De (nieuwe) oppositie warmt zich op

Op dinsdag 2 januari 2007 wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en kunnen ook de VLD-schepenen Wout Maddens en Marie-Claire Vandenbulcke zweren dat zij “de verplichtingen van hun mandaat trouw zullen nakomen”.
(Dat impliceert veel werk. Zie onze stukken alhier – ook met meerkeuzevragen – en tegelijk die over het competentievraagstuk op website VVSG. Daar staat alles op.)
Hiermee – nee, niet hiermee – komt een eind aan het mandaat van schepen Philippe De Coene en belandt de SP.A samen met de kartelpartner Spirit in de oppositie.

Die oppositie dan is zich nu reeds aan het opwarmen. (Groen weet nog altijd van toeten of blazen. Alsmaar fietspaden wil men aldaar, inheemse planten nog ook tot we met de fiets erover struikelen. Grapje. Maar een goed.)

Vlaams volksvertegenwoordiger en toekomstig raadslid Bart Caron (Spirit) schrijft op zijn website (www.bartcaron.be) nauwelijks over de dagdagelijkse Kortrijkse politiek, maar laatstleden 12 november zat het er wel bovenarms op.
Hij steekt de draak met de nieuwe bevoegdheidsverdeling van de schepenen. Vindt die veel te versnipperd en moet vooral hartelijk lachen met het feit dat schepen Jean de Bethune nu ICT in zijn portefeuille krijgt. Zoals u weet leest de schepen niet eens zijn e-mails en Bart Caron betwijfelt of hij een PC kan opstarten.

_______________________________________________________
Hier past een parenthesis.

Over raadslid Christine Depuydt die als god het belieft (hij is groot) over vier jaar Hilde Demedts zal opvolgen als schepen en daarbij ook cultuur voor haar rekening zal mogen nemen. Christi is gewoon een doordeweekse fietsportmadam, en sport en cultuur gaan al eeuwen niet samen. Korfbal even daargelaten.
De burgemeester kon bij de toekomstige schepenwissel kiezen tussen Christine D. en Godelieve Vanhoutte (kartel N.VA). We gaven hem hierbij de raad om als criterium te laten gelden de vraag wie het minst zit te babbelen tijdens gemeenteraadszittingen. Die goedgemeende raadgeving is niet opgevolgd.
In de laatste zitting van gisteren was Christine weer constant aan het tateren. Kun je dat geloven? Bijna drie uur aan een stuk.
Ik overdrijf nu niet.
Al vanaf het begin, tijdens het inleidend woord van de burgemeester. Zij moest tussentijds nog een keer telefoneren ook. Even na 18 na zes haalde Cristi haar papieren boven maar liet die verder onaangeroerd. Een enveloppe die ernaar uitzag alsof ze nog kon open gemaakt worden. Ze was er bijna vies van.
Omstreeks 18u25 kreeg Christi van dit alles een droge keel en nam een slok water tot zich.
Tussendoor bekeek het door méér dan 1300 familieleden (ruwe schatting, want stamboom gaat tot in Ieper) gekozen raadslid Cristi nog een foldertje, maar om kwart voor zeven plaatselijke tijd kreeg ze honger en at madam een of twee verdiende broodjes. Dan was er nog tijd om de laptop boven te halen. Dat belet niet om nog verder links en rechts allerlei babbeltjes te slaan, eveneens tijdens het zware incident bij de stemming over het onderdeel “golfterrein” in het ruimtelijk structuurplan. Onthutsend. Want de slogan van Depuydt tijdens de verkiezingsstrijd was: “100 procent engagement”. (Haar tussenkomsten in de voorbije zes jaar turven is niet nodig. Heeft ze het niet één keer gehad over de aanleg van een trimpad?) Kristiene, dat is een economiste. Veel doen met schaarse middelen.
_______________________________________________________

De raadszittingen van de volgende legislatuur worden ongetwijfeld weer boeiend, gepassioneerd en woelig.
Gisteren al was er echt gedonder in de tent en de glazen. En ‘t moet allemaal nog beginnen, met nieuwe ietwat universitaire Vlaams Belangers, met Bart Caron, met Philippe De Coene die wellicht moeite zal hebben om de keukengeheimen uit zijn bewindsperiode voor zichzelf te bewaren.

Het is duidelijk: Marc Lemaitre (SP.A) voelt zich veel beter in zijn vel op de harde oppositiebanken. Hij herleeft.
In de zitting van gisteravond vroeg hij een afzonderlijke stemming over het feit dat het ruimtelijk structuurplan nu ook voorziet in de mogelijke komst van een golfterrein op ergens Kortrijkse grond.
In eerste instantie vond de burgemeester die stemming niet kunnen. Ook al omdat Lemaitre geen schriftelijk voorstel had ingediend. (Dat moet niet!)
Op zeker moment vroeg schepen De Coene zelfs de schorsing van de vergadering. In zes jaar nooit gebeurd!

Over de bezwaren van Lemaitre tegen de opname van een golfterrein in het structuurplan leest u maar zijn weblog: http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be.
Vreemd is wel dat het College niet inging op zijn procedurele bezwaren. En ze zijn niet van de poes. Het ging ogenschijnlijk alleen over de vraag of er over dit punt uit het structuurplan een “gesplitste” stemming mogelijk was.

Twee (partij)politiek nogal revelerende zinnen uit de toespraak van Lemaitre willen we u niet onthouden.
In de inleiding zei hij : “Wij vinden dat dit voorstel ingaat tegen een vaste beleidslijn van de huidige meerderheid en niet loyaal is aan de consensus die er tot voor twee weken was in het schepencollege.”

En als uitsmijter klonk het zo: “De SP.A is nog niet uit het stadsbestuur weggewerkt of daar komen frisse ideeën aangewaaid die breken met de geldende meerderheidafspraken. In dit dossier zijn wij het niet die blijk geven van een gebrek aan loyauteit en betrouwbaarheid.”

DAT IS POLITIEK.