Een miljoenenmasterplan voor het speelplein op Heule-Watermolen (1)

De Warande-site behoort tot het collectief geheugen van menigeen uit de Kortrijkse regio. Het speelplein was al in de 50’er jaren een soort massa-crêche van de babyboom. Vele senioren herinneren zich nog die stinkende zwemkom (groen water, totaal ondoorzichtig) en de ellendige middagmalen. De schuur waarin urenlang moest geschuild tijdens het regenseizoen.
De levensgevaarlijke glijbaan en het ‘bos’ waar je uit het zicht van de ‘leiders’ kon blijven. De stortbaden.
Er zijn intussen al wat inspanningen geleverd om de belabberde sfeer van die jaren vijftig te doen verdwijnen. Er is nu bijvoorbeeld een multimediakapel. Ja.
Al eind 2005 gaf het schepencollege opdracht tot de voorbereiding van een algemeen masterplan, en in maart 2006 beloofde schepen Lybeer hieromtrent in de gemeenteraad een ‘gedachtenwisseling’.

Dat masterplan ligt er nu, april 2009, zonder gedachtenwisseling.
Opgemaakt door het architectenkantoor Buro II uit Roeselare, met een heel bombastische, cliché-matige conceptnota. Zo’n vertelling die overal bij past, en waar je jezelf als beginnend medewerker bij het (na)schrijven ervan kunt afvragen wat je aan het doen bent. Ken dat.

Buro II kreeg de studieopdracht in november 2008, want was de enige deelnemer die zich had ingeschreven bij de algemene offerte.
Terecht zegt Buro II dat bouwen is: cijferen, lenen, betalen, rekenen en tellen. Dat er correcte ramingen nodig zijn om pijnlijke avonturen of zelfs nachtmerries bij de budgetbewaking te voorkomen.
Voor wie nu al niet meer verder wil lezen: voor de terreinaanleg en de verbouwingen zijn de kosten op dit moment geraamd op 8.329.650 euro. Maar daar moet nog een en ander bijgeteld.

Neem nu de studiekosten voor het masterplan.
In oorsprong werden die geschat op 0,5 procent van de ‘inrichtingskost’ van 700.000 euro (excl. BTW). Dat geeft 35.000 euro. (De inrichtingskost met BTW was in eerste instantie 8.470.000 euro.) Buro II krijgt bij de gunning van de offerte voor de opmaak van het masterplan 42.350 euro, met BTW. Precies hetzelfde vooropgestelde bedrag als door het College was vastgelegd. Dat kan ! Ambtenaren weten precies wat ze doen. Schatten zijn het.

Timing

Een masterplan is nog geen ontwerp !
Er moet nu nog een ontwerpdossier opgemaakt. Wie gaat dat doen? Volgende maand wordt dit verwacht. In oktober denkt men het ontwerpdossier goed te keuren zodat in februari volgend jaar een ontwerper kan aangesteld.

Een ontwerper is evenwel nog geen aannemer.
De aanbesteding voor de werken komt eraan in mei 2010. De gunning in november van dat jaar zodat de werken kunnen starten in januari 2011.

Intussen wil men mits de nodige begrotingswijzigingen de vele miljoenen bijeenscharrelen.
Voor de eerste fase (opgedeeld in twee) zoekt men naar 1.130.350 euro.
Voor de tweede fase: 7.199.500 euro.

Verdere stappen

Oei.
Nog wat vergeten. Voor die eerste fase lijkt het aangewezen om nog een landschapsarchitect aan te schrijven. Zal waarschijnlijk 100.000 euro kosten aan honorering. Kan landschapsdeskundige Frank Van Oost van Buro II hiertoe soms in aanmerking komen?
En de directie stadsplanning wil onderzoeken of de aankoop van nog een perceel grond te overwegen valt, aan het rond punt Izegemsestraat. Immers, de verwerving ervan zou de site Warande op een nog duidelijker wijze verbinden met de Heulebeekvallei.

Wat staat er tot op heden in de meerjarenbegroting voor de inrichting van het speeldomein? Eén miljoen. En op de begroting van dit jaar? 250.000 euro.

Terecht stelt Buro II in zijn conceptnota dat ieder project een haalbaarheidsonderzoek en rentabiliteitsberekening vergt. Vooraf wel te verstaan.
Buro, speel maar.