Naar een ITOT-plasplan in Kortrijk?

De Leuvense schepen van Openbare Werken heeft zopas met veel poeha aangekondigd werk te maken van een vijfjarig plasbeleid. Het aantal openbare toiletten wordt fors uitgebreid, ook voor andersvaliden. In de begroting voor 2008 en verder trekt men hiervoor een jaarlijks krediet uit van 50.000 euro.

Maandag 17 december aanstaande komt ons stadsbudget 2008 ter sprake in de gemeenteraad.
Daarbij kunnen raadsleden bij elk artikel voorstellen doen. Bedragen wijzigen. Bijvoorbeeld bij de post 878/724-60, in de rubriek milieu.
Tijd voor raadslid Bart Caron (Spirit) om het stadsbestuur te herinneren aan het antwoord op zijn schriftelijke vraag nr. 14 van 18 maart 2007. Kan hiermee de pers te halen. Over de cultuur van het plassen.
Bij die vraag drukte het raadslid er zijn spijt over uit dat ook de openbare toiletten (voor mannen) aan St.-Elooiskerk zouden verdwijnen. Hij wou hierbij weten welk beleid Stad in de toekomst zou voeren inzake openbare toiletten. Wat men in Nederland noemt: het “Integraal Toegankelijk Openbaar Toilet”-beleid. ITOT.
Het Schepencollege liet weten dat er naast het integreren van openbare toiletten in openbare gebouwen (stadhuis, bib, O.C’s) ook zou gedacht worden aan sanitair op het openbaar domein. Men zou de huidige toestand evalueren en zien of daar noodzaak aan was.

In de vorige eeuw zijn er hier in Kortrijk over deze problematiek al christelijke arbeidersvrouwen-acties op touw gezet. Interpellaties van ondermeer toenmalig raadslid Marie-Claire Vandenbulcke, nu schepen. Lacherig afgehandeld, maar schepen Hilde Demedts zou er toen waarlijk werk van maken. Sindsdien nooit meer van gehoord.

Er bestaat een Nederlandse brochure en een CD-rom als handleiding om na te gaan of en waar binnen een gemeente integraal toegankelijke openbare toiletten nodig zijn. Er is zelfs een World Toilet Association (WTA). Hield nog onlangs in Seoul (Korea) een algemene vergadering. Er is een Vlaams voorstel van decreet geweest. Van Kris Van Dijck (N-Va) houdende regeling omtrent openbare toiletten (Stuk 750, 1996-1997.) Met hoorzittingen. Prof. Dr. Koen Raes (ethicus) schreef een essay over de disriminatie van de vrouwelijke plas. In april vorig jaar vroeg Vera Dua aan Vlaams minister Kathleen Van Brempt om uitleg over openbare toiletten. In Gent werden petities door duizenden mensen ondertekend. Er is een website “plasactie”. De Raad van Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen heeft zich over het onderwerp gebogen (13 december 2002). In 2004 is een prijs uitgereikt aan het Gentse project ‘PLassen met Klasse’.
Om maar te zeggen dat het mensen- of grondrecht op plassen nooit en nergens uit de lucht is geweest.

(…)
Ga nu maar even plassen.
In uw haewoojae, dat is Koreaans voor ‘een rustige plek waar men problemen kan oplossen’.
(…)
Suggestie voor het Horecaplan
Het decreet van Kris Van Dijck over toiletten d.d 2 september 1997 is vervallen verklaard en nooit meer hernomen.
De auteur stelde als regel dat gemeenten vanaf 5.000 inwoners minstens één openbaar toilet moeten hebben en dat het aantal daarvan zou stijgen tot minstens vijf in grote steden. (Voor Kortrijk:4.) Die openbare toiletten zouden dag en nacht toegankelijk zijn.
Handelszaken of overdekte winkelcentra met een oppervlakte van groter dan 300 m² moesten minstens één watercloset ter beschikking stellen van het publiek.
En artikel 8 stelde zelfs dat sanitaire installaties in cafés, restaurants, snackbars en dergelijke tijdens de openingsuren voor eenieder toegankelijk moeten zijn, ook voor niet-klanten.

Ons nieuwe stadsbestuur beloofde een horecaplan op te stellen. Komt er daar een art.8 in voor?

P.S.
Er zou een oude wet bestaan (uit 1953?) die vrije toegang tot toiletten in de horeca verplicht maakt, maar ik vind die niet terug.