BREAKING NEWS/ kartel CD&V met N-VA in Kortrijk

Deze middag is bekend geraakt dat CD&V en N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie, dit is de vroegere Volksunie) nu toch een kartel gaan vormen. We zeggen “nu toch” omdat bijvoorbeeld schepen Frans Destoop geen voorstander is van zo’n kartel. Zie onze twee stukken van 31 januari en meer in het bijzonder de kolom met als kop: “Schepen Frans Destoop lost schot voor de boeg”.
Vraag is of de schepen nu toch zal deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen om aldus enige mandaten voor het ACW (OCMW, Leiedal) in de wacht te slepen. Of zijn er op dat gebied al enige afspraken gemaakt tussen de standen binnen de CD&V?Maar nu eerst nog even serieus. Want zoals u weet gaat het in de politiek niet om personen en mandaten maar om het PROGRAMMA !
Op de website van de N-VA afdeling Kortrijk is bij de topic “programma” niets te vinden.
Vandaar dat we even het landelijk programma voor de gemeenteraadsverkiezingen bekijken van de Vlaams-nationale partij. Daarin staan talloze resoluties waarbij de plaatselijke CD&V zich heel goed kan achter scharen. Overigens iedereen, want het gaat dan om zaken waar vele weldenkende mensen mee akkoord gaan. Er is toch niemand voorstander van ruimtelijke wanorde of verkeerschaos?

Beter is om na te gaan welke N-VA-standpunten bijna of helemaal strijdig zijn met die van de lokale CD&V.
We lopen het lijstje af.
Resolutie 1.1:
Alle verslagen en documenten van de gemeente, OCMW-raad, politieraad, (ook adviesorganen)moeten elektronisch kunnen geraadpleegd worden.
(Documenten? Dus ook de notulen van het College?)
Resolutie 1.3:
De voorzitter van de gemeenteraad komt toe aan een gemeenteraadslid en niet aan de burgemeester.
(Stefaan De Clerck is tegen!)
Resolutie 1.5:
De N-VA zie geen heil in volksraadplegingen.
Resolutie 1.12:
Spreekrecht voor ambtenaren.
(Nog niet zolang geleden kreeg iemand van de Jeugddienst bij zijn ontslag wel spreekverbod van schepen Lieven Lybeer.)
Resolutie 1.14:
De N-VA hoedt er zich voor dat gemeenten niet te veel macht moeten afstaan aan boven-en intergemeentelijke organen.
(De voorzitter van Leiedal – schepen Frans Destoop – ziet dit zeker niet zitten.)
Resolutie 1.15:
De vertegenwoordigers en bestuurders in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (genre Leiedal, Gaselwest, Figga) leggen regelmatig verantwoording af aan de gemeenteraad.
(Dit is hier nog nooit gebeurd. Zij lezen gewoon een jaarverslag af.)
Resolutie 1.17:
Er komt een onafhankelijke ombudsdienst.
(Ons Schepencollege is daar tegen, met uitzondering van Philippe De Coene maar die dringt niet meer aan.)
Resolutie 3.0.1:
Het sociaal beleid moet volledig in handen komen van het OCMW.
(Het valt zeer sterk te betwijfelen of onze burgemeester hiermee akkoord gaat.)
Resolutie 3.1:
De OCMW-voorzitter wordt als schepen toegevoegd.
(Dit zou meebrengen dat er nog een schepenambt naar het A.C.W. gaat.)
Resolutie 3.7:
In het Vast Bureau van het OCMW komt er een evenredige samenstelling van de leden.
(Dit betekent: ook van de oppositie.)
Resolutie 3.12:
Bij de toewijzing van een sociale woning krijgen inwoners die reeds tien jaar in de gemeente verblijven voorrang.
Resolutie 3.19:
Bij vriendschapsbanden met andere gemeenten wordt bijzonder aandacht besteed voor Nederland.
(Kortrijk zoekt het graag verder inzake “jumelages” of banden: China, USA, Oezbekistan.)
Resolutie 4.0 en 4.9:
Pluralistisch basisonderwijs. Netoverschrijdende samenwerking bij alle scholen.
Resolutie 5.2:
Cultuurhistorische steden worden autovrij gemaakt.
(Geldt dit ook voor onze historische kern rond onze grote kerken?)
Resolutie 5.3:
Gratis parkeren voor een korte duur (bijv. een kwartier).
(Een VLD-voorstel hieromtrent werd verworpen.)
Resolutie 6.22:
Nederlandse opschriften en benamingen van handelszaken en horecabedrijven worden aangemoedigd, ook met een jaarlijkse prijs.
Resolutie 7.3:
Aanleg van een Finse piste in de gemeenten is noodzakelijk.
(Wat is dit?)
Inleiding bij hoofdstuk 9:
Al te vaak menen politici dat ze kunnen scoren met prestigieuze projecten.
(Raadslid Godelieve Vanhoutte bedoelt hiermee het Buda-kunsteneiland: 30 miljoen euro.)
Resolutie 9.9:
De verlichting van openbare gebouwen wordt ‘s nachts zoveel als mogelijke beperkt of zelfs volledig gedoofd.
Resolutie 9.18:
De gemeente beschermt streekeigen planten en dieren tegen “invasieve exoten”.
(Dat is waarlijk van de gekte: ecologisch nationalisme.)

Laten we intussen niet vergeten dat de N-VA van Vlaanderen een onafhankelijke republiek wil maken.

Tot zover ons serieus politiek gedeelte. Hierbij is geconstateerd dat er zowat 20 standpunten van de NV-A moeilijk of totaal niet te verzoenen zijn met die van onze plaatselijke CD&V.
Nu nog waar het feitelijk om gaat.

Zie een volgend stuk.