Een taai stuk over de investeringen voor volgend jaar

Altijd goed verstaan.
Dit taaie stuk dient gekaderd in onze niet aflatende voorlichtingscampagne voor de lokale BV’s die menen te moeten deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar oktober.
Maar in de vervolgstukken over de zgn. buitengewone begroting 2006 van de stad wordt het later weer meer ontspannend.

Volgend jaar geeft de stad 47,8 miljoen uit aan “buitengewone” uitgaven. (Daar is niets buitengewoons aan. Het is gewoon een geijkte term om te zeggen dat we geld besteden aan zaken die dienstig zijn op lange termijn.)
De “buitengewone” ontvangsten (vooral leningen) voor het jaar 2006 bedragen slechts 33,5 miljoen euro, maar met wat we nog over hadden van vorige jaren en door het spel van de overboekingen stijgen die toch nog naar 48,1 miljoen. Het officiële tekort in de buitengewone begroting bedraagt dus slechts 100.000 euro.

Waar gaan die ca. 48 miljoen naartoe?
Ten eerste naar zgn. OVERDRACHTEN.
Dat zijn uitgaven uit overdracht van kapitaal voor deelnemingen in investeringen van bepaalde gemeentelijke diensten zoals bijvoorbeeld de brandweer. Maar zoals het in een katholiek bewind (beter: christendemocratisch) past gaan die bij ons bijvoorbeeld ook naar het onderhoud van kerkgebouwen.
(Schepen Jean de Bethune is gelukkig met ons van oordeel dat de Onzelievevrouwekerk binnen afzienbare tijd het mooiste museum van de stad wordt. Gelijk heeft hij. Nu nog dat filmmuseum daarin krijgen.)
Uiteindelijk is het bedrag aan overdrachten te verwaarlozen: ca. 900.000 euro. Het grootste deel daarvan wordt besteed aan het buurthuis van Sente.

Dan hebben we nog de zgn. SCHULDUITGAVEN.
Ook weer zo’n ouderwetse term die gewoon wil zeggen dat de stad leningen, kredieten of deelnemingen toestaat. Voor volgend jaar niet minder dan ca. 16 miljoen.
En hier is via de goedkeuring van de begroting iets gebeurd dat nogal wat raadsleden helemaal is ontgaan. Het overgrote deel van deze centen zal gebruikt worden om onze participatie in de distributienetbeheerder Gaselwest van 30 procent op te trekken naar 70 procent. Dat is dus een belegging. (SP.A-raadslid Lemaitre legt dit goed uit in zijn stadsblog.)

De belangrijkste en ware “buitengewone” uitgaven zijn evenwel de pure INVESTERINGEN.
Ca. 30 miljoen.
Een groot deel daarvan (10 miljoen) gaat naar de rubriek “verkeer en waterstaat”.
(Vlaams minister Marino Keulen moet dringend iets doen aan de terminologie in gemeentebegrotingen.)
Dat zijn dus wegenwerken. Totaal nieuwe en geweldige investeringen (2,5 miljoen) in deze rubriek gaan naar de straten in onze “historische kern”: Kapucijnenstraat, O.L.Vrouwstraat, IJzerkaai, Boerenhol, Lange Brugstraat.
Veel geld (ca. 6 miljoen) is weggelegd voor de rubriek “Jeugd, volksontwikkeling, kunst”. De verbouwing van de Pentascoop zal weeral meer kosten dan voorzien. Voor het fabrieksgebouw De Smet-Dejaegher krijgt Buda-kunstencentrum nu ook nog 1,1 miljoen. Euro!
De rubriek “Jeugd, volksontwikkeling, kunst” slaat niet enkel op cultuur. Er is daar vooral “sport” mee gemoeid! Voetbal! En de uitbreiding van de fitnessruimte in SC Lange Munte: 762.000 euro, waarbij men hoopt op een toelage van 400.000 euro.
Geweldig veel geld gaat er alweer naar ICT (schepen De Coene): 900.000 euro.

Om de investeringen naar waarde te schatten moeten we nu dringend iets leren.
Er is ca. 22,6 miljoen voorzien voor de grote stadsprojecten. Het overgrote deel van dat geld slaat op projecten die reeds jaren lopen. In de pijplijn zitten en er heel moeizaam uit te voorschijn komen. Secret Gardens (Buda-eiland): 1,3 miljoen. Sint-Denijsestraat: 1,1 miljoen. Woonwagenterrein: 47.000. Vetex: 553.000 euro. De Libel en Hof te Coux: 322.000 euro.

Men moet over een arendsoog beschikken om de werkelijk nieuwe investeringen voor volgend jaar op te sporen.
De straten in de historische kern, ja. Nog meer informatica. Aankoop loods NMBS. De leeuwen van het Astridpark. Een motorboot. Zakontvangers en gaspakken. Veel verlichting. Muziekcentrum (1 miljoen). Fitness Lange Munte. Heraanleg wijkgroen (480.000). Allerhande apparatuur voor het streekbezoekerscentrum. Tweede duiventil. Kortrijk Weide. Is dat eigenlijk allemaal nieuw?
Wat er zeker nieuw is is het feit dat er absoluut geen nieuw open zwembad komt. Dat er nog altijd geen 2000 nieuwe sociale woningen zijn. Geen nieuwe bib. Geen nieuw politiekantoor. Geen nieuwe parking op het EI. Nog geen Collegebrug.

Goed. Het kan niet allemaal tegelijk.
Want omdat er bepaalde bedragen worden begroot betekent dit nog niet dat ze binnen de kortste keren worden gerealiseerd. Het verleden geeft dit trouwens aan. (Iets voor een volgend stuk.)
Er dient onderscheid gemaakt.
Als er voor X aantal euro uitgaven voor een bepaald jaar worden geraamd blijft het nog steeds de vraag of die uitgaven ook in dat jaar worden vastgelegd. Of er namelijk in dat jaar wel een verbintenis wordt aangegaan. Bijvoorbeeld door een bestelbon, een contract, een gunning.
En dan blijft uiteindelijk nog de vraag of de uitgave in dat jaar wel wordt aangerekend. Of het werk is uitgevoerd en de uitbetaling ervan in dat jaar is geregistreerd in de boekhouding.
Dat is allemaal niet zeker.

Tot een volgende keer.