Paspoortloos en zonder grenscontrole reizen van en naar het vliegveld Kortrijk-Wevelgem

Het vliegveld Kortrijk-Wevelgem (EBKT) is van oudsher een internationaal vliegveld. Dat betekent dat men van daaruit naar het buitenland kan vliegen en omgekeerd.
(Het begrip “internationaal vliegveld” slaat geenszins op de grootte ervan of het type toestellen dat er kan landen. Een gewone graspiste kan ook een internationaal vliegveld zijn.)
Maar EBKT is daarenboven nog een zgn. Schengen-vliegveld. Wat betekent dit?

In 1985 sloten een aantal landen in Schengen, een klein plaatsje in Luxemburg, een overeenkomst af om grenscontroles af te schaffen.
Vrij vlug sloten er zich 15 landen aan bij deze regeling.
Met name 13 van de EU (België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Oostenrijk, Spanje, Zweden) en 2 landen van buiten de EU (Noorwegen en IJsland).
Een aantal sinds 2004 nieuwe EU-lidstaten (niet allemaal) behoren nu ook tot het Schengengebied.
De Tsjechische Republiek, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, en Slovenië. Dat zijn er 9. Totaal in de huidige Schengenzone: 24.

Vanaf 21 december nu mag iedereen die dit oude of nieuwe Schengengebied (legaal) binnenkomt met en tussen de lidstaten de binnengrenzen oversteken zonder te worden gecontroleerd.
Met binnengrenzen bedoelt men voorlopig (op 21 december) nog enkel land- en zeegrenzen.

Voor LUCHTHAVENS gaat de regeling met de nieuwe Schengenlanden pas in op 30 maart 2008.
Er dienen namelijk op die luchthavens van de nieuwe Schengenlanden nog wat maatregelen getroffen. (Zo moest het vliegveld Kortrijk-Wevelgem indertijd een nieuwe – dure – omheining aanbrengen rond het terrein om het statuut van Schengen-luchthaven te verkrijgen.)

Opgepast.
De afschaffing van de controles aan de binnengrenzen betekent niet dat er geen veiligheidscontroles meer plaatsvinden in havens of vliegvelden.
En het is mogelijk dat Schengen-lidstaten mensen toch nog verplichten om in het bezit te zijn van bepaalde documenten.

Vooralsnog voelen oude EU-landen als Groot-Brittannië en Ierland er nog altijd niets voor om toe te treden tot het Schengen-akkoord.
En Cyprus, Roemenië en Bulgarije willen wel maar moeten nog aan een evaluatie onderworpen worden.
Anderzijds denkt een niet EU-land als Zwitserland er toch aan om eind 2008 ook Schengenland te worden. Kunnen we dan nog geld smokkelen.