeenteraad is nog nooit op de hoogte gesteld van de werking van deze stedenband. Nog niets daarvan goedgekeurd. Schepen Alain Cnudde ! Zeg nu een keer wat we daar gaan doen. Hoeveel die “ontwikkelingssamenwerking” (inclusief de snoepreisjes) kost.

HET IS GEDAAN.
NU NOG EEN STUK OVER DE BEGROTINGSWIJZIGING.
U wou toch raadslid worden, zei u ?
Een goede test om te weten of uw ambitie wel zinvol en nuttig kan zijn: leest u minstens iedere week “kortrijkwatcher”?

N.B.
In de vorige stukken over de gemeenteraad zijn er aanvullingen en correcties verschenen.
Misschien komen er nog. Ook op deze bladzijde.

Scrollen maar…