Het Tsyonproject (2)

Geschiedenis

Het Tsyonproject kadert in een groots “Masterplan Spoorweglaan” dat in 1999 door het ontwerpbureau Nero werd opgemaakt.
Maar in april 2005 kwamen vele eigendommen van het SOK – ondermeer de school van Bijstand – die voor dit project waren bedoeld in handen van Foruminvest. Dientengevolge werd Tsyon herleid tot “wonen boven winkels”, meer speciaal nu rond de hoek van de Wijngaardstraat en de Vlamingenstraat . De bakkerij “De Korenhalm” wou niet weg. Vandaar dat het project nu enkel bestaat uit het scheppen van een winkelruimte (naast de bakkerij) van ca. 200 m² met een aantal appartementen. Afhankelijk van de bronnen: 8 of 9 of 10. (Volgens mij 10, als je het appartement op het gelijkvloers meetelt.)
De winkelruimte gaat naar de brocantezaak Art Kroko.

De NV Tsyon bestaat eigenlijk al sinds 12 juli 2004.
Al vlug werd het architectenbureau Buro II (Jo Baecke en Herman Jult) uit Roeselare aangesteld voor de opmaak van de plannen. De slopingswerken begonnen in de herfst van 2005. De werken startten in maart 2006 en men dacht in december vorig jaar daarmee klaar te komen. Later werd het vanwege teveel regen maart 2007, maar nu is er sprake van dat de definitieve oplevering pas in het voorjaar 2008 zal kunnen gebeuren. Vanwege te warm nu?
Er zijn al 2 appartementen verkocht. Kandidaat-kopers, opgelet. De aankoopprijzen zijn intussen wat verlaagd! In 2006 schommelden die tussen 123.000 en 161.000 euro. Nu tussen 120.000 en 157.000 euro, volgens de website van het adviesbureau Dewaele.
De andere makelaar Immo Thiers vermeldt geen prijzen, en zegt ook niets over de evolutie van de werken.
De hierboven aangegeven prijzen van het bureau Dewaele zijn wel exclusief aankoopkosten, binnendeuren en vloerafwerking.

Actoren

Het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) is als autonoom gemeentebedrijf opstalhouder voor 6 jaar (tot de eigendommen verkocht zijn).
Wie de huidige (politieke) bestuurders zijn zullen we pas weten als de nieuwe website klaar is.

De NV Tsyon is eigenaar-opstalgever.
Dit is een PPS-vennootschap met als publieke partner het SOK. In het bezit van 49 procent van de aandelen. 409 stuks ter waarde van 30.380 euro.
Politieke bestuurders zijn burgemeester Stefaan Maria Joris De Clerck en voormalig schepen Frans Pol Gerard Destoop. Trui Lucie Tydgat vertegenwoordigt het SOK.

Privé-partner is de NV Van Roey Project uit Rijkevorsel, ook met 49 procent van de aandelen. (Bij die NV zijn ook Nederlanders betrokken.)
Andere privé-partner is de BVBA GHERA uit Moen. 20 aandelen oftewel 2 procent. U hebt er waarschijnlijk nog nooit van gehoord, maar de zaakvoerders zijn Ignace Gheysens en echtgenote Ghislaine Ranson. Ignace heeft in de NV Tsyon een “raadgevende stem”. Zijn BVBA heeft van alles tot doel. Adviezen verlenen, octrooien ontwikkelen of kopen. Zelfs daken herstellen en bomen snoeien. Geplaatst kapitaal: 18.600 euro. Toevallig is er terwijl we dit schrijven vandaag om 18 uur een verplichte jaarvergadering.

Projectbeheerder is de BVBA Proco. Raar. Sommige bronnen op internet zeggen dat de vennootschap in Deinze is gevestigd. Het Staatsblad kent aldaar geen BVBA.
Wel een uit Bonheiden. De maatschappelijke zetel is pas sinds begin maart verplaatst vanuit Bonheiden naar de Oudenaardsesteenweg 227 te Kortrijk. Zaakvoerder is Frederik Verschoren. Die BVBA mag ook van alles doen. Seminaries geven voor het creëren van meer persoonlijke en emotionele welvaart. Paarden en pony’s kopen en verhuren.

Financiering

Indertijd heeft de vroegere Woonregie de school van Bijstand en 9 omliggende panden gekocht voor 1.750.000 euro. En kon dit alles aan Foruminvest verkopen voor 2 miljoen. Plus 425.000 euro voor gemaakte kosten en schadevergoeding. (Is die al uitbetaald?)
Daar is in elk geval winst gemaakt.

Voor de panden in de Wijngaardstraat die betrekking hebben op het huidige project Tsyon heeft SOK ca. 424.000 euro betaald.
Voor de verkoop van de appartementen en de winkel verwacht de NV Tsyon een opbrengst van zowat 1,6 miljoen euro.
Maar er zijn natuurlijk ook hoge (stichtings)kosten.
Als ik internet mag geloven zal de winst niet erg hoog zijn. Maar dat moet ook niet, bij zo’n stadsproject.

P.S.
Dit stuk is volledig tot stand gekomen door urenlang speuren in de digitale wereld.
De communicatie over het project is van stadswege uit op internet NIHIL.
We stellen ons bloot aan correcties, reprimandes.