Een competentieprofiel voor burgemeesters en schepenen

Op de website van de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) kunt u nu een uiterst merkwaardig document vinden. www.vvsg.be.

Een competentieprofiel voor burgemeesters en schepenen.
U kan in gedachten het profiel gerust ook toepassen op OCMW-voorzitters en raadsleden.

Het profiel probeert na te gaan wat goede politieke leiders zijn. Waaraan men ze herkent ook ! En wat zijn voorbeelden van effectief gedrag?

En weet u wie er ook nog aan deze studie heeft meegewerkt ?
Onze burgemeester Stefaan De Clerck en onze nogal verse schepen van Financiën, Alain Cnudde.

In het model onderscheidt men 13 competenties.
Ga maar eens na welke van die competenties opgaan voor de leden van ons schepencollege en eventueel ook voor onze (kandidaat)raadsleden.
Doe dat wellicht aan de hand van de lectuur in kortrijkwatcher, met categorieën zoals ambtenaren, mandatarissen, schepencollege, gemeenteraad. Stof genoeg om een oordeel te vellen over de kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Er is een heel concrete vragenlijst bij ieder van die competenties.
Breng nu een keer een verantwoorde stem uit. Bedenk er de naam van een mandataris of kandidaat bij en beantwoord die vragen dan. Tel de punten samen.