Alweer een nieuwe vzw !

Hoe dat komt weet ik niet, maar er was beslist dat er nog begin dit jaar naast de vzw “Bruisende Stad” een vzw zou opgericht worden voor “Promotie en Toerisme Kortrijk”. En dat is dus nog niet gebeurd. Maar geen nood. Op de Kortrijkse website (niet in de gemeenteraad) wordt nu gemeld dat er een vzw “Kortrijk 1302” in de maak is. Want in mei volgend jaar komt er in de Groeningeabdij een site “Kortrijk 1302” met een dienst toerisme, het streekbezoekerscentrum, een auditorium, een cafetaria, en natuurlijk ook een museum rondom 1302. (Die guldensporenslag die we door een stom toeval hebben gewonnen en waarbij ons eenvoudige dronken lieden van ons heir nog vlug tot in Sint-Denijs – dus buiten het slagveld – vluchtende geuniformeerde beroepssoldaten hebben neergeknuppeld en lijkschennis hebben gepleegd.) Dat alles vergt dus alweer een nieuwe VZW. Nochtans zal de Algemene Vergadering bestaan uit uit leden van de Algemene Museumraad. Vlaamsblokkers, opgelet ! Kandidaturen voor de Raad van Bestuur moeten binnen tegen 2 december. Mailen naar musea@kortrijk.be. U moet wel het juiste profiel hebben. Gemotiveerd zijn, en interesse hebben voor geschiedenis en meer speciaal voor 1302 en “identiteiten in het bijzonder”. De gemeenteraad van vandaag zal nu ook nog op een zijdelingse manier overgaan tot de erkenning van een welbepaalde taak bij de nieuwe BND. Een vzw waar schepen Lieven Lybeer voorzitter van is (zijn 23ste mandaat). U weet niet meer wat een BND is? Lees het stuk alhier van 27 oktober over de sociale economie ter stede. We hebben toen geleerd dat een BND zal zorgen voor een klusjesdienst, een vervoerdienst, een verhuisdienst, kinder- en tienerwerking, kinderopvang en nog twee niet gekende projecten. Vandaag beslist de gemeenteraad dat de BND een “meisjeswerking” bij allochtonen gaat activeren. Daarvoor wordt aan jobcreatie gedaan. Er wordt een 3/4 FTE jeugdmedewerker aangeworven. Dat is namelijk een doelstelling in onze sociale economie. Jobcreatie. Zie alweer dat stuk van oktober. Toen werd ook verteld hoeveel geld men denkt te besteden aan personeelskosten in het kader van de sociale economie en meer speciaal de BND’s. Geldcreatie Het wordt dus nog meer. Want de gemeenteraad zal vandaag nog de toelage aan het Provinciaal Integratiecentrum (PIC) schrappen en aanwenden voor de “meisjeswerking” bij BND. Dat gaat om 60.500 euro. (Is hiervoor geen begrotingswijziging nodig?) Dat PIC geen geld meer krijgt is geen slechte zaak. Geen raadslid of schepen die weet wat PIC uitricht. Websites maken, ja, en lulrapporten schrijven. Sociologische cursussen afschrijven. Die nieuwe jeugdmedewerker voor allochtone meisjes moeten we verbieden van meer dan twee uur per dag op zijn kantoor te zitten.