The secrets of the “Secret Gardens” (2)

Dit is een beetje ‘breaking news’.
Uitgerekend op de laatste Vlaamse ministerraad van vandaag is Hilde Crevits uit Torhout er toch in geslaagd om nog vlug 180.000 euro door te sluizen naar het Agentschap Voor Natuur en Bos, groene jongens die dan deze som geld zullen doorsluizen naar de vzw Designregio Kortrijk. En dat moet dan dienen voor het lopende project “Secret Gardens”, ook genoemd Tuinen voor de Stad, of nog iets anders.

De redactie van kortrijkwatcher staat unaniem achter dit evenement, maar wordt totaal balorig (knorrig, wrevelig, korzelig) als de bevolking verkeerd wordt voorgelicht.
Nog onlangs berichtte “Het Nieuwsblad” dat het hele gebeuren “de gemeenschap” 100.000 euro zou kosten, oftewel 10.000 euro per garden. De krant voegde daar nog aan toe dat Stad hiervan het grootste gedeelte zou inbrengen.

Wel, wel.
Het gehele project is geraamd op zowat 550.000 euro, dat is 55.000 euro per stuk. (Er is nog sponsoring, voor een voorlopig betwijfelbaar bedrag.)
Er is tevens een off-programma waarvan de kosten nog niet gekend zijn. 100.000 ? Onderdelen van dit programma zijn ook door Stad gesubsidieerd.

Wat is nu de bijdrage van de “gemeenschap”?
Eigenlijk zullen we het alweer nooit weten, maar ziehier nogmaals wat cijfergegevens.
Stad Kortrijk – om te beginnen – verleent uitgebreide logistieke en personele steun (dat is ook niet gratis) met daarnaast 150.000 euro in speciën. Van de provincie verwacht men ook subsidies. Bedrag nergens te vinden, maar vermoedelijk 20.000 euro.
Stad had gehoopt dat ook de vleespotten van Europa zouden bijspringen, via een netwerk genaamd “Creative Regions”. Met 150.000 euro. Dit voorstel werd vorig jaar al verworpen, tot grote ontsteltenis van iedereen. Maar in mei dit jaar heeft Stad een geheime gezant-ambtenaar naar een meeting van de “Creative Regions” in Limerick (JA!) gestuurd met de opgave om na te gaan of het voorstel niet kan worden bijgestuurd of heropgestart. Uitslag van deze diplomatieke missie blijft nog in het ongewisse. Reiskosten: 500 euroots.
De vzw Designregio Kortrijk doet natuurlijk ook zijn duit in het zakje, en die vzw wordt betoelaagd door Stad. Hoeveel daarvan naar de ‘geheime tuinen’ gaat, het staat allemaal niet in de pers.

Wat kost het evenement aan de gemeenschap?
Dat we het niet weten.

Marie De Clerck – dochter van, die je nergens ziet – staat in voor de communicatie (promotie) en heeft naar het verluidt hiervoor een budget van naar schatting 100.000 euro ter beschikking.

Zeau.
Dat weet u nu weer. Staat niet in de perse, en zal er ook nooit gedrukt staan. Perse van de dode bomen?
Het lijkt er soms op dat niemand deze elektronische krant KW gelooft.
En nog iets. Heel de bedoening is er gekomen vanwege instigatie van weeral huisvriend van Stefaan De Clerck. Dit is Kortrijk. De editorialist van de Elektronische Krant “Kortrijkwatcher” is vooral kwaad dat het voorstel van de redactie-secretaresse niet is overgenomen. Een drijvende tuin op de Leie. Met dieren en alles erop en eraan. Kortrijk op de kaart.