Installatie politieraad even vervroegd

Een tijdje geleden maakten we hier gewag van een uiterst absurde situatie: de huidige 21 leden van de politieraad VLAS zouden hun mandaat nog kunnen uitoefenen tot begin april volgend jaar. Dat was even schrikken. Al die tussenkomsten. Vragen. Voorstellen. Ge kunt het u niet inbeelden. Nulprotnul.
Maar dat zal nu toch veranderen.

Waalse federale Kamerleden hebben ontdekt dat zij in hun gemeenten volgens hun systeem voor de verkiezing van de politieraadsleden zouden moeten vergaderen tijdens de kerstdagen. Religieus als ze zijn vonden zij dit niet passen.
Er werd met bekwame spoed een wetsvoorstel ingediend dat door de Kamer op 9 november unaniem is goedgekeurd.
De Vlamingen in het Parlement zijn soms ook niet van gisteren.
Vandaar.
Ben nog wel zéér bang dat senatrice Sabine de Bethune vandaag nog vanuit haar tweede woonst en al haar vrije tijd dat wetsvoorstel eventjes zal evoceren.

De verkiezing van de leden van de politieraad heeft plaats tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad, in casu dinsdag 2 of woensdag 3 januari 2007. Of later – als iedereen is uitgeslapen – maar dan toch ten laatste op maandag 22 januari. Spoed is zelden goed.

De voordrachtakten van de kandidaten moeten in principe binnen uiterlijk op vrijdag 29 december van dit jaar.

Het mandaat van de verkozenen vangt aan op de eerste werkdag van februari (dat is donderdag 1 februari), tenzij de politieraad indien nodig rechtsgeldig vroeger wordt bijeengeroepen. Om eindelijk een eigen frankeermachine te kopen.

P.S.
Godelieve ! Jan ! CHKhristiene D. Dinge !
Op 27 november is er alweer politieraad. Presentiegeld. 6000 BEF bruto verspilde papierenmunitiekogelballen per soldaat.
Die Raad is ook openbaar. We gaan nog Pistolen kopen. ICT, jongens toch. Honderduizenden euro. Dat is allemaal voor onze veiligheid.
Kan er daar iemand uit de publieke tribune opperen dat op de website van de politiezone VLAS nog altijd de oude begroting 2006 staat vermeld? Er was een begrotingswijziging op 23 oktober.
Nu kan men er glad naast zijn.
Maar zou jij die label van “Investors in People” toekennen aan dit soort organisaties? Als je zelf niet eens weet hoe het staat met uw eigen huishouding? AMELIOR!