‘t Gaat goed vooruit met de HST (3)

Op 14 mei presenteerde Leiedal de resultaten van twee uitgebreide studies over de HST (high speed train) en de impact op de Kortrijkse regio. Een infomoment. De studies zijn nog altijd niet gepubliceerd op de website van Leiedal, terwijl ze door ons (burgers) zijn betaald.

Hierna dus eerst een samenvatting van al dat werk, zoals verschenen in “Het Kortrijks Handelsblad” (23 mei). Zonder twijfel voor een groot stuk overgenomen uit de persmap. Titel was: “Hst ligt nog moeilijk”.

Geniet maar even mee van het blablabla. En lees daarna nog wat randbemerkingen en een naschrift bij het gebeuren. Een schaalsprong.

Voluntarisme

Het bestaan van politiek voluntarisme en ondersteunende structuren is een noodzakelijke, maar onvoldoende voorwaarde voor grenzeloze samenwerking. Er zijn nochtans troeven voor de opbouw van een gemeenschappelijk sociaal-cultureel kapitaal. Het is nodig om het draagvlak te verruimen van bestuurlijk en academisch niveau naar andere segmenten van de maatschappij. Er is dus nog meer voluntarisme noodzakelijk en dat zal veel investeringen vergen in de creatie van gemeenschappelijk grensoverschrijdend sociaal-cultureel kapitaal. De nood aan bereikbaarheid per hst speelt eigenlijk voor weinig bedrijven een grote rol.

Tak aan de hst

Een conclusie is toch: tak beter aan op de hst, dit ondersteunt de bedrijfsrelaties en -strategie. De regio Kortrijk-Roeselare-Ieper heeft, alleen al door de nabijheid, de potentie om deze aantakking actief in te zetten in de bedrijfsstrategie. Maar er is ook een samenwerking nodig met andere vervoersmodi die schaalsprongen in tijd en en afstand mogelijk maken, zoals het vliegveld van Wevelgem.
Men mag verder aannemen dat op termijn ook andere dan topsegmenten van de arbeidsmarkt van de hst zullen gebruik maken. De arbeidsmarkt krijgt door hub-connecties met de hst ook een nieuwe impuls in specifieke hoogwaardige segmenten. De connectie naar Parijs en London moet zelfs worden aangemoedigd.

Zo. Tot zover het verslag uit “Het Kortrijks Handelsblad”. De redacteur is zeker niet verantwoordelijk voor de weergave van het infomoment van Leiedal.

Wij wel, voor de informatie hierna.

In februari 2006 heeft de intercommunale Leiedal een studieopdracht uitgeschreven die moest nagaan wat de impact zou kunnen zijn van een HST-verbinding voor de Kortrijkse regio en hoe die positieve invloed ervan gemaximaliseerd kon worden. Ook zou worden onderzocht welke potentiële economische voordelen konden voortvloeien uit de internationale bereikbaarheid van onze regio.

Leiedal beschikte over ruim voldoende geld voor het uitschrijven van die offerte. De Europese vleespotten van Interreg IIIB, meer speciaal van de projecten HST4i (for integration) en HST-Connect. Die projecten lopen dit jaar af, dus we zijn netjes op tijd gereed geraakt.

De studie over de impact van de HST werd twee jaar geleden zoals verwacht gegund aan het bureau van prof. Peter Cabus (KUL) dat hiervoor ook zoals verwacht zou samenwerken met de onvermijdelijke prof. Wim Vanhaverbeke (KUL) en Bureau Louter en Urban Unlimited. Geraamde kostprijs 67.760 euro, waarvan 31.847 euro gefinancierd door Europa. Men verwachtte dat de studie zou zijn afgerond in november 2006.
Over de positie van de Kortrijkse regio binnen het HST-netwerk werd al in september 2005 (u leest goed) een studie besteld bij Tritel uit Mechelen. Kostprijs mij onbekend.

Het zijn deze studies die nu laatsleden 14 mei door Leiedal werden gepresenteerd.
Uit het verslag van het Kortrijks Handelsblad onthouden we vooral dat het bedrijfsleven alhier weinig nood heeft aan bereikbaarheid per hst. Maar dat we toch voluntaristisch moeten “aantakken” met een schaalsprong. (Een vroegere studie wees uit dat reizigers van alhier die de HST naar Parijs willen nemen vooral toeristen zijn.)

Dus is men (NMBS, en vier steden uit West-Vlaanderen) na studiewerk overeengekomen dat de bestaande lijn Antwerpen-Gent-Kortrijk-Lille Flandres moet behouden blijven. En dat daarnaast de verbinding Oostende-Brugge-Rijsel best zou lopen over Roeselare en Kortrijk. Zo krijgen Kortrijkzanen twee treinen per uur naar Rijsel. En de directie van Leiedal (Karel Debaere) maakt zich sterk dat de prijs van de rit goedkoper wordt.

Voor meer inlichtingen over die standpunten kunt u zich wenden tot Leiedal. Tel. 056/24 16 16.
Email: liesbet.verhelle@leiedal.be

Naschrift
Tussen 1983 en 1989 opende de Métro de Lille (le VAL) diverse lijnen, tot aan de Belgische grens.
Vanuit Kortrijk bereikt u als schaalsprongtoerist het dichtsbijzijnde station Dron in ongeveer 15 minuten. Hangt er wel even vanaf of u de weg kent. Er is gratis parking. Voor de schaalsprongfietsers uit het topsegment: u kunt visueel de kortste weg vinden op de luchtfoto’s van Wikimapia.
Als we hier in de regio vroeger wat politici hadden verkozen met het lef en de schijnbare onbezonnenheid van bijv. ene Steve Stevaert (gewezen burgemeester van Hasselt, nu gouverneur), dan was de VAL op vandaag tot in Kortrijk geraakt.
Tone Sansen heeft wel een keer dit idee geopperd, maar daar bleef het bij. Er ontbrak een zekere allure aan.