Gaat het financieel goed met Kortrijk Xpo ?

“Ja!” zei de burgemeester (ongevraagd) in de laatste gemeenteraad.
“Het gaat financieel goed met onze Hallen. Ieder jaar wordt er winst gemaakt en kunnen dividenden uitgekeerd.”
Zo, nu weet u het. Burgemeester zei niet hoeveel die winst dan wel bedroeg. De raadsleden aanhoorden dit en namen daar globaal goedgeluimd akte van. (Soms denk ik: het zijn net een schooltje sardienen.)

Tijd dus om een keer wat te bladeren in het laatste jaarverslag 2007 van de Xpo…
Probleem.
Moet nog leren om een jaarrekening te ontcijferen, een balans, een resultatenrekening, bedrijfsresultaten. Wat is in godsnaam EBITDA?
En “notionele intrest of aftrek“? Dat weten we, wat dat is !
Die aftrek heeft de cvba Xpo toegelaten om de belastbare basis te verminderen met 249.424 euro. Wat een belastingsbesparing betekende van 84.779 euro.
Het gaat over vorig jaar.

NETTO WINST

Die is er dus. Nauwkeurig: 669.194 euro. Vorig jaar ongeveer evenveel. Maar tegenover het vergelijkbare boekjaar 2005 wel een daling met 25 procent.
In 2003 was er nog een winst van 1,62 miljoen euro, maar dit was te wijten aan een gulle gift (investeringsfonds) van Stad ten belope van bijna één miljoen euro. Zonder de opbrengst van dat fonds bedroeg de winst toen 630.588 euro.
Vergelijk ook eens met de omzet. Geconsolideerd bedroeg die in 2007: 16,23 miljoen euro. In 2006: 17,9 miljoen.
En ja, er zijn weer dividenden uitgekeerd: voor een bedrag van 186.362 euro. Voor 23.280 aandelen met een gezamenlijk bedrag aan kapitaal van 2.804.786 euro. Kassa!

SCHULDEN

De totale schulden belopen 11,8 miljoen, tegenover 10,8 miljoen euro eind 2006. (Bij de schulden op meer dan 1 jaar gaat er een fors bedrag naar financiële instellingen omwille van investeringskredieten opgenomen voor de bouw van hal 5 in 1999 en de nieuwe hal 4 van 2005.)

Nu nog vlug kijken naar de schulden op minder dan 1 jaar.
In het boekjaar 2006 waren die bijna even hoog als het eigen vermogen. Zijn intussen praktisch gehalveerd maar bereiken toch nog 4,11 miljoen. 

Bereken nu zelf de schuldgraad als percentage van het eigen vermogen. Het jaarverslag doet dit niet. Het eigen vermogen bedraagt 7.343.733 euro. Of bereken de schuldgraad t.o.v. het totaal van de passiva (19.545.187)

Het jaarverslag geeft ook geen berekeningen van liquiditeiten en solvabiliteit.

De winst (zonder belastingen) uit de gewone bedrijfsuitoefening bedroeg 929.625 euro, dit is een daling van bijna 30 procent t.o.v. het vergelijkbare jaar 2005.

Nu weet u genoeg, maar voor de boekhouders onder ons hierna nog wat cijfers om bij uitlatingen van de burgemeester toch niet overal in te tuinen.

BEDRIJFSRESULTATEN

De totale bedrijfsopbrengsten bedroegen 10,6 miljoen. Tegenover wat Xpo altijd het vergelijkbare boekjaar noemt (2005) is dit een stijging met 18 procent.
De totale bedrijfskosten bedroegen 9,6 miljoen, of een stijging met 23 procent.
Het bedrijfsresultaat bedraagt dus 1,01 miljoen euro. Dat is de EBIT! Ten opzichte van 2005 ging dit operationeel resultaat achteruit met 15 procent!

FINANCIELE RESULTATEN

Vanwege hal 4 zijn de financiële lasten fel gestegen: van 97.000 euro (in 2005) naar ca. 214.700 euro.
En de financiële opbrengsten zijn verminderd: van ca. 213.000 naar ca. 127.000 euro.

En nu DE EBITDA !

Bedrijven pakken daar graag mee uit, zeker als die earning stijgende is. Met wat men de bedrijfskasstroom noemt. De term ‘operationele winst’ is nogal misleidend, want een heel aantal zaken worden niet in rekening gebracht: de intresten op schulden, de afschrijvingen, de belastingen, de waardeverminderingen.
De EBITDA bedroeg 2.048.047 euro of 17,23 procent van de omzet. In 2005 ging het nog om 19 procent van de omzet oftewel 2,18 miljoen..

INVESTERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN

Het jaarverslag zegt ergens dat de afschrijvingen gevoelig zijn gestegen. Ja, ten opzichte van 2005 ten gevolge van de investeringen in de bouw van hal 4. (Dat ging toen om 6,5 miljoen.) De afschrijvingen belopen nu ca. 1,15 miljoen, en dat is ongeveer evenveel als in 2006.
In 2007 werd er niet heel veel geïnvesteerd: 262.868 euro.

NETTO COURANTE CASH FLOW

Die is dalend, en boekhouders vertellen dat dit geen goed teken is. Het gaat om ca. 1,69 miljoen. In 2006: 1,97 miljoen.

Noot.
Onder druk van Luc Glorieux van ‘Busworld’ worden er nog dit jaar uitgebreide werken uitgevoerd aan de Xpo.
Hierbij zal opnieuw zéér veel publiek geld gemoeid zijn, van Europa, van de provincie, van Stad. Winst gegarandeerd !
Hierover later een keer meer.

P.S.
We hebben niets tegen de Hallen !
Men moet de zaken evenwel niet altijd in fel roze kleuren afschilderen. Weet ook dat Kortrijk Xpo met harde en soms nogal “oneerlijke” concurrentie heeft af te rekenen.