Het bouwbudget van de fabriek Desmet-Dejaeger is ietwat opgetrokken

Heel het project Buda-kunsteneiland zal ons 30 miljoen euro kosten. Dat was in elk geval de heel initiële raming.

Voor meer speciaal de herbestemming van een gedeelte van de Buda-fabriek dacht men dat voor een eerste fase 1,1 miljoen zou nodig zijn. Dat is later 1.725.000 euro geworden en sinds gisteren (budgetwijziging) 2.570.798,67 euro.
Voorlopig toch geraamd. (Men werkt niet meer in fasen.) In dat bedrag steken nog geen erelonen. Die zullen waarschijnlijk toch minstens 50.000 euro bedragen. En als tijdens de werken wat asbest wordt gevonden, of als men eraan denkt om nog wat meer te renoveren dan voorzien, zullen we op de duur wel aan 3 miljoen geraken.

Voorlopig ziet de raming er zo uit.
* Stadsaandeel: 1.720.957 euro.
* Een mogelijke saneringspremie: 642.880 euro.
* Een eventueel aandeel door derden (bijv. voor een multimediaklas): 206.960 euro.

Totaal 2,5 miljoen.
(We betalen ook 650.000 euro als erfpacht aan de nonnen.)

De financiering is nog helemaal niet rond.
In de begroting is nu slechts 1,7 miljoen ingeschreven.

In een toelichtende nota over de budgetwijziging stelt men dat de netto-kostprijs ten laste van de Stad voor de renovatie van de fabriek niet zal verhoogd worden “aangezien het om middelen gaat bekomen via een Europees project PACT”. Op vragen van Philippe De Coene hieromtrent in een raadscommissie kon geen enkele schepen antwoorden. (Burgemeester was afwezig.)

Het PACT

Hoe zit dat nu eigenlijk met die eventuele Europese inbreng?
Als u de hiernavolgende bedragen niet verstaat – bij vergelijking met die van hierboven – is dat niet erg. Ik versta het ook niet.

Samen met nog andere steden uit Nederland, Noorwegen, Denemarken, Schotland, enz. neemt Kortrijk deel aan het zogenaamde “Partnership Agreement van Creative Urban Territories”. Dat is het PACT. En dat loopt van januari volgend jaar tot in maart 2013. (Het College vermeldt tegelijk nog het jaar 2012.)
Europa voorziet hiervoor 15 miljoen euro.
Het aandeel van Kortrijk (ook “inbreng” genoemd) bedraagt 1.770.880 euro.
Het door Stad ingediende project slaat geheel en al op de herbestemming van de Budafabriek.
Volgens het dossier is hiermee een investering van 925.000 euro gemoeid. Honoraria: 50.000. Personeel: 53.000. Maakt een totaal van 1.028.000 euro.

Maar hoe komt men dan aan die 1.770.880 euro?
We sommen op. Let op de verschillen.

Investering: 765.000 euro.
Honoraria externe experts (waaronder architecten): 239.000 euro.
Eigen personeel: 355.540 euro.

Verder zijn er nog reis-en verblijfkosten (45.650), meetings en conferenties (34.290), promotie en publicaties (84.300), auditkosten (7.250), en algemene kosten (200.000 euro). BTW: 160.000.
Er zijn ook inkomsten van conferenties: 9.150 euro.

In bovenstaande posten voorziet men ergens 150.000 euro voor de uitbouw van Buda-eiland. Bijvoorbeeld voor personeelskosten van het Autonoom Gemeentebedrijf Buda dat al jaarlijks 140.000 euro krijgt. Voor studiekosten rond de designfabriek. Voor honoraria in verband met de ‘secret gardens’. (AGB Buda niet verwarren met Buda Kunstencentrum.)

Nu even geen zin om al die bedragen op te tellen. Om na te gaan of de som 1.770.888 euro oplevert.
In elk geval is het zo dat Kortrijk hiervan in het PACT een co-financiering van 885.440 euro moet garanderen.

En wie verstaat er dit zinnetje?
“Het project herbestemming fabriek Desmet is voorzien op de A-lijst van het investeringsprogramma voor 2 miljoen.”

Gegarandeerd dat we nooit zullen weten hoeveel de renovatie en herbestemming van de Budafabriek uiteindelijk zal kosten.
Zoals we bijvoorbeeld nog altijd niet weten hoeveel het nieuwe stadhuis heeft gekost. De sporthal Lange Munte. Enzovoort. Straks de kosten bij de bevordering van KVK.
Geen mens (raadslid) zal er naar vragen. Geen schepen of burgemeester zal daarover spontaan rapporteren.

(Dit is nu wel een voorspelling, meer niet.)

P.S.
Volgens het schepencollege ressorteert het PACT onder Interreg IV B, prioriteit 4.
Op de website van Interreg (North Sea Region) is nergens sprake van dat PACT.