Energiearmoede alhier

Toen we nog klein waren had moedre geen geld om kolen (antracieten) te kopen.
Dus zat er niets anders op dan om bij rijke buren aan de Leie de as te gaan zeven. Wij weg.
Moedre zei: die zwarte kooltjes eruit halen. En toen gingen we geheel op eigen risico de meest zwarte kooltjes oprapen tussen de rails van de stoomtram. Aan Moedre nooit verteld.


Onder onze lezers zijn er inzake sociale openbaredienstverplichtingen heelwat “beschermde klanten”.
Zij genieten bijv. van een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, schuldbemiddeling, budgetbegeleiding bij het OCMW, een leefloon, of ze zijn mentaal gehandicapt.
In Kortrijk alleen al waren er vorig jaar 948 leefloners, genoten er 619 inwoners van budgetbeheer, en 135 kregen een verwarmingstoelage.
Het aantal elektrische budgetmeters en stroombeperkers moet ik nog opvragen. Moet hiervoor naar EANDIS trekken want de LAC weet het niet.

Beschermde klanten krijgen van de distributienetbeheerder GASELWEST een aantal specifieke voordelen.
Ondermeer alle kosten verbonden aan die budgetmeter.
Onze lezers die hun elektriciteit of kolen niet meer kunnen betalen krijgen voortaan tien ampère (A) in plaats van zes.

Ongelooflijk hoeveel misverstanden de ronde doen rondom de laatste (vier) besluiten van minister van Energie Kris Peeters.

Kansarme lezers vragen zich nu bijvoorbeeld af of ze nog tegelijk kortrijkwatcher kunnen lezen en WTV kijken en de wasmachine laten draaien (schudden).

Hiervoor alvast waarschuwen.
In de meeste gevallen laat je best nog altijd die wasmachine met rust.
Ga maar vlug met uw nieuwe wasmachine naar de kringloopwinkel om ze in te ruilen voor een oude.
Oudere wasmachines nemen meestal genoegen met 10 A, maar verslinden wel meer energie. Dat wel.
Ampère is kracht. Stroomsterkte. Symbool: de I van intensité.
De hoeveelheid elektriciteit (in coulomb) die in één seconde door de elektrische leiding vloeit, ja toch?

Verbruik is wat anders: kracht maal (*) de tijd die door die kracht wordt uitgeoefend.
Het maakt dus geen verschil uit of je wast op 90 of 60 graden. Maar tijdens de opwarming zal uw nieuwe wasmachine gegarandeerd meer dan 10 “ampèrage” vragen. En de periode van opwarming is natuurlijk korter als je koud wast.
Via de VRT liet minister Kris Peeters weten dat je met tien ampère tegelijk een wasmachine, een koelkast, een strijkijzer en een stofzuiger kunt laten werken. Ja?
Het wordt tijd dat op internet in al die websites over energiearmoede de test met 6 A wordt aangepast voor 10 A. (Die agoge gasten die op internet bezig zijn met soorten en vormen van armoede uit te leggen zijn geen ervaringsdeskundigen op gebied van werkkracht.)

Maar wat heeft de minister van energie nu eigenlijk zoal beslist?
(Het ontwerp is nog niet goedgekeurd hoor! Moet ook nog een advies krijgen van de Raad van State. Zal dit allemaal nog vóór Kerstmis kunnen gebeuren?)

1.
De stroombegrenzing wordt verhoogd van zes naar tien Ampére.
In juli wou de minister nog een onderscheid maken tussen gezinnen met (zouden 12 A krijgen) en zonder kinderen (8 A). Maar netbeheerders kennen (bij gratis kWh) wel de gezinsomvang maar niet de gezinssamenstelling. Die steeds wisselende gegevens verzamelen zou aanzienlijke administratieve lasten en kosten met zich meebrengen. En voor de stroombegrenzers zouden andere toestellen moeten worden aangemaakt omdat 8 A of 12 A gewoonweg niet beschikbaar zijn. Het is 6 of 10 of 16 A.

En hier past het om raadslid Carl Decaluwé eraan te herinneren dat hij in een motie van aanbeveling voor de Vlaamse regering pleitte voor een minimumlevering van 8 A en zelfs om die hoeveelheid aan te passen aan de grootte van de woning. Niet enkel het aantal gezinsleden. (Stuk 668 van 15 februari 2006.)
Nu, misschien maakt Decaluwé nog een kans. De minister overweegt nog altijd om bijkomend vermogen toe te kennen aan gezinnen met kinderen. Voor zover de gegevensoverdracht “gestroomlijnd” kan verlopen en de stroombegrenzers op 12 A beschikbaar komen of overbodig worden door de veralgemening van de budgetmeters.

2.
Het afsluitverbod tijdens de winter wordt uitgebreid van twee tot drie maanden.
In de winter was het al verboden om gezinnen af te sluiten van elektriciteit of aardgas. Maar de winter voor elektriciteit duurde van 15 december tot 15 februari en de aardgaswinter van 1 december tot 1 maart. Winter is nu van 1 december tot 1 maart.
Alhoewel. Een afsluitverbod kan ook buiten deze periode in geval van barre weersomstandigdheden. Dan kan het verbod zelfs een maand vroeger ingaan of tot een maand langer duren.

Carl Decaluwé heeft hier zijn slag thuisgehaald. Maar: benieuwd wat de Raad van State zal zeggen over de definitie van “barre weersomstandigheden”.
Carl vroeg in zijn motie ook naar een rechtszeker kader inzake afsluiting. De gevallen waarin dit kan gebeuren moeten duidelijker omschreven. De term “klaarblijkelijke onwil” moet vervangen door “duidelijke onwil” en er dienen criteria aangegeven voor die onwil.
Klaarblijkelijke onwil slaat nu op “het aantoonbaar kunnen maar niet willen betalen”. Afsluiting van energie kan dan enkel mits unaniem advies van de lokale adviescommissie (cf. infra over die LAC).

In zijn oorspronkelijk voorontwerp van juli wou minister Peeters het afsluiten beperken tot een aantal noodgevallen: onveiligheid, leegstand, fraude of het moedwillig weigeren een contract af te sluiten met een leverancier.
Verder nog in geval men weigert een afbetalingsplan te sluiten (of dit niet nakomt), de toegang tot de woning weigert voor het plaatsen van een budgetmeter, herhaaldelijk niet verschijnt voor de LAC.
Nog een tip voor onze kansarme lezers.
Met 10 A kun je nu wel een elektrisch vuurtje bijzetten. (Zal dit de kansarmen aanzetten om elektrisch te verwarmen?)
En uw elektriciteitsschulden laten oplopen tot 690 euro (vroeger 410). Als je ‘s nachts ook nog verwarmt tot 1.050 euro (vroeger 630).
Qua verlichting er wel aan denken dat kaarsen op langere termijn duurder zijn dan lampen.

3.
De budgetmeter wordt kosteloos, ook voor niet-beschermde armen.
In feite rekenden de netbeheerders totnogtoe geen kosten aan. Plaatsing werd namelijk betaald met middelen uit “het fonds voor tweevoudige uurmeters”. Maar dit fonds raakt uitgeput. Hoe zal Gaselwet hierop reageren?
Carl Decaluwé voorzag enkel kosteloosheid voor klanten met een betalingsplan.

Tip voor de lezer.
Met één euro op uw budgetmeterkaart kom je al een heel eind weg. Uren (geen dagen) wassen strijken en drogen. Als dat karwei is afgelopen wacht u maar af tot uw budgetmeter weer overschakelt op minimale kracht. Of beter: druk op de rode toets om uw noodkrediet te activeren. Echte kenners weten dat je dat tweemaal kunt doen, mits de automaat opnieuw in te schakelen. Vanaf dan is het vermogen beperkt: u ziet de letter A en daarnaast het bedrag van uw schuld. (Kun je ook zien door een twaalfde druk op de blauwe knop.)
Ga dan weer naar het OCMW om uw kaart met één euro op te laden. Maar wel vóór 16u15, want anders staat u voor een gesloten deur.

WAT TE DOEN BIJ PROBLEMEN?
Een probleem is bijvoorbeeld dat u echt en te techte wel wil betalen maar dat u de handleiding van EANDIS over de budgetmeter totaal niet verstaat. Niet kunt lezen. (Acht bladzijden.)
Ga naar het OCMW spreken met de voorzitter van de Lokale Adviescommissie (LAC). De heer Dirk Devos, hoofd maatschappelijk assistent van de sociale dienst.
Zo’n een LAC bestaat verder uit 1 lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 1 vertegenwoordiger van de distributiesector (Gaselwest), 1 vertegenwoordiger van de erkende instelling voor schuldbemiddeling (ook OCMW) en een secretaris.

Wat vroeg Carl Decaluwé hieromtrent in zijn motie van aanbeveling?
Dat armen de feitelijke mogelijkheid krijgen om zich bij de LAC te laten bijstaan door een vertegenwoordiger van armenverenigingen. Dat vastgelegd wordt dat nooit kan worden besloten tot afsluiting van energie zonder voorafgaand sociaal onderzoek. Dat de werking van de LAC getoetst wordt aan een handleiding “goede praktijken”. Dat er minimale criteria zouden zijn voor de goede werking ervan. En dat de financiering van het OCMW hiervoor afhankelijk gemaakt wordt van het naleven van deze criteria.

Benieuwd of raadslid-expert over alles en nog wat Decaluwé over dit alles nu een keer zal tussenkomen in de volgende gemeenteraad van december.
‘t Ist moment.
Maar hoe zit het nu eigenlijk met onze al of niet beschermde arme gebruikers van aardgas?
EN ER MOETEN OOK MEER OPLAADPUNTEN KOMEN. In de postpunten.
Dit is persoonlijk: is er hier wel een LAC?