Niet veel volk verwacht op de gemeenteraad van aanstaande 12 november (1)

We leggen nog wel eens uit waarom.
Webstek van Kortrijk-Stad, wat betreft de toelichting (memorie) bij de agenda van de komende gemeenteraad, is op het ogenblik van dit schrijven even spoorloos op Tintrenet. (Nieuwe benaming onder mandatarissen sinds ze 500 neuroos per jaar krijgen om hun PC op gang te krijgen.)

Er is vooreerst een lexiconologische kwestie voor wie met vrucht de debatten wil volgen.
Wat is een “extern verzelfstandigd agentschap”? Of een ‘intern’ ?
Wat is de afkorting MIG 864 ? Waarvoor staat ‘duurzame ontwikkeling’ ? B.U. ?

Dan zijn er de inhoudelijke (cognitieve) raadsels bij de te bespreken 66 agendapunten.
De weer opgedoken nieuwe personeelsformatie. De meesterproef. Het AGION-dossier. Wat is ‘desaffectatie’ ? Een ‘zorgluik’ ? De kerkfabrieken komen er aan, met jaarrekeningen en begrotingen. Pure rekenkundige fouten die ze hebben gemaakt.

In elk geval, als leraren uit onze onderwijsinstellingen er weer menen goed aan te doen om hun leerlingen a.s maandag 18u30 in volle puberteitscrisis naar de Raadszitting te sturen – om ze te leren wat democratie is en kan vermogen – zouden zij beter persoonlijk wat fysieke assistentie aan hun pupillen verlenen. Die jongens en meisjes zullen in zwijm vallen. Als het goed gaat, onmiddellijk in Den Trap.

En worden sommige, vorig jaar pas verkozen raadsleden, bij lezing van de stapels dossiers niet stilaan ook ietwat overstuur?
Zeker weten, na een goedgekeurd ‘haalbaarheidsonderzoek’. Tureluurs zijn ze.

Kortrijkzanen.
Lees nu maar eens waarover het volgende maandag allemaal gaat in het stadhuis.
Word maar eens goed gek. U verdient het.
Implimenteer het.

Persoonlijk heb ik steeds meer zin om hier flauw te doen.
Dat is politiek
.