x.7,9/100 = 1000 euro

Hoeveel euro is x?
Dan weet u ongeveer vanaf welk belastbaar inkomen u 1.000 euro aanvullende personenbelasting betaalt aan Stad Kortrijk.
In elk geval dit: als u x euro personenbelasting aan de Staat afstaat, behoort u tot de gelukkigen die meer dan 40.000 oude Belgische franken per jaar betalen als gemeentelijke aanvullende personenbelasting. (Over die andere belasting, de opcentiemen onroerende voorheffing, hebben we het nu niet. Die levert Stad ca. 25 miljoen op en dat is méér dan de APB.)

Dus.
Het tarief van de aanvullende personenbelasting (APB) in onze Stad bedraagt 7,9 procent. (Waarde van 1 procent is momenteel 2,3 miljoen.)
Die belasting wordt ‘aanvullend’ genoemd omdat ze berekend wordt op basis van een andere belasting: die van de Belgische Staat.
In ons stedelijk geval is x gelijk aan 12.658,22 euro.
Op uw aanslagbiljet personenbelasting en aanvullende belastingen kunt u zien of u aan dit bedrag “belasting Staat” komt, en met welke “belastbare inkomsten” dit dan overeenstemt. Dat zal waarschijnlijk toch wel iets van 35.000 euro of meer zijn. We gooien er met ons klak naar, want hebben geen zicht op wat uw mogelijke belastingvermindering is, uw belastingvrije sommen, de aftrekken.

U bent in elk geval nogal begoed.
U behoort tot de dikke nekken.
Hoeveel Kortrijkzanen verkeren in uw situatie?
Hoeveel aangiften telt men alhier waaruit blijkt dat zij onderhevig zijn aan 1.000 euro of méér APB?
Om dit te weten heb ik op Tinternet alle denkbare sites bezocht over fiscaliteit.
Het is ontstellend. Allerhande opgevraagde pagina’s op nochtans officiële websites van overheden zijn niet meer beschikbaar.
En voor zover ze bestaan zijn ze daarenboven onvoorstelbaar gedateerd. Voorbeeld: de website van het federale Ministerie van Financiën geeft de gemeentelijke aanslagvoeten weer tot en met 2005.

Over de aangiften per gemeente met het daarbij behorend belastbaar netto-inkomen dateren de meest recente gevonden gegevens van het aanslagjaar 2003. Inkomsten van 2002. Daarmee moeten we het dan stellen om na te gaan hoeveel Kortrijkse belastingplichtigen momenteel 1.000 euro APB afdokken aan Stad.
De hiernavolgende cijfergegevens zijn dus verouderd, maar zijn misschien toch enigszins een indicatie voor de huidige toestand.

Begoeden en minder begoeden

In het aanslagjaar 2003 waren er ter stede 37.023 aangiften.
Daarvan waren er 5.707 die belastbare netto-inkomsten aangaven van meer dan 40.000 euro.
Men kan met enige redelijkheid veronderstelllen dat die 15 procent begoede belastingplichtigen meer dan 1.000 euro APB aan Stad betaalden, des te meer omdat de aanslagvoet toen hoger was.

Misschien wou u nog weten hoeveel arme belastingplichtigen er hier zijn?
Ziehier het aantal aangiften per klasse van 10.000 euro. Aanslagjaar 2003.
Minder dan 10.000: 5.878 aangiften (15 procent).
Tussen 10 en 20.000: 13.667 (36 procent).
Tussen 20 en 30.000: 7.748.
Tussen 30. en 40.000: 4.023.
Tussen 40 en 50.000: 2.317.
Méér dan 50.000: 3.390 (9 procent).

Het gemiddelde inkomen per aangifte bedroeg in 2003: 25.270 euro.
Het mediaaninkomen: 19.175 euro.
Voor de statistici nog dit. Het interkwartiel verschil is 18.781 euro. De interkwartiele coëfficiënt: 97,94. Assymetrie: 26,36.

Als Alain Cnudde, schepen van Financiën, eindelijk eens met foto de pers wil halen zou hij kunnen het bericht verspreiden met het antwoord op de vraag hoeveel belastingplichtigen momenteel aan Stad méér dan 1.000 euro APB betalen. DOEN ! Of minder.
Plus iets dergelijks over de OV.
Dat is info. Dat is actieve openbaarheid van bestuur.
Schone kleurrijke grafieken in de Stadskrant.