Aanleg kunstgrasvelden voor KVK-jeugd kost slechts 16 procent meer dan gedacht

Momenteel in elk geval. Het is wachten geblazen op de eindafrekening, geruime tijd na de werken. (Het einde van de werken is voorzien op 13 augustus.)

Oorspronkelijk raamde de directie Facility (schepen Hilde Demedts) de kostprijs van twee kunstgrasvelden op het voormalige Stade op 1.261.432 euro (incl BTW.) Het is uiteindelijk 1.463.962 euro geworden.
De laagste inschrijver op de aanbesteding was de NV Lesuco uit Huldenberg, met oorspronkelijk 1.432.975 euro. Na rechtzetting van enige rekenfouten is het bedrag wat verhoogd.
Een andere inschrijver (met een ietwat hogere prijsofferte) werd uitgeschakeld omdat hij geen referentie FIFA**-label kon voorleggen. De Féderation Internationale de Football Association heeft namelijk steeds strengere kwaliteitsnormen opgelegd voor kunstgrasvelden. Een veld met 1 FIFA ster wordt pas na drie jaar nog eens bekeken en getest. Een veld FIFA** ieder jaar.

In bovenvermelde prijs is het honorarium van de ontwerper (Architecten- en ingenieursbureau D’Hondt) niet inbegrepen. Reken maar op 8 procent.

Vanwaar de toch nogal aanzienlijke overschrijding van de raming?
Volgens het stadsbestuur te wijten aan een tekort aan concurrentie. (Er waren slechts drie offertes, allemaal met méér dan 1,4 miljoen.)
Vanwege de hoge specialisatiegraad van de werkzaamheden is het aantal actieve spelers op de markt heel gering.
Komt daarbij “dat het gedeelte elektriciteit (lichtmasten en dergelijke) dat in onderaanneming zal gebeuren vrij hoge eenheidsprijzen kent”.

P.S.
Nog nooit begrepen hoe een stadsbestuur een raming kan maken van gecompliceerde werken of leveringen zonder insiders te raadplegen. De ons-kent-ons.