WAAROM KRIJGT HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF BUDA 140.000 EURO?

Zoals eerder al gezegd: verwar nooit het AGB Buda met het Budakunstencentrum.
Het autonoom gemeentebedrijf staat in voor de exploitatie en het beheer van drie sites op het Buda-eiland, te weten de Budascoop, de Budatoren en de Budafabriek. (Vroeger dacht men nog aan de stallen en de Orangerie en de pleinen en de Secret Gardens.)
Buda KC daarentegen is gewoon een vzw die het meest gebruik maakt van bepaalde infrastructuur.

Trouwe lezers weten dat we niet erg goed weten waarom er hiervoor zo’n bureaucratische constructie moest worden opgericht, met een Raad van Bestuur, een apart soort directie, logistieke medewerkers, terwijl er zelfs een artistiek comité in het vooruitzicht is gesteld. Er
was ook een “Voorlopig Bewind” dat onnoemlijk veel geld heeft gekost.
Is dat nu zo moeilijk?
Maak van een of andere ambtenaar gewoon een syndicus die ervoor instaat dat de gebouwen op het eiland worden verhuurd en onderhouden. Laat voor de rest (de kalenderprogrammatie) toch een keer de directie Cultuur zijn werk doen. Waarom al die poespas?

Er wordt nu eindelijk officieel een beheersovereenkomst afgesloten tussen Stad en het autonoom gemeentebedrijf. Van een afsprakennota geen spoor.
Over deze zaak hadden we het hier laatst nog op 29 mei. En vorig jaar in mei zag men hier diverse stukken verschijnen over de zaak. Al die gegevens worden hier nu niet meer herhaald.

AGB Buda krijgt dus nu van Stad officieel jaarlijks 140.000 euro, plus een startkapitaal van 25.000 euro.
Het dossier hierover staaft van geen kanten dit bedrag. Van een zakenplan geen spoor.

Er steken anderzijds nota’s in het dossier die gewoon niet ter zake doen.
Dat de erfpacht van de Budascoop (van Joost Bert) jaarlijks 83.200 euro kost.
En de canon voor het Fabriekspand (van Woon&Zorg H.Hart) – een deel ervan – bedraagt 450.000 euro voor 36 jaar. (De Budatoren is eigendom van de Stad.)
AGB Buda heeft daar “geen afdragens van”. Die infrastructuur krijgt het bedrijf OM NIET.
Buda zal wel de vergoedingen incasseren die gebruikers (zoals BUDA KC) van de gebouwen zullen betalen.
Die prijzen moeten door de gemeenteraad worden goedgekeurd. De retributies voor de Budascoop liggen eigenlijk al vast. Bepaald in de gemeenteraad van december vorig jaar.

In het dossier is geenszins te vinden wat voor inkomsten het AGB verwacht. Er is ooit wel een keer een businessplan opgemaakt voor de volgende jaren, maar dit was volkomen onwaarachtig (een fantasie) en moest eigenlijk al herzien. Zie een vorig stuk van alreeds 8 december 2006.

Qua uitgaven zal AGB Buda instaan voor onderhoud en klein herstel. Het energieverbruik wordt wel voor 80 procent door Stad terugbetaald. In het dossier geen raming te vinden, terwijl dat toch een serieus bedrag moet zijn.
Over mogelijke onkosten die Buda AGB moet dragen vinden we slechts enkele losse, willekeurige bedragen.
Budascoop: lift (jaarlijks 794 euro), schoonmaak (jaarlijks 16.172 euro), huur telefooninstallatie (maandelijks 106 euro).
Voor de Budatoren gaat het blijkbaar om bedragen die op méér dan een jaar slaan: lift (38.791 euro), schoonmaak (48.518 euro).
Over het Fabrieksband is er in het geheel niets te vernemen.

Wat willen we nu zeggen?
De gemeenteraad keurt een beheersovereenkomst goed waarbij het financieel gedeelte volkomen ondoorzichtig is. (De gemeenteraad – als instantie – heeft trouwens nog nooit een verslag gezien van de Raad van Bestuur. De raadsleden die er deel van uit maken ook niet?)

Zeg !
Hoe zit het met het dakappartement en het terras bovenop de Pentascoop? Blijkbaar niet ter beschikking van het AGB. Jammer.
De familie Joost Bert is daar toch al lang weg, na enige – laat ons zeggen – niet geheel geoorloofde “meenemingen”? Ja, volgens de oorspronkelijke erfpachtakte mag de familie daar blijven tot in 2013.
Positief voorstel.
Maak van dit appartement het kantoor van AGB Buda.
Voor de coördinator, de adjunct, de logistieke medewerkers, en een kantine voor de schoonmaaksters.
Vanop dit dak heeft men trouwens een schitterend uitzicht op geheel de site.