Een tweede begrotingswijziging zonder kommentaar (2)

Stel dat vader zomaar op eigen houtje heeft beslist van 24.000 euro te gaan lenen in plaats van de 15.000 die in het gezinsbudget oorspronkelijk was voorzien. Dat hij het plan om die 6.000 euro die hij zou lenen in naam van tante heeft verlaten. En dat hij de voorziene onderhoudswerken in de keuken voor 2.400 euro van de kaart veegt.
Daar zou toch een hartig woordje worden over gepraat binnen de familie?

Een gemeente is geen gezin.
Niettemin is het naar analogie onbegrijpelijk dat de gemeenteraad van vorige maandag zonder enig kommentaar de tweede
budgetwijziging van Stad heeft goedgekeurd.
We hernemen bovenstaande familiale beslissingen even, nu vertaald naar het stadsbudget.

Het College besliste via de laatste budgetwijziging om dit jaar 24 miljoen euro te gaan lenen in plaats van de oorspronkelijk voorziene 15,4 miljoen. U hoort goed. Staat weer niet in de gazetten.
Anderzijds.
De doorgeeflening aan de politiezone VLAS van 610.000 euro is geschrapt.
De 243.785 euro, voorzien voor het buitengewoon onderhoud ‘facility’ (stadsgebouwen) zijn ook geschrapt.
Idem voor de 50.000 euro aanpassingen bij KVK.
Idem voor de 35.000 euro die men zou besteden aan het “huis Tack”. (Wat is dat eigenlijk?)
De werken aan de President Kennedylaan (750.000 euro) gaan voorlopig niet door.
De studie “groenconcepten” kost plots 75.000 euro minder.
Geen renovatie van het kerkhof Sint-Jan (min 30.000 euro).

Daarentegen zullen we wel voor 50.000 euro méér meubilair kopen dan oorspronkelijk gedacht. (Wanneer zal dat een keer ophouden?)
En de aankoop van een gebouw “opvoedingswinkel” (wat is dat?) zal 150.000 euro kosten in plaats van 50.000.
De post “openbare verlichting” gaat van 277.000 naar 435.000 euro.
“Infrastructuur elektriciteit”: van 60.000 naar 240.000 euro.

Intussen zien we dat het totaal van de ‘schuldontvangsten’ op de buitengewone begroting van dit jaar van ca. 18,2 miljoen naar ca. 26 miljoen is opgelopen.
Schuldontvangsten is een wat misleidende term. Dat zijn hoofdzakelijk “ontvangsten” uit opgenomen leningen.
Voor de terugbetaling van geheel onze gemeentelijke schuld (intresten, kapitaalaflossingen) betalen we bruto jaarlijks zowat 16 miljoen. Dat bedrag stagneert de laatste jaren nogal vanwege de gunstige rentevoet.

Zoals gewoonlijk bij budgetwijzigingen beschouwt het College al dit soort beslissingen als puur technisch van aard.
Een artikel uit de begroting schrappen is toch ook een beleidsdaad? En zeker als het gaat om een beslissing die tevoren door de gemeenteraad werd goedgekeurd.

De raadsleden laten maar begaan.
Dat is politiek.

P.S.
Voor de schepen van Financiën.
Bij iedere begroting of wijziging is er een apart document toegevoegd, getiteld “programma van de uit te voeren buitengewone werken”. Daarin worden de investeringen vermeld. Alain, zou het niet goed zijn om in de kolom ‘opmerkingen’ aan te geven in welke gemeenteraad die investeringen zijn goedgekeurd?
Dan kunnen raadsleden des te beter nagaan welke door henzelf voorheen aanvaarde beslissingen achteraf van tafel zijn geveegd.