Die dekselse tien-procent-regel (2)

Gisteren vertelden we dat schepen Philippe De Coene zich op de laatste gemeenteraad moest verantwoorden voor het feit dat zijn Libel-project ocharme zowat 50.000 euro meer kost dan voorzien. Maar ja, die tienprocentregel is nu eenmaal onverbiddelijk.

Ja?
Er is onlangs een geval van overheidsopdracht uitgevoerd waarbij de de raming met niet minder dan 35 procent is overschreden. En de verantwoordelijke schepen is zich nog altijd niet komen verontschuldigen voor de gemeenteraad.
En zoals gisteren gezegd: het gaat niet om een kleinigheid.

De historie.
In oktober vorig jaar was het stadsbestuur eindelijk klaar met al zijn papieren om over te gaan tot het gunnen van grote openbare werken in de Groeningestraat (verlengde van de O.L.Vrouwstraat naar het Plein toe).
In het kader van de hernieuwing van de Kortrijkse historische kern (de oudste plannen bestaan al van voor uw geboorte, de nieuwe van 2003) wil men aldaar een gescheiden rioolstelsel aanleggen, plus nieuwe trottoirs, een nieuwe rijweg (in asfalt), een fietsuggestiestrook.

Dat kost allemaal veel geld, dat begrijpt u wel.
Samen met een groep ontwerpbureaus dacht Stad aan iets van 728.896 euro. Proefkosten en BTW inbegrepen.
De aanbesteding van november vorig jaar besliste er anders over.
Er waren twee offertes en de laagste inschrijving Рvan de NV Aannemingen Penninck uit Roeselare Рbedroeg niet minder dan 986.669 euro. Dat is bijna ̩̩n miljoen.
Een verschil ten opzichte van de oorspronkelijke raming van 257.773 euro.
Oftewel 35 komma 36 procent !

Volgens de tienprocentregel moet er dus een verrekening terzake door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Dit is tot op heden niet gebeurd.
Kortrijkwatcher heeft hier al een keer beweerd dat bepaalde openbare werken meer kosten dan nodig, te wijten aan traagheid van bestuur.
Stad zegt het nu zelf, maar in meer administratieve termen.
“De hoge afwijking van de prijs t.o.v. de raming is voornamelijk te wijten aan het feit dat de inschrijvingsprijzen onlangs fel gestegen zijn, hoofdzakelijk omdat het aanbod aan werken momenteel hoog is en de vraag naar werk door aannemers aan de lage kant, waardoor het aantal inschrijvers sterk daalt.” (Naar het schijnt is er in een verkiezingsjaar een hausse aan openbare werken en profiteren de aannemers daarvan om met een dubbel potlood te schrijven.)
Nu, in elk geval is het al moeilijk te begrijpen dat de raming van de stad die nauwelijks een half jaar geleden is opgemaakt er zover naast zat.
Ten tweede zou een actuaris een keer een berekening moeten maken van de méérkosten bij allerhande grootse projecten waarvoor wij Kortrijkzanen opdraaien, juist omwille van de traagheid van bestuur.

Het College heeft dus het bod van de laagste inschrijver aanvaard.
De motivering klinkt redelijk.
“Overwegende dat een daling van de aannemingsprijzen in de nabije toekomst niet kan worden verwacht en dat het daarom niet haalbaar is en ook niet wenselijk lijkt om te wachten op gunstiger prijzen, ook al omdat het project kadert in een groter geheel van projecten (historisch Kortrijk).”

Die nochtans redelijk klinkende motivering wordt dan plots door Stad en OCMW niet meer gehanteerd bij een ander project dat ook veel geld kost.
Het OCMW wil het klooster bij het rusthuis in de Condédreef ombouwen tot een kinderopvangcentrum. Geraamde kostprijs: 850.000 euro.
Die plannen bestaan ook al geruime tijd. De werken moesten al gestart zijn.
Maar vanwege tekort aan bestuurskracht heeft men pas in november vorig jaar vernomen dat de laagste bieder een meerprijs vroeg van 18 procent. (Er is hier nog een fout gemaakt: men is zich dan plots gaan haasten zodat de inschrijvingsperiode voor de aannemers-kandidaten veel te kort was.)
Schepen Alian Cnudde en de OCMW-secretaris hebben toen een niet geheel orthodoxe démarche gepland die wij u toch niet willen onthouden.
Men zou met de laagste inschrijver gaan praten over een “besparingsronde”. En wanneer hij zou toegeven om zijn aanbod te verlagen tot een meerprijs van 10 procent zou hij het toch werk toegewezen krijgen.
Gelukkig (juridisch bekeken) is dit niet doorgegaan. Er komt een nieuwe aanbesteding.
Maar zo zitten wij wel met de gebakken peren. Onze kindjes kunnen pas ergens in 2007 opgevangen worden. Dus nog even wachten met alles.
Vanavond niet schat.