Over de verschillen en gelijkenissen tussen UOK en OCK (3)

Even recapituleren.
Het OCK is het Ondernemerscentrum van Kortrijk. Opgericht door de cel economie van Stad in samenwerking met Syntra West en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen (de POM). Officieel geopend op 12 oktober 2006 in wat vroeger de bevolkingsdienst was. Dat centrum is juridisch bekeken tegelijk een VZW en een NV, en schepen Jean de Béthune is van beide organen de voorzitter. In de vzw zijn de raadsleden Christine Depuydt (CD&v) en Koen Byttebier (VLD) bestuursleden.

Volgend jaar start pal tegenover het OCK een UOK, dat is een Uniek Ondernemersloket. Beide instellingen hebben dezelfde strategische doelstelling: de bevordering van het economisch leven of het ondernemerschap in de streek. Het UOK wordt gerealiseerd door de directies Leefmilieu, Stadsplanning- en Ontwikkeling en de cel Economie (Burger en Welzijn). Extern wordt hierbij overleg gepleegd met het OCK (voor marktonderzoek en begeleiding), Leiedal (industrieterreinen), de provincie (administratie), Syntra (opleiding), POM (industriële ontwikkeling), VOKA (ondersteuning ondernemers), Unizo (ondersteuning handelaars), Kanaal 127 (sociale economie), enz. Kortom, ongeveer dezelfde partners als die van het OCK.

Een opvallende gelijkenis tussen beide bureaucratieën is dat ze allebei over veel geld beschikken, vooral vanwege subsidies van andere overheden.

Voor het OCK is het niet gemakkelijk om zomaar in 1, 2 of 3 te achterhalen hoe de financiering in mekaar steekt.
Zeg maar onmogelijk. Schepen de Béthune of de raadsleden uit de vzw hebben dat nog nooit uiteengezet. En op de website is daarover ook al niets te vinden.
Als mijn geheugen me niet in de steek voorzag men voor de verbouwing van de voormalige bevolkingsdienst tot een ondernemerscentrum een investering van 900.000 euro. Het gebouw werd voor dertig jaar in erfpacht (36.800 euro) gegeven aan de NV OCK. In die vennootschap zijn de GOM en Syntra West de aandeelhouders met elk een kapitaal van 300.000 euro. Maar Stad kwam destijds – meen ik, je kan niet alles bijhouden – nog over de brug met een inbreng van 100.000 euro.
In de begroting 2009 is een stadstoelage voorzien van 25.000 euro. (Vorig jaar 50.000 euro.) Het innovatiefonds krijgt 75.000 euro. Van “Thuis in de Stad” ontving het OCK een prijs van 25.000 euro.
Bij EFRO is samen met het Innovatiecentrum West-Vlaanderen een dossier ingediend voor een budget van 736.444 euro, te spreiden over twee jaar (beginnend in augustus 2008). Van Europa krijgt men aldus 40 procent of 294.578 euro.
OCK heeft ook inkomsten uit zijn facilitaire werking (bijv. verhuur kantoren, vergaderzalen, restaurant), maar een rekening van de VZW is nergens te bekennen.

De financiering van het nieuwe UOK is ietwat duidelijker.
Men verwacht een EFRO-steun van 244.769,13 euro op een totaal van 611.922,78 euro . Een inbreng van co-promotor Leiedal van 115.372,49 euro. (Volgend jaar 18.000 euro voor interne werkingskosten.) Het Hermes-fonds van het Vlaamse Gewest komt over de brug met 100.000 euro. (Stad hoopte op 175.000 euro.)
De werkingskosten voor Stad zullen volgend jaar slechts 64.150 euro bedragen.
Als de twee voorziene ambtenaren-accountmanagers als “opdrachthouders” worden aangesteld maakt het UOK nog winst ook !

(Wordt vervolgd…)