Hoeveel zal de verbouwing van de Pentascoop uiteindelijk kosten?

Momenteel weten we het nog niet, en niemand zal dit ooit weten. 

Maar we beloven van alles zo goed als het kan bij te houden.
Voor de goede orde er eerst nog even aan herinneren dat Stad de Pentascoop niet heeft aangekocht. Men heeft het complex in erfpacht genomen jegens de N.V Pentascoop, zeg maar de familie Bert.
De pacht is me dunkt recent verhoogd, maar ik vind de prijs niet terug.

De kosten voor de verbouwing van het bioscoopcomplex werden oorspronkelijk geraamd op 2,3 miljoen euro.

De eerste “verrekeningen” lopen intussen binnen.
* Ruwbouw en afwerking (lot 1) zou oorspronkelijk 1,4 miljoen kosten, maar het werd 1,5 en daar komt nu nog ca. 45.000 euro bij.
* Elektriciteit (lot 2) schatte Stad ongeveer juist op ca. 331.000 euro maar het werd toch een luttele 3.000 euro meer.
* De verwarming, ventilatie en sanitair (lot 3) zou 270.000 euro kosten en dat liep op tot 377.000 euro en nu is er 37.000 euro in méér.

Kortom, de drie eerste loten alleen al vergen een “verrekening” van ca. 85.000 euro.
Wel te verstaan: ten opzichte van de gunningsprijs, en niet t.o.v. de door Stad geraamde prijs.
Daar moet natuurlijk een bijkomend ereloon van 8 procent op berekend worden: plus 6.837 euro voor het architectenbureau D’Hondt.

Er zijn nog loten hoor, bijvoorbeeld voor liften en heftoestellen. U hoort er nog wel over.
En er komen er nog nieuwe ook. Ontwerpdossiers moeten nog gemaakt door het studiebureau TTASS uit Gent.
Maar nu is al bekend dat er bijvoorbeeld voor bovenzalen 1 (film) en 2 (dans) bijkomende “technische uitrusting” moet komen. Dat slaat dan op de geluidsinstallatie, spots, prakticabels en ja, ook stoelen. Van die stoelen herinner ik mij dat die van KVK zouden komen !
De bijkomende technische uitrusting wordt nu al geraamd op 183.411 euro.
In de begroting 2006 was er een “prijsherziening” voorzien van 100.000 euro.
Dat artikel moet dus gewijzigd worden.

En dat is nog niet alles.
Om vanuit de Holvoettoren (bergplaats en omkleedruimte voor artiesten) naar de multifunctionele zalen te komen was men genoodzaakt om een klein perceeltje grond te kopen bij de vzw Woon en Zorg (H.Hart). Er is daar ook een brugconstructie voor nodig en die naar zaal 2 althans moet nu dan toch wat schuiner. En er mocht ook geen inkijk zijn bij de eigendom van het H.Hart, dus was er een perceelscheiding nodig. Een muurtje denk ik. Kosten voor dit alles bij kortrijkwatcher onbekend.

Er was ook een nieuwe aansluiting nodig op het aardgas- en electriciteitsnet. Ca. 9.000 euro.

En ‘t is nog niet gedaan.
Die historie van het dakappartement !
In het kader van de erfpacht kreeg de familie Bert gratis de beschikking over het dakappartement en ook de kelder onder de Holvoettoren. Bij die gelegenheid werd nog beslist dat de buitenzijde van het appartement zou worden “gesaneerd”: veranda weg en herstelling van de dakbedekking. Kostprijs ??
Maar de “Bertjes” hebben het appartement intussen verlaten. Daarbij hebben ze tegen de afspraken in een paar dingen weggenomen. En werd bij die “wegneming” ook her en der wat schade aangericht. Tot een rechtszaak is het gelukkig niet gekomen. Er is een voor de Bertjes gunstig soort dading geregeld: er werd 10.000 euro afgetrokken van de eerstvolgende betaling van het canon.

En ‘t is nog niet gedaan.
Die ruimte op het gelijkvloers langs de Kapucijnenstraat had bij de opmaak van het ontwerp nog geen bestemming. Daar komt een “ontmoetingsruimte”.
De bar/foyer op de eerste verdieping dient ook nog “opgewaardeerd”. De bestaande aannemers kunnen er maar van genieten.

Voorts.
Komt er nu al of niet een ruimte voor multimedia-dinges en voor de postopleiding van artiesten (vzw Buda I)?
Zal er zich nog een probleem stellen rond de riolen, of is er al asbest ontdekt?
Zal de vzw Buda-kunstencentrum II nog met nieuwe desiderata naar buiten komen ?
En hoeveel heeft de afbraak van café “Beverly’s gekost?

Hier is ooit voorspeld dat de “grondige renovatie ” van Pentascoopcomplex drie miljoen euro zal kosten.
Net het bedrag dat we van de hogere overheid hebben gekregen voor héél het Buda-verhaal.