Belastingen en retributies in 2007

De twee voornaamste gemeentebelastingen blijven volgend jaar dezelfde tarieven behouden.
Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB): 7,9 procent.
Opcentiemen onroerende voorheffing (0V): 1750 opcentiemen.
Wat die aanslagvoeten APB en OV juist betekenen is hier uitgelegd op 27 november vorig jaar.
Dit is alvast een belastingstop, wat door de VLD (die nu in de nieuwe coalitie twee schepenambten mag bekleden) trouwens werd beloofd in het verkiezingsprogramma.

Nu nog wat “pestbelastingen” wegwerken.
Want andere gemeentebelastingen (terrassen, rioleringswerken, bewegwijzering, aanplakborden, taxi’s, sluitingsuur, enz.) blijven ook ongewijzigd aangezien die al in december 2005 door de gemeenteraad werden vastgelegd tot in 2010. (Nooit begrepen hoe dat kan.)

Retributies zijn ontvangsten voor goederen of diensten die door Stad aan u worden geleverd.
U koopt bijvoorbeeld huisvuilzakken: 12,24 euro per pak gewoon formaat. U moet uw alarminstallatie laten stilleggen door de brandweer: 65 euro. Inschrijvingsgeld bij de bibliotheek: 7,50 euro voor een volwassenen. (Senioren: 6 euro.)

De meeste tarieven voor dit soort prestaties blijven volgend jaar ook gelijk.
Maar er zijn toch hier en daar verhoogde bedragen, en soms nogal aanzienlijk.
De voornaamste.

Gebruik trouwzaal (nu met Marie-Claire, in plaats van Hilde): 100 euro in plaat van 62.
Nieuw is de administratieve dienstverlening bij geboorte (7,5), huwelijk (30), overlijden (7,50 euro).

De kosten voor het gebruik van sportinfrastuctuur zijn opmerkelijk hoger geworden.
De hele lijst opsommen zou ons te ver leiden. Slechts enkele voorbeelden.
Voor het gebruik van een sporthal betaalt men per uur 24 euro (weekdagen) en 48 euro (zon- en feestdagen). Vroeger was dit resp. 16 en 32 euro.
Voor zaal 1 van de Lange Munte gelden andere tarieven: 24 (vroeger 16) en 48 (32) euro. Voor de squashzaal op Lange Munte: 6 euro of 12 per uur. Vroeger 4 en 8 euro.

Nieuw zijn vanzelfsprekend de tarieven voor het gebruik van zalen 1 en 2 van de Budascoop. Grote diversiteit: dat gaat van nul tot 900 euro. Idem voor het erfgoedhuis. Daar zijn nog méér soorten tarieven vastgelegd. Voor het gebruik van de multimediazaal (Cobergh), de bar, de kleine vergaderlokalen (Johanna Moreels, Melchior de Somer, Lesius, Jean de Rieu).

Nog nieuw: 25 euro voor uitleenmateriaal voor toegankelijke fuiven.
Het gebruik van de oude keuken en refter op de Warande is ook opvallend duurder geworden.

Er is nu weer een retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen. Het oude was vervallen. Alle maatschappijen die werken op gemeentelijk domein moeten bijvoorbeeld bijv. bij sleufwerken in voetpaden 1,50 euro betalen per dag en per lopende meter. Maar er zijn vrijstellingen mogelijk. Welke? Toch weer niet voor Gaselwest?

Dit begrijpen we niet goed.
Er is een belasting op de bewegwijzering ten behoeve van bedrijven en instellingen en ook nog een retributie. Slaat die retributie dan enkel op het plaatsen ervan en de belasting op het feit dat ze er staan? (De retributie is verhoogd van 161 naar 175 euro.)

Is er geen enkele “prestatieontvangst” verlaagd?
Neen.
Er is er wel één verdwenen: de skatepas die slechts 1 euro bedroeg. Met de nieuwe skatebowl niet meer te handhaven.