VROEM !!! Met de gouden woonwagen !

Op vrijdag 10 november krijgt schepen Frans Destoop “de gouden woonwagenprijs”, uitgereikt door de vzw “VROEM”.
Hierbij een oproep tot alle zigeuners en gadgo’s: om 18 uur stipt aanwezig zijn in de Oude Schepenzaal. Er is aansluitend een receptie in de Beatrijszaal. Uw aanwezigheid bevestigen bij Dominique Dehaene, tel. 056/27 87 90.
Komt dat leuke zigeunerorkestje van Rijsel de receptie opfleuren??

Die prijs is eigenlijk al toegekend in april van dit jaar, maar dat nieuws is “om evidente reden” (tot na de verkiezingen) maandenlang stil gehouden.

Schepen Destoop krijgt een miniatuurwoonwagen en een oorkonde omwille van de politieke moed die hij heeft betoond om “ondanks massale tegenkanting” toch een doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners in te richten op Heule-Watermolen. (Het is er nog altijd niet, maar de familie notaris-Sabbe is er intussen al wel in geslaagd om nog vlug al haar grond IN DE BUURT aan Stad te verkopen. Een deal. Winwinsituatie.)

Vorig jaar ging de gouden woonwagen naar de provincie Limburg, ten name van gedeputeerde Jos Claessens.

VROEM is een vzw en het letterwoord staat voor: Vlaamse Vereniging voor Voyageurs, Roms, Roma en Manoesjen.
Die vzw munt niet uit door openheid. Zoek maar eens op internet.
De oorspronkelijke naam was “Vlaams Centrum Woonwagenwerk” (VCW). En nog eerder (in 1977) “Vlaams Overleg Woonwagenwerk”. Sinds maart 2004: VROEM. De zetel is nu gevestigd in Jeuk. Voorzitter is Rob Van Noppen een priester uit Jeuk zelf. Secretaris Toon Machiels, pedagoog uit Kortessem. De vzw is nogal pastoraal gericht: een bestuurslid is bijvoorbeeld nog Omer Hommez, priester uit Zeebrugge. De Raad van Bestuur telt 3 pastoors op 8 leden.

Wie op internet “Vlaams Centrum voor Woonwagenwerk” intikt krijgt dit te lezen: “Gelieve onze nieuwe website te bezoeken voor actuele informatie, http//home2.pi.be/tmachiel.”
Doet u dat, dan leest u: “het spijt ons, de pagina die u zoekt, bestaat niet.”

In 1999 werd het Vlaams Minderhedencentrum (VMC) operationeel en dat bracht mee dat de coördinator van het toenmalige Vlaams Centrum Woonwagenwerk (nu VROEM) in dienst trad bij dat VMC. De overgang bracht de nodige financiële opwinding teweeg bij de medewerkers.
Het is eigenlijk nooit meer goed gekomen tussen het VCW en het VMC.
Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron (volgend jaar raadslid) stelde er vorig jaar nog een vraag over, gericht aan minister Marino Keulen.
Klopt het dat het Vlaams minderhedenbeleid voor zigeuners in volle crisis verkeert? Zijn er deskundigen ontslagen of vertrokken? Wordt de basiswerking afgebouwd?
De minister gaf toe dat er enig “ongenoegen” heerst bij het woonwagenwerk en dat er twee medewerkers van het VMC die werkzaam waren op het terrein zijn ontslagen. Aldus kwam Omer Hommez uit Zeebrugge dan toch in de raad van Bestuur van het VMC.

Hoe VROEM nu wordt gefinancierd is nergens te vinden. Zelfs niet in het jaarverslag 2004. (Het enige dat is terug te vinden op internet.)
In een oud document (titel: “Emancipatiebeleid naar voyageurs en zigeuners”) van het WVC, het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, lezen we dat het Vlaams Centrum Woonwagenwerk gesubsidieerd wordt door de administratie Gezin en Maatschappelijk Werk en voor de werking in Brussel door de Vlaamse Gemeenschapscommissie. In 1998 ging het minstens om 10 miljoen BEF. (Drie miljoen daarvan voor de bijkomende aanwerving van twee personeelsleden.)

Informatie over ons “zigeunerpark” op deze weblog te vinden met termen als “tsiganologie”, “doortrekkersterrein”.
Op internet is omtrent gypsies http://romnews.com heel interessant.

Het juiste aantal woonwagenbewoners in Vlaanderen is niet gekend. Oude schattingen zeggen dat er ongeveer 750 woonwagengezinnen (2.000 mensen) zijn. Een nieuwe telling van 2003 kwam op 841 gezinnen die hier permanent verblijven. Maar naast deze groep zijn er jaarlijks een duizendtal buitenlandse rondtrekkende woonwagengezinnen.

WAT IK DENK?
DE ZIGEUNERS KAN HET ALLEMAAL GEEN BARST SCHELEN.