Naar een NV XOM bij het SOK, een XEM en een naamloze vzw voor Kortrijk Xpo

Vorige keer onderhielden we u hier over de financiële toestand van onze cvba Kortrijk Xpo. In de vorige eeuw en nu nog “De Hallen” genoemd. (Het blijft een merknaam, niettegenstaande alle duur betaalde marketing-pogingen tot verandering.) Zelfs voor een leek in het vak zag die situatie er de laatste tijd niet echt gezond uit. Zodat er voor het boekjaar 2007 maar werd verzaakt aan de berekening van het werkkapitaal, de solvabiliteit, de liquiditeit en de rendabiliteit. De ratio’s.

De Hallen werden onder instigatie van het NCMV gebouwd in 1966. Toen nog met een expo-ruimte van 6.000 m² en één jaarbeurs op de kalender. Maar van wie was in de loop der tijden al die grond? En die van de buur waarop Kinepolis zich daarna mocht vestigen, net en precies ten ongerieve van de uitbreiding van de Hallen? (Wanneer wordt dat EI gelegd?)

Hoeveel publiek geld Stad sindsdien al heeft gepompt in het beurscomplex zal voor altijd en in der eeuwen der (h)amen een raadsel blijven. Er werd toen gebouwd voor rekening van de Stad. Stad verwierf dan wel die Hallen en kreeg in ruil voor het gebruik van de s.v De Hallen een concessievergoeding van 5.000 frank. Later verhoogd tot 25.000 euro. (Ik citeer uit het geheugen, heb uit voorbarige balorigheid al mijn papieren uit de vorige eeuw over De Hallen in de kiepbak gegooid.) Maar Stad bleef bij tijd en wijle in deze eeuw omwille van uitbreidingen van de site zorgen voor een investeringsfonds (bijna 1 miljoen) en leningen (250.000 euro).

Glorieus

In 2003 ongeveer is het beginnen spannen in het beurzencentrum. Toen reeds vonden organisatoren van Busworld, Interieur en Trailer (waar is die?), den Chips ook dat het zo niet meer verder kon, met stinkende WC’s, geïmproviseerde tenten en paviljoenen en rokers alom. Er kwam een kapitaalsverhoging van 2.500.000 euro. Daarbij werd afgesproken dat er een verankeringsformule zou komen, waarbij de grote organisatoren zich zouden engageren om hun eerstkomende vijf edities in Kortrijk te houden. Of dat engagement er daadwerkelijk is gekomen weet ik niet. (Weet ik veel.)
In elk geval heeft Luc Glorieux van Busworld ergens in de zomer vorig jaar een brief op poten geschreven naar zijn vriend-burgemeester. Met de dreiging dat hij even geneigd bleek om zijn beurs van 2009 naar Gent te verhuizen als de Xpo niet werd uitgebreid. Veel gelobby in de pers, ook op WTV.
Paniek.

Glorieux is durfal bestuurder van de cvba Xpo en ere-burger van Stad. Vandaar dat er al onmiddellijk twee werkgroepen het licht zagen. Een werkgroep ‘architectuur’, met ondermeer stadarchitecten, de Designregio Kortrijk, Leiedal. Daarnaast een werkgroep ‘exploitatie’ die al onmiddellijk bij de start constateerde dat de cvba Xpo niet de nodige centen had voor intense uitbreidingen en de daarbij gepaarde investeringen en afschrijvingslast.

Al dat werk en al die studies zijn weer allemaal door Stad voor ‘protnul’ aangerekend. Door ons.
De kosten van verwarming bij al de vergaderingen. De stencils. Werkuren van stadsambtenaren. Het heen en weer gedraaf. De video-conferenties. De werkontbijten. Die overheadkosten zul je nergens ofte nooit op een of ander jaarverslag van om het even welke (semi)publieke of privé-instanties (architecten en aannemers) terugvinden. Dat zijn kosten in natura verleend, gericht op het redden van onze cvba.
En zie nu vooral hoe politieke overheden een privé-bedrijf dat over het juiste netwerk beschikt, kunnen ter hulp schieten. Gekeken werd hoe Stad, het SOK, Leiedal, de provincie en zelfs Europa opnieuw hun rol zouden kunnen overnemen als investeerders voor de cvba Xpo. Vroeger bedacht men daar de term ‘nationalisering’ voor, misschien ‘etatisering’. Nu is dat PPS, en ik ga u dat wel even uitleggen. ‘ t Is iets marxistisch uit de Oostenrijkse School. Kom er nog wel op.

Een MEESTERPLAN
Voortgestuwd door het kabinet van de burgemeester (Chris Lecluyse) en ambtenaren als Frans Van Den Bossche en Jean-Pierre Vanacker, stadsontvanger Johan Vanhoutte werd een “masterplan” uitgewerkt. En welkeen! Onvoorstelbaar complex, want enige complexiteit is nodig om 1) te ontsnappen aan BTW, 2) om de wet op de overheidsopdrachten (mededinging) te omzeilen en 3) om aan extra financiering te geraken vanuit Europa. Uiteindelijk om te voorkomen dat Xpo organisch te fel zou groeien en in vereffening gaan.

In de laatste gemeenteraad van 10 maart is al een eerste fase van het masterplan goedgekeurd. Volgende fasen zullen we niet meer zien. Nu ging het om de oprichting van een NV MOX – nee: XOM -, waarbij men de Xpo wil uitbouwen tot een regionale economische hefboom. Was dat dan vroeger niet zo? De raadsleden waren enorm geboeid en ontroerd door de geprojecteerde ‘diapositieven’ over de aanstaande werken aan de hallen. Het leek er bijna op alsof ze het allemaal zelf zouden aanrichten. Een nieuw inkomforum, de aanleg groenplateau, uitbreiding van de Rambla, de aanleg van een ‘galleria’, slimme vloeren, de bouw van een polyvalente zaal op de plaats van de zaal Stoutenberg. Geraamde kostprijs: 12,73 miljoen euro.

Het Vlaams Belang (Jan Deweer) wou enkel nog maar weten of er wat minder of géén Engels kon gebruikt worden in publicaties van de Xpo. Deweer geeft zijn ietwat engelstalige parkeerkaart terug. Groen (Cathy Matthieu) wou een een groen dak. Waar?
Beide interpellanten kregen enige instemming van de bouwheer-burgemeester. Waarschijnlijk wordt de term “galleria” vertaald. In “soeks”, veronderstelde de goedlachse burgemeester . En de architecten of de aannemer worden gevraagd of een groen dak niet te zwaar weegt. De werken moeten voleindigd zijn tegen september van dit jaar. (Aannemer en architect zullen dus al wel via een caucus aangeduid zijn.)

In een volgend stukje willen we het zeker hebben over de financiële inbreng van de (semi)publieke sector, zijnde Stad, het SOK, Leiedal, de provincie, Europa. Dat zijn wij. Over de NV XOM, de XEM, en de vzw zonder naam die zal instaan voor het ‘immateriële’ luik van Xpo. (Zijn Led’s immaterieel?)

Gegarandeerd met weerom een positief voorstel ! Alleszins nooit meer Nachten van de Poëzie of de Lingerie. Niets mag daar nog wat geestig is.