Lijst van mandaten, ambten en beroepen van onze Kortrijkse parlementariërs-raadsleden

(De lijst slaat op vorig jaar.)

Burgemeester Stefaan De Clerck

Zie vorig stuk.

Bart Caron (Vl.Prog.)
Vergat zijn mandaat als gemeenteraadslid op te geven!

Bezoldigd:
Vlaams Parlement
Autonoom Gemeentebedrijf Buda

Onbezoldigd:
Buda Kunstencentrum
vzw Humorologie
Voorzitter “Vrijstaat O” (??)

Carl Decaluwé (CD&V)

Bezoldigd:
Vlaams Parlement
Politiezone VLAS
Gaselwest (sector- en directiecomité)
SM Elk Zijn Huis

Onbezoldigd:
Revalidatiecentrum Overleie
Auricula Kinderdagverblijf

Roel Deseyn (CD&V)

Bezoldigd:
Federaal Parlement
Politiezone Vlas

Onbezoldigd:
Bestuurslid CD&V West-Vlaanderen
Sint-Leonarduszonen KH

Vincent Van Quickenborne (VLD)

Bezoldigd:
Federaal parlement (van 28/06 tot 31/12)
Staatssecretaris (dus vorig jaar, nu minister)
Stedelijke Ontwikkelingsmaatschappij

Onbezoldigd:
Geen.