Geen bemerkingen in de Raad? Algemeen goedgekeurd!

Hier moet nog een verslag komen van de laatste gemeenteraad (11 september). Het was ook de laatste vóór de verkiezingen. En dat was te merken.
Heb er eigenlijk weinig zin in. Heb al genoeg vijanden. Doe niet graag aan anti-politiek.
Ben niet als prof. bestuurskunde Filip De Rynck die ooit zei dat je pas een afkeer van politiek krijgt bij het bijwonen van een gemeenteraad.

Vandaar dit alternatief verslag.

Het is 18u07 als de voorzitter-burgemeester de Raad voor geopend verklaart.
Punt 1.1: “Geen bemerkingen in de Raad? Algemeen goedgekeurd.”
Punt 1.2. “Geen bemerkingen in de Raad? Algemeen goedgekeurd.”
En zo ging dat maar door.

Het is 20 na 6 als de agendapunten van de tweede commissie worden aangevat.
En om 18 uur en 35 minuten zijn alle punten erdoor gejaagd. Van alle vier de commissies. Totaal: 57 punten.
Gelukkig had raadslid Cathérine Matthieu (Groen) hier en daar nog wat luttele opmerkingen te maken, anders zat iedereen binnen de kortste keren op zonnige marktterrassen. Met netto ca. 4.000 BEF schoon in het handje.

Nog drie vrouwelijke raadsleden lieten zich danig opmerken tijdens de Raad.

* Kathleen Segers (CD&V), van wie we ons uit al die zes voorbije jaren geen enkele interventie kunnen voor de geest halen, riep uit: “Véél te lang!” En dit als reactie op een vraag van de burgemeester gericht aan Hans Masselis (VLD): “Hoelang bent u al raadslid?”
* De beide buurvrouwen links en rechts van Johan Coulembier (CD&V): Christine Depuydt (CD&V) en Godelieve Vanhoutte (N-VA, in kartel nu met de CD&V). Werd er daar wat afgegiecheld zeg! Vooral Godelieve (wordt zij schepen?) heeft geen seconde gezwegen. Geen seconde! En maar ratelen en tateren en meesmuilen. (Schriftelijke notities van schepenen of raadsleden die worden uitgedeeld worden achteloos weggewuifd.)
Johan mag dit in de volgende legislatuur waarlijk niet meer toelaten. “Zwijg en wees nu een keer mooi”, moet hij dan maar eens zeggen. Eén keer zal genoeg zijn.

Welke punten werden er dan zoal goedgekeurd, zonder enig kommentaar vanwege de raadsleden ?

Bijvoorbeeld punt 1.15 waarbij het stadsbestuur wil overgaan tot het oprichten van een “Zilverfonds”. Dat is een pensioenreserve om de stijgende pensioenlasten van mandatarissen en personeel op te vangen. Dat gaat over miljoenen en miljoenen euro’s. En het is een onvoorstelbare innovatie: men wil een verzekeringscontract afsluiten! Ongezien in Vlaanderen. Zelfs oud-gediende raadsleden en burgemeesters verstaan er geen barst van. Tak 21??
Bijvoorbeeld punt 2.14. Stad wil voor 50 procent tussenkomen in abonnementen op De Lijn voor Kortrijkzanen van minder dan 25 jaar. 63.000 euro per jaar.
Bijvoorbeeld waren er géén tussenkomsten over het interstedelijk project Expo ’58, het (tweede) gemeentelijk erosieplan (om geld door te sluizen naar Leiedal), de subsidie voor de vzw Habbekrats (voorlopig 300.000 euro), de vernieuwing van bewakingscamera’s in het Guldensporenstadion, begrotingswijzigingen bij kerkfabrieken, het nieuwe stedelijke reglement ter bevordering van de economische activiteit, allerhande concessies, proces-verbaal van de stadskas, de verhuur van stadseigendom aan John Deroo (hij mag voor jaren “in natura” betalen), enzovoort. En veel belangrijke openbare werken nog die in de pipeline zitten voor het CD&V-programma.
Er was ook niemand present om de vraag te stellen of er hier niet een zeker aantal puntjes het komende nieuwe bestuur zouden kunnen bezwaren. (Dat mag namelijk niet.)

Aangezien het ging om de laatste Raad vóór de verkiezingen hadden de kandidaten er alles op alles op gezet om in de belangstelling te komen bij de pers. Er waren 10 aanvullende punten: 4 voorstellen en 6 vragen. De ene al meer dan de andere met puur electorale motieven.
Die mobilhomes! Die GSM-masten, taxi’s (monopolie van Gilbert), belasting op nachtvergunningen voor kasteleins (worden gewoon niet betaald), verzekering van vrijwilligers, Cambio-autodelen.
Burgemeester was in grote vorm. En zo werd het uiteindelijk toch nog een half uur na achten eer de raadsleden zich tevreden met het gedane werk konden mengen onder het terrasjesvolk op de Grote Markt en de Heulse kroegen. Midden de mensen.

Gelukkig kunnen de persjongens (nu ook een vrouw) al die aanvullende punten niet helemaal meer bijhouden.