Raadslid B.C.?

Wie in godsnaam zou dat kunnen zijn: raadslid B.C. ?
In kranten of gazetten is het min of meer traditie dat verdachten bij een misdrijf enkel met initialen worden aangeduid. Idem (soms) voor slachtoffers. (Normen of afspraken hierover in onze perse zijn onbestaande.)
Raadslid B.C. moet ergens van verdacht worden.

In elk geval staan we voor een raadsel.
Stad heeft een zgn. “Bulletin van Vragen en Antwoorden”. Dient voor raadsleden om eerder technische vragen te stellen, waarop dan meestal maanden later een antwoord komt. Een antwoord waarbij raadsleden dan meestal (nooit) niks meer mee aanvangen.

Normaliter wordt de vraagsteller altijd met naam en toenaam bekend gemaakt.
Zo niet in de laatste september-uitgave van het Bulletin.
Daarin staan drie vragen van raadslid B.C, gesteld op 14 en 15 juli.

Overigens zijn twee van die vragen wel interessant.
Ook al omdat de vraagsteller wordt verwezen naar een bijlage die dan voor doodgewone burgers onzichtbaar blijft.
Vraag nr. 28 van B.C. getuigt toch wel van verdacht veel achterdochtigheid tegenover het stadsbestuur.
Gelet op de vele personeelsverschuivingen van de laatste tijd – en kwestie van een overzicht te bewaren – had de genaamde B.C. graag een organigram van de stadsdiensten gekregen, en liefst zo gedetailleerd mogelijk.
“Is dit mogelijk?” roept B.C schriftelijk uit.
Maar neen, B.C. !
Wist u dan niet dat “het organigram van de stadsdiensten niet meer actueel is”?
Even anders zeggen: centrumstad Kortrijk met een duizendkoppig personeel en bijna 80.00 inwoners heeft momenteel geen organigram.
Vertel dat maar eens in het buitenland (het Eurodistrict).

Als troostprijs kreeg B.C in bijlage een loonprogramma. En voor verdere uitleg mag B.C. zich wenden tot de directeur Personeel en Organisatie.
P&O wordt geleid door schepen Hilde Demedts, als ze thuis is.

Middels vraag nr. 30 wil B.C. weten of er hier nog sprake is van een Kortrijkse taxicheque voor senioren.
Het is namelijk zo dat het College er op 13 juli 2004 mee instemde dat onze Kortrijkse monopolist, het taxibedrijf “Gilbert”, toestemming gaf om senioren tegen een forfaitair tarief van 75 euro per maand te vervoeren. Hiertoe moest Gilbert wel enkele formaliteiten vervullen, bijvoorbeeld inzake randapparatuur in de taxi. Het is er niet van gekomen.

Weet u waar ook nog niets van is terechtgekomen?
Van een grootscheeps debat in de gemeenteraad over het taxibeleid alhier. De liberalisering ervan. Jaren geleden (2004?) door de burgemeester beloofd aan de VLD-fractie (toen nog in de oppositie).

P.S.
(Persoonljk.)
Ooit zelf jarenlang met Gilbert rondgetoerd aan de hand van een soort kaart waarbij men na x aantal ritten achteraf een korting zou krijgen. Als trouwe klant.
Nooit iets van gezien. De apparatuur ter registratie van de ritten werkte trouwens vaak niet.