Sociale economie und kein Ende (1): nog een mandaat voor schepen Lieven Lybeer

Hier is er al een keer uitgerekend dat er zich op grondgebied Kortrijk zowat (minstens!) 250 instellingen (diensten) onledig houden met uw welzijn. (Archief: 14/8.)

Voor de laatste stand van zaken www.soka.be raadplegen. Of www.sociale-kaart.be.
Of www.desocialekaart.be. MAAR NIET www.socialekaart.be want dan komt u bij een firma terecht die nou net klusjes doet (bijvoorbeeld inzake ICT) voor de non-profit-sociale-economie.

Er is nu een nieuwe VZW BND, maar die gaat u nog niet vinden op SOKA.
BND is de afkorting van “Buurt- en Nabijheidsdiensten”.
De vereniging heeft tot doel het starten en ontwikkelen van één BND voor het ganse grondgebied Kortrijk.
Er zijn nog niet zoveel BND’s in Vlaanderen. (Kuurne heeft er een.) Maar Kortrjk wil nu reeds anticiperen op het lopende voorontwerp van decreet houdende buurt- en nabijheidsdiensten. Dat wil zeggen: men zit nu al op vinkeslag om subsidies binnen te rijven en daarmee personeel aan het werk te zetten. Niet enkel Vlaams, maar ook Europees geld via het project “Take Care”.

Er is naar het schijnt al een actieplan in de maak.
En daarmee zijn volgende nieuwe (nieuwe??) diensten in de maak: klusjesdienst, uitlenen van materiaal, vervoerdienst, verhuisdienst en kinder- en tienerwerking.

De gemeenteraad weet nog nergens van, terwijl die nieuwe vzw alreeds is opgericht.
En wie fungeert er als voorzitter ? Lieven Lybeer, schepen van Personeel en Jeugd, maar – zo vindt het Welzijnsconsortium – ook nog schepen van Werkgelegenheid en Sociale Economie.
Schepen Lybeer had al 22 mandaten. Met dit nieuwe erbij komt hij op gelijke voet met raadslid Jozef Vandenberghe.

Voor wanneer een tabula rasa in heel dit kluwen van welzijnsorganisaties?
Er is toch al een buurtdienst in Kortrijk? Georganiseerd door het OCMW en de vzw De Poort.
Contactpersoon: Tim Maelbrancke. Coördinaten: Werk.punt, Damstraat 3. Tel. 056.24 41 22.

Wie belt er hem even? Om te zeggen dat ze zijn werk gaan afpakken? Of dat hij integendeel méér gaat verdienen en nog een secretaresse zal krijgen?
Want ook bij de OCMW-buurtdienst is er een vervoersdienst, een klusjesdienst en een uitleendienst.

Je vraagt je misschien af wat het onderscheid is tussen buurt- en nabijheidsdiensten?
Goede vraag?Awel, ziehier het antwoord.

Als u ooit met een Buurtdienst krijgt te maken wil dit zeggen dat u in een kansarme wijk woont. Die buurtdienst wil namelijk de leefbaarheid van uw buurt bevorderen, uw sociale contacten versterken en de samenhorigheid met uw buurman/buurvrouw stimuleren.

Als u daarentegen cliënt bent van een Nabijheidsdienst betekent dit dat u niet in het bezit bent van een schroevendraaier, een strijkijzer, of niet beschikt over een compostman of loopjongen. Om het even waar u woont.
Het betekent dus dat u voor het genieten van deze dienst ook in het “miljoenenkwartier” of Bellegembos mag resideren. Hoe erg het daar ook gesteld is met de sociale cohesie : de buurtdienst gaat aan u voorbij.

In het kader van de bloeiende Kortrijkse sociale economie willen we het straks ook nog eens hebben over het project “Werk.Waardig”. Het Europees geld hiervoor zou namelijk binnen zijn.