Quote van de dag: “de risico’s van het vak”

Uit “Het Laatste Nieuws” van vandaag.

De bouwinspectie heeft de werken voor één van de restaurants van het VTM-programma “Mijn restaurant” in de oude dekenij in het centrum van Kortrijk stilgelegd. De werken in het beschermd pand zijn niet vergund. “De risico’s van het vak” stelt burgemeester Lieven Lybeer (CD&V) laconiek.

Laconicus Lieven Lybeer is nu Kortrijks dienstdoend burgemeester omdat Stefaan De Clerck onverwacht tot minister van Justitie werd benoemd.
Als hij niet snel een vormingscursus “gemeentelijk beleid en ethiek” gaat volgen zal hij nog veel risico’s oplopen.

Schepen van Stadsplanning Wout Maddens (VLD) was eigenlijk ook goed voor een quote van de dag.
Nog in dezelfde krant wil hij bij heel de zaak “het woord onwettig niet in de mond nemen“.
Nou.
Twee artikels uit twee decreten werden niet nageleefd.
Bouwen of verbouwen zonder stedenbouwkundige vergunning is een bouwmisdrijf. Zouden er dan “wettige” misdrijven bestaan?

Nog iets.
Een eigenaar die toestaat of aanvaardt dat strafbare feiten worden gepleegd (inzake vergunningen of machtigingen) is eveneens strafbaar!
Stad is eigenaar van de Oude Dekenij.
Dat men daar maar eens goed over nadenkt.

En zouden we hierbij ook niet het woord onwettig in de mond kunnen nemen?
Het huurcontract tussen Stad en VTM werd afgesloten zonder lastenboek.
En het College voert een bestemmingswijziging van het pand uit zonder de gemeenteraad te raadplegen.

P.S.
Lieven !!
Uw persoonlijke website loopt een groot risico. Er staat een leugen op. U beschouwt uzelf nog altijd als eerste schepen met de daaraan verbonden bevoegdheden en mandaten.