“Het Kortrijks Handelsblad” is onmisbaar geworden !

Koop aanstaande vrijdag 15 december allemaal “Het Kortrijks Handelsblad”.
In dit weekblad staat soms wel nogal veel narigheid te lezen, maar uiteindelijk is het alhier de enige krant die nog wat plaats ruimt voor de Kortrijkse politiek.

Bij de laatste begrotingsdebatten in de Raad (zittingen van 12 en 13 december) lieten de lokale persjongens van de dagbladen (concreet: “Het Nieuwsblad” en “Het Laatste Nieuws”) compleet verstek gaan. (Een blad als “De Morgen” heeft enkel belangstelling voor Gent en Antwerpen.)

Lezers van deze kranten blijven dus nu volkomen in het ongewisse over de stadsbegroting 2006, die van het OCMW, de belastingen, het financieel meerjarenplan (met onze stadschulden), het jaaractieplan 2006 (met de voorgenomen investeringen), de financiering van de gemeentelijke vzw’s, enzovoort.
Zij weten dientengevolge ook niet wat de oppositiepartijen daarover zoal te zeggen hadden.
Dit is ongehoord. Kortrijk is Bommerskonte niet. Kortrijk is een centrumstad.

De journalist van “Het Kortrijks Handelsblad” zat er op die laatste hyper belangrijke Kortrijkse Raad (met de begroting van het verkiezingsjaar dan nog) dus helemaal alleen voor.
Het is niet de eerste keer dat de plaatselijke dagbladpers zich niet vertoont op de zittingen van de gemeenteraad. Of te laat komt. Of te vroeg wegloopt.
(Zo komt het bijvoorbeeld dat lezers van deze dagbladen nog niet hebben vernomen dat de stad minstens 5 miljoen euro incasseert door de verkoop van Electrabel-aandelen aan Suez. Alsof dat geen nieuws is.)

Soms hebben de persjongens wel eens goede redenen om weg te blijven uit de gemeenteraad.
Er is ergens net weer iets aan het branden. Er is een mus van het dak gevallen.
Een andere reden ligt ook wel een keer aan het feit dat de lokale pers wekelijks en nog de dag zelf gebrieft wordt door het Schepencollege over de genomen beslissingen. Raadsleden moeten daar weken nadien nog op wachten.
De pers krijgt ook zo nu en dan een primeurtje ingefluisterd van de burgemeester of een of andere schepen. (Sommige journalisten krijgen daarvoor dan een premie van de hoofdredactie.)
Met andere woorden: in een aantal gevallen is het voor de pers niet altijd helemaal nodig om present te zijn in de gemeenteraad.

Intussen wordt het stilaan duidelijk dat er in de regionale journalistiek – zeker op politiek vlak -een ware kentering aan de gang is.
De steeds talrijker opduikende stadsblogs in Vlaanderen zorgen voor een ware revolutie inzake (politieke) nieuwsgaring en stilaan ook duiding en kommentaar.
Zij worden onmisbaar voor de wakkere burger.
Er zijn ook slechte stadsblogs. Die van die Gentse meiskes bijvoorbeeld. “Gentblogt” lijkt eerder op een nummer van “Flair”. Oogt goed, maar is van een ondraaglijke lichtheid.

Kortrijkenaars ! Blijf op de hoogte.
Lees “Het Kortrijks Handelsblad”.
En ook kortrijkwatcher EN “kortrijklinksbekeken” (van raadslid Marc Lemaitre).