Het grote verkiezingsdebat (1)

Aanstaande maandag 2 oktober is het zover. Dan gaan we eindelijk eens ons mond mogen opendoen. Zegnuzelf.
(Op het verkiezingsdebat van gisteren in het Arenatheater – een dure organisatie van de provincie, de vzw’s Wakkere Burger en Toemeka – mocht dit niet.)

Maandag dus om 20 u organiseert “Vormingplus” in de Concertstudio (Conservatoriumplein) een groot verkiezingsdebat. Met alle lijsttrekkers (Q heeft nu uitdrukkelijk beloofd van wél aanwezig te zijn).
Moderator is Filip De Rynck, prof. bestuurskunde.

Dezer dagen (tot en met maandag) kunt u hier inspiratie vinden voor al uw vragen of bedenkingen. Scrollen maar, naar beneden.
Trouwens, als u op deze weblog in de zoekfunctie de naam van de moderator invult kunt u al onmiddellijk overgaan tot een eerste vraag aan de moderator zelf ! Heeft hij nog altijd een afkeer van de gemeentepolitiek? Stemt hij nu ja dan neen voor de burgemeester? (Prof is Kortrijkzaan!)

A propos, Godelieve Vanhoutte, van N-VA.
U zei gisteren nog pal achter het winkel- en woonproject Sint-Janspoort te staan. Maar u was toch alweer geheel taktisch afwezig in de Raad van 12 september 2005? Toen werd bij punt 1.4 gestemd over de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad, het Stadsontwikkelingsbedrijf en de NV Sint-Janspoort (alhier nog altijd hardnekkig Foruminvest genoemd).
Weet u dat nog?

Burgemeester, eerst even iets tussen ons over het project Sint-Janspoort. Hoe is men eigenlijk op de gedachte gekomen om heel de site van en rond O.L.Vr. van Bijstand tegen de vlakte te gooien? Dat stond toch in geen enkel kiesprogramma of bestuursakkoord of beleidsplan? Wie heeft dat nu bedacht? Wie is eigenlijk de echte initiator geweest? Instigator? Waar? Wanneer? Waarom? Was dat tijdens een of andere vastgoedbeurs in Cannes? MIPEM? Op het luxe-jacht “Alter Ego”? In de poepdure nachtclub “Le Bâoli”? (Lezer, zie de website van die doeninge.) Allez, vertel het nu eens. Voor de latere stadshistorici. Want ere wie ere toekomt.
En hoe zit het met het “pandenfonds” dat zou dienen voor het opkrikken van de gehele buurt?

Een al te graag vergeten item op debatten is wel een keer deze over de belastingen.
Laat ons het stadsbestuur daar toch even aan herinneren dat de aanslagvoeten voor zowel de onroerende voorheffing (OV) als de aanvullende personenbelasting (APB) in 2002 fenomenaal werden verhoogd. Welke kandidaat kent er nog de tarieven? Inzake OV betaalt de gemiddelde inwoner nu 328 euro. Per kop. (In 2001 nog 246.) Aan APB nu 242 euro. (In 2001: 177.) Voor de totale gemeentelijke fiscaliteit bedroegen de ontvangsten in 2001 zowat 43 miljoen euro. Nu zal dat zoiets zijn van 54 miljoen. Men kan daar al iets mee doen, nietwaar?
En voor de cijfergekken nog dit. Sinds 2000 zijn de wat men noemt de “de gewone ontvangsten” in hun totaal gestegen van (afgerond) 80 miljoen naar 100 miljoen euro.

Maar doet men er wel iets mee?
Toch eerst even een technische kwestie aansnijden…. Om aan de toog, met bierkaartjes, te behandelen. Stad is er de voorbije legislatuur in geslaagd om voor miljoenen (ik overdrijf niet) voorziene ontvangsten NIET te innen.
Men noemt dit dan heel kuis “onwaarden”. Of oninbare of oninvorderbare rechten. Minontvangsten. Materiële misslagen. Soms krijgt men de subsidies niet waarop men had gerekend. Geen schepen die daarvoor om verantwoording wordt gevraagd. Schepen Philippe De Coene miste o.a. 149.409 euro subsidies van het Vlaamse Gewest voor afvalwater. Al maandenlang en meermaals vraagt kortrijkwatcher om enige opheldering. De schepen antwoordt niet. Zeg, hoe zit dat met de verkoop van onze riolen, aan de Amerikanen? Met de opbrengst daarvan zouden we al onze deelgemeenten een goeie beurt geven.

Wat doet men nu met al de werkelijk geïnde ontvangsten?
Investeren !
Burgemeester schermt de laatste tijd met indrukwekkende bedragen inzake investeringen in de stad. Soms heeft hij het over niet minder dan 500 miljoen. Daar zitten dan natuurlijk bijv. de Leiewerken bij (investering van het Vlaams Gewest) en het complex Sint-Janspoort (Foruminvest en zustermaatschappijen). Die Leiewerken slepen al een halve eeuw lang aan, en wel onder CVP-bewind.
Dit jaar zal Stad zelf ongeveer 48 miljoen euro investeren. Dat is het enig juiste te hanteren cijfer. Maar daar kan men nog de toegestane leningen (of zgn. doorgeefleningen) vanaf trekken die we toch ooit zullen terugkrijgen (van Gaselwest, Parko, kerkfabrieken). De echte, PURE investeringen vanwege de Stad bedragen dan voor dit jaar ca. 30 miljoen.
En nu is er nog een essentiële, belangrijke vraag die evenwel nooit wordt gesteld. Hoeveel wordt daar eigenlijk daadwerkelijk van gerealiseerd, binnen dat jaar?
Voor de periode 2001-2004 werd er gemiddeld van de voorziene investeringen 75 procent vastgelegd. Dat wil zeggen dat er daadwerkelijk een verbintenis (contract of zo) werd aangegaan. En dan kunt u nog nagaan hoeveel er in dat jaar werkelijk werd gerealiseerd, laat ons zeggen op het terrein gedaan.
Dat wil zeggen : middels een factuur aangerekend. In dezelfde hier beschouwde periode van vier jaar: gemiddeld 25 procent.
Leg deze gegevens eens voor aan de moderator, en zie welke schepen kommentaar zal willen geven.

Alle lijsttrekkers even confronteren met de vraag hoe zij de verdere uitholling van de “macht” van de gemeenteraad willen doen stilvallen. Dat is een belangrijker thema bij dit soort debatten dan bijv. scheve voetpaden. Alle serieuze beleidsbeslissingen worden elders genomen. Bij Leiedal en Gaselwest. In de Conferentie van Burgemeesters. In het autonome gemeentebedrijf SOK. De gemeentelijke vzw’s. Externe studiebureau’s. Op plaatsen waar we niet eens een idee van hebben. Meermaals ook door ambtenaren! (Die soms en gelukkig maar ook nog wat klaar zien, over wat kan of niet kan.)
De gemeenteraad heeft nauwelijks controle op het OCMW en gelïeerde welzijnsinstellingen. Politiecollege. Ja, papieren controle is er genoeg.
Er zijn alvast enkele praktische, eenvoudige ingrepen te bedenken. De burgemeester mag absoluut geen voorzitter meer blijven van de Raad. Ook gedaan maken met die loodzware agenda’s. Belangrijke instellingen (OCMW, SOK, Leiedal) komen maandelijks aan de Raad vertellen wat ze uitrichten. Mondeling, met een spervuur van deskundige vragen vanwege de raadsleden.

BUDA !
Het kunsteneiland. De grote DADA van de burgemeester.
Ongeveer iedereen (behoudens het Vlaams Blok) is nu bijgedraaid, ook Spirit.
Of men nu voor- of tegenstander is: slechts één vraag.
De boekhouding moet open. Hoe staat het met de geldstromen tussen Buda en andere instellingen of organisaties (De Kreun, Happy New Ears, Schouwburg, Muziekcentrum, museum, Bruisende Stad ook?). Wat kosten die gasten op residentie? Hoe staat het met de vereffening van de vroegere vzw’s Limelight, Dans in Kortrijk, Beeldenstorm? Waarom moet de nieuwe vzw Buda nog altijd geen papieren voorleggen aan de gemeenteraad? (Bij mijn weten zelfs niet aan het College.) En wat betekent de subsidie voor Buda (I)?

Hier kunnen we het debat even ietwat luchtiger houden.
Gerard Mortier vertelt in “De Morgen” van zaterdag 30 september dat onze burgemeester ooit een dansvoorstelling van Alain Platel heeft bijgewoond. “Iets op Bach”. En Stefaan De Clerck vond het heel mooi, maar hij zei ook dat hij het moeilijk zou hebben om die voorstelling binnen zijn partij te verdedigen. Waarom? Omdat er al eens een meisje in een slipje op het podium staat. En dan ging het nog om functioneel naakt! Vandaar dat we nu allemaal met de bus naar Brugge moeten om die voorstelling te zien.
Vandaar ook dat volgende donderdag om 3 uur in diverse musea en kunsthuizen in Vlaanderen het brandalarm zal afgaan. De actie “sirene” voor verdraagzaamheid. Mogen van onze burgemeester de Kortrijkse culturele instellingen ook meedoen?

Maar waarover zouden we nu nog een keer willen tussenkomen? Over “de sociale economie”?
Over de doelmatigheid ervan. Over wie daar nu echt beter van wordt. De vzw’s (Mentor, enz.) of “de mensen”?
HELAAS.
In opdracht van Stad en het OCMW heeft HIVA (universiteit Leuven) een dure studie mogen uitvoeren over het werkveld sociale economie in Kortrijk.
En het moet toch wel lukken zeker!?
Net nu is de tekst van het rapport verdwenen van de website van schepen Lieven Lybeer. En HIVA zelf zegt dat de studie pas vanaf vandaag beschikbaar is. 20 euro. (En WIJ hebben dat betaald.) HIVA zelf komt tot de vaststelling dat het moeilijk is te achterhalen hoeveel geld er naar projecten “sociale economie” gaat. Maar het zal toch méér dan 13 miljoen zijn. Het aantal “tewerkgestelden” ben ik vergeten. (Had de studie nog niet uitgeprint. Verdomd.) Iets van 1000? 800? (Kantoorpersoneel van al die instellingen inbegrepen?) Vragen staat vrij, maandag. Ook eens vragen naar “de sociale kaart” (SOKA geheten.) Honderden instellingen die mekaar nogal eens overlappen, maar HIVA stelt niet echt een tabula rasa voor. Durft niet. (HIVA is een beetje ACW-minded.) Er kan wel meer worden samengewerkt. Dat wel. Er wordt een “klaverbladmodel ” voorgesteld. (Laat de moderator dat eens uitleggen. Maar kort hé.)
Je acht het niet voor mogelijk.
De HIVA-studie is daarnet weer verschenen op de website van schepen Lybeer. Dat gaat vlug. Dus boek niet kopen.
Indicatief bedrag budget sociale economie: 11.917.119 euro. In feite meer. Tewerkstelling bij de doelgroepen : 459,5. Omkaderingspersoneel: 96,5. Maar wel 1.460 personen ergens bij betrokken.
Deel nu 12 miljoen euro door 556 effectieven. En bereken de verhouding tussen omkadering en aantal cliënten uit de doelgroepen.

Er zijn toch nog ideologen in de zaal?
Laat het ons ook over “de programma’s” hebben. (Heeft de N-VA er wel een? Mag de koning nog op bezoek komen?)
Altijd eerst de negativo uithangen. Dat komt altijd goed over, hier ter stede. Wat heeft de CD&V (of de SP.A) zes jaar geleden beloofd en niet verwezenlijkt?
En dan een serie positieve vragen stellen. Constructief. Waarom zegt er geen enkele partij dat het doortrekkersterrein voor zigeuners er eindelijk en zo spoedig mogelijk moet komen? Is er nog sprake van een parking op het EI? Wat gaat er nu gebeuren met de ziekenhuizen? De rijkswachtkazerne? De Sint-Amandstoren?
Wat zijn de meest in het oog springende nieuwe beloften? Wat is uniek in de onderscheiden programma’s? Spirit wil geen vuurwerk meer in de nabijheid van dieren. Wel van mensen (baby’s). VLD wil ongeveer overal camera’s. Burgemeester wil het Schouwburgplein overdekken. Het Vlaams Belang wil met het oog op een “leefbaar” Vlaanderen pedofielen castreren.

Burgemeester wil een ideeënwedstijd over de verbinding centrum (station) met Hoog-Kortrijk. In een verkiezingsdebat van 6 jaar geleden suggereerde ik een open trammetje, dat overal zou halt houden. Weggelachen. Dus nu totaal van gedacht veranderd: een kabelbaan waar auto’s (geen bussen) en rolstoelen aan vasthangen, wel met passagiers erin. Die dan via een tunnel onder de Zwevegemsestraat duikt, beetje schuin binnen in de ondergrondse parking van het nieuwe winkelcomplex van de Koeiekop. En van daaruit onder de geherwaardeerde Vlasmarkt naar het station. Stopplaats nog even in de parking onder het Schouwburgplein. Daar mogelijkheid om via een voetgangerstunnel naar de parking van de Dam te lopen. Het is niet ver. Daar weer roltrap naar boven in de door Stad al jarenlang gedoogde uitbreiding van de tuin van de burgemeester. Dit is méér dan een circulatieplan, het is een mobiliteitsplan. Tokio achterna, Kortrijk op de wereldkaart. Moet kunnen.

Alleszins onthouden dat de SP.A geen belastingverhoging wil “voor gezinnen”. En de CD&V belooft opnieuw een o.c -Zuid en nòg een in het Centrum. Dat zwembad van 50 meter moest er al zijn. Afschaffing van het reglement (belasting) op huis-aan-huis publiciteit. Van het filmmuseum nog niets gehoord.
Opvallend is dat er zo weinig wordt verteld over de gemeentefinanciën. Niet de minste cijfers.
En geen enkele partij heeft berekend wat de voorgestelde programmapunten eventueel kunnen kosten.
De SP.A geeft elke inwoner 5 gratis huisvuilzakken. We zullen nu wel een keer 500 woongelegenheden bouwen. (Er zouden er volgens de CD&V al 2000 staan in de voorbije legislatuur.) Er komt een fonds voor energie voor minder kapitaalkrachtige gezinnen.
Mogen we aan de lijsttrekkers nog even enige aandacht vragen voor een schijnbaar detail dat ze wellicht is ontgaan? Schepen Jean de Bethune wil de Gravenkapel “een nieuwe invulling” geven. Dat is een eerste aanzet om van de O.L.Vrouwkerk een museum te maken. Wedden? (Aan niemand zeggen hoor!)

Geen goed debat als er geen “RUZIE” mag gemaakt worden.

En iedere aanleiding is goed.
Burgemeester pleit waar het maar kan – of kon – voor “fair play” in de kiescampage.
De enige die daar geen gehoor aan gaf was zijn eigenste schepen Guy Leleu. Met zijn kaart van de Kortrijkse parkeerplaatsen.
En dochter Marie De Clerck doet ook al zeer dom. Zij heeft een belangrijke commerciële functie bij het weekblad “Knack”. Kon aldus al een loopwedstrijd organiseren in de stad. Recent een speciale bijlage maken over Kortrijk Design. En nu heeft zij iets gepresteerd waar geen enkel individu, geen enkele firma alhier de kans zou toe krijgen. Er zelfs niet aan denken om dit ook maar te vragen aan het stadsbestuur. Pal midden in dat schone Begijnhofpark staat er nu een reusachtige reclame voor het weekblad “Knack” ! Ter gelegenheid van het feit dat “Knack” volgende woensdag een speciale cover zal wijden aan Kortrijk. (“Knack” deed dit ook voor andere steden, maar het is dus geen toeval dat Kortrijk nu aan de beurt komt, in de week van de verkiezingen. Reacties van lezers via ingezonden brieven zijn niet meer mogelijk.) Nog deze week dien ik bij het stadsbestuur een aanvraag in om in het park een reclame te plaatsen voor deze weblog.
Verder kan er deze avond toch iemand de durf opbrengen om te vragen of het juist is dat de burgemeester bij de redactie van “Knack” persoonlijk heeft ingegrepen met het oog op de schrapping van een tekst in de komende bijlage over Kortrijk.

Goed mogelijk dat “het groots burenonderzoek” van “Het Nieuwsblad” ter sprake komt in het debat.
Pure perceptie van de burger. Ook zo opgekeken van het feit dat meer blauw op straat en camera’s op openbaar domein geen echte prioriteiten zijn? Dat komt zo. Voor Kortrijk werden 1.165 inwoners bevraagd. Daarvan 91 procent (1.060) via internet. 99 Kortrijkzanen via GSM of telefoon. Welgeteld 6 face to face. De 50-plussers zijn niet gehoord. Met statistiek kan men alles bewijzen, ja, maar dat gezegde hoor je altijd van mensen die niets van statistiek afweten.
Van wat een goede steekproef is.

Er zijn zo van die belangrijke beleidsdomeinen waar niemand het ooit over heeft. Een stad staat of valt met goed management en capabele ambtenaren. Stad besteedt de laatste jaren enorm veel geld aan “personeelsvorming”. Voor de periode 2001-2004 beschikken we over een cijfer: 432.700 euro.
Zo te zien een goede zaak. Kenniseconomie. Permanent leren.
Maar een en ander wijst erop dat er hieromtrent een inhaalbeweging nodig was. In vorige bestuursperiodes werd het budget voor personeelsopleiding nauwelijks opgesoupeerd (tenzij voor de brandweer). En nu begint men toch te overdrijven. Er worden opleidingen gegeven over kennis en vaardigheden waarvan men toch zou kunnen veronderstellen dat die al aanwezig zijn bij nieuw aangeworven of oud personeel. Leren omgaan met mensen, rapporten of brieven schrijven, de beginselen van werken met de computer. Wie bij Stad werkt kan zelfs leren schrijven. Zelfstudie (permanent thuis leren) wordt praktisch overbodig gemaakt.

(Wordt dag en nacht vervolgd. Blijf kijken!
En vergeet intussen onze poëziewedstrijd niet. (Zie in “zonder categorie”.) Draag maandag uw gedichtje voor.)