Een eerste verkiezingsdebat (1)

Dat gaat door op woensdag 20 september in het jeugdhuis “Reflex”, Doorniksewijk 89 om 20 uur. De organisator is de Kortrijkse Jeugdraad.
Dat jeugdhuis Reflex wordt vanaf dit jaar niet meer op naam betoelaagd. De reden daarvan (en de mogelijkheid tot verdere ondersteuning) werd uitgelegd aan een delegatie van het bestuur. Meer weet ik er ook niet van.

Het debat zal uit de aard der zaak hoofdzakelijk gaan over jeugdbeleid.

De CD&V is vertegenwoordigd door de burgemeester himself en niet door Lieven Lybeer, schepen van jeugd. Partijpolitiek en bestuursmatig bekeken is dat bijzonder tekenend. Burgemeester wil daarmee zeggen: onze schepen zal er weer eens niets van bakken.

De andere partijen hebben echte youngsters afgevaardigd.
Bert Herrewyn voor de SP.A-Spirit. Elisabeth Van Damme voor de VLD. (Oorspronkelijk zou lijsttrekker Vincent Van Quickenborne van de partij zijn.) Benjamin Stockman is van Groen. Maarten Seynaeve is de rijzende ster bij het Vlaams Belang. Peter Degand is de marxist van dienst (PVDA).
Zij gaan nog een beetje afzien en zweten, onder de wolligheid van de burgervader. Meer dan 30 procent wol is goed denkbaar.

Wie met enige kennis van zaken het debat wil volgen kan met vrucht volgende documenten raadplegen:
het Memorandum van de Jeugdraad en het Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 (104 pag.) en ook het Jaarplan Jeugd 2006 van de Stad.
Het eerste is te vinden op de website www.jeugdraadkortrijk.be en het stadsdocument staat op www.kortrijk.be.
(Met de zoekmachine van de Kortrijkse website komt men er niet. Maar als men gaat kijken onder de rubriek “ontspannen en genieten” bij “jeugd” en dan bij “jeugdprojecten en werkgroepen” ziet men de tekst wel een seconde verschijnen maar dan verdwijnt die weer. Best is gewoon bij de eerste pagina van “jeugd” blijven en scrollen.)

Het jaarplan Jeugd 2006 werd pas in juni (unaniem!) goedgekeurd.
Het Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 is ook unaniem goedgekeurd in de gemeenteraad van februari 2005.
Alleen Spirit en Groen placeerden daarbij een overigens lovend woordje. De burgemeester zal het dus uiterst gemakkelijk hebben in het debat. Er is geen fundamentele kritiek bij de oppositie op het jeugdbeleid.

Op zo’n debatten komen zelden cijfergegevens naar boven.
Vandaar enkele data voor volgend jaar 2007. (Het gaat wel om een raming en de stadsbegroting 2007 is nog niet gekend.)
De personeelskosten voor “jeugd” blijven onveranderd: afgerond 704.000 euro. (Met hoeveel zijn ze daar nu, bij de jeugddienst? )
Werkingskosten: 390.000. (In 2004 veel meer.) Hoge bedragen zijn hier: onderhoud gebouwen (123.000) en huurlasten (128.750).
Overdrachten (wat dus in het echt naar de jeugd gaat): 756.360 euro. Vergelijk met de personeelskosten. Die overdrachten gingen ooit om méér ! (In 2005: 855.000 euro.)
Curieus is dat in het financieel overzicht voor de jaren 2004-2007 totaal geen sprake is van de Gentse vzw Habbekrats, en die zal ieder jaar niet minder dan 100.000 euro krijgen.
Wie krijgt volgend jaar het meeste geld? Het Jongerenatelier (151.552) dat dit jaar overigens enorm veel geld kon opstrijken, de vzw Jeugdinfra (137.581), en de vzw Fietsrijk/Kantrijk (121.362). Waar zit die vzw?
Totaal van de gewone uitgaven: 2,1 miljoen. In 2005: 2,2 miljoen euro.

Inzake buitengewone uitgaven (gebouwen, voertuigen, investeringsubsidies) is vooralsnog NIETS voorzien. In 2005 ging het om 640.000 euro en dit jaar om 130.000 euro.
Aan de burgemeester kan gevraagd worden of hij opvallende wijzigingen ziet voor volgend jaar.

Er zijn in het jeugdhuis Reflex veel heikele punten te bespreken.
Die Habbekrats! Het sukkelstraatje genaamd De Warande. De voorgenomen fusie van het JOC en Jeugdinfra. De achterstand inzake jeugdlokalen. Wat met de kleuters, de allochtonen, de hangjongeren? Waar blijft dat “studentendorp”? (Burgemeester voorzag ooit iets in de Wijngaardstraat. Smijt nu toch een keer die kazerne Sint-Niklaaskliniek tegen de vlakte! Er zijn hier al genoeg RVT’s.)
De evaluaties van bepaalde projecten die er maar niet aankomen. De controle op de financiering van jeugdbewegingen, en ook van bepaalde vzw’s. De Kreun! Het Muziekcentrum. Dat Fonds voor de Bevordering van sociale en culturele Participatie (van “kansarmen”). De “tienerzone”. Het reglement inzake financiële ondersteuning van particulier jeugdwerk. Die opleiding van “jeugdadviseurs”. Het onbekende schoolopbouwwerk. De ware kostprijs van de skatebowl. Jongeren die in Gent blijven. De universiteit die buiten stad campussen bouwt. De niet georganiseerde jeugd. De horeca die niet graag allo chtonen ziet opdagen. Het sluitingsuur. Het Vlaams Expertisecentrum SBB. De Vlasmarkt. De onvermoede ontvangsten in de rubriek “Jeugd” van de stadsbegroting. Waar men nooit over rept. De jeugdherberg. De impact en werking van de Jeugdraad. De doorstroming van informatie tussen het College, het zgn. strategisch college, de kabinetten, en de directiecomités en ik weet niet wat nog. Transparantie? Het waarheidsbeleven van schepen Lybeer. En de Jeugddienst zelf, of course.
En dat gezaag over “fuifruimte” kan men nu ook stilaan beu worden.