Stad Kortrijk roept zijn schuldenaars op het matje

Het befaamde studiebureau Graydon Belgium constateerde nog maar net dat Kortrijk tot de beste wanbetalers bij de centrumsteden behoort, of daar heeft het stadsbestuur kordaat beslist dat minstens 80 Kortrijkzanen (personen of bedrijven) via een rechtsprocedure zullen aangemaand worden om alsnog wat schulden te vereffenen.

Het gaat om nog niet betaalde facturen. (Geen belastingen.)
Jaar na jaar sleept de stadsrekening voor tienduizenden euro’s zogenaamde oninbare retributies mee. Retributies zijn vergoedingen voor bewezen diensten van de stadsoverheid. Hebt u ergens in het stadhuis een fotocopie laten maken? Een bosmaaier gebruikt (10 euro)? Een zak rattenvergif gekocht (1 euro)? Een zandzakje (3 euro)? Een verkeerssignalisatie gebruikt (3 euro)? Een straatgoot laten opruimen (7 euro)?

Voor het dienstjaar 2007 heeft de directie Financiën van Alain Cnudde 28 personen ontdekt die nog 10 of minder euro verschuldigd zijn aan Stad. Nog te innen: 147,72 euro. Deze wanbetalers worden niet vervolgd, want het sop is de kool niet waard.
Moeilijk te verstaan zijn deze oninbare ontvangsten. Er zijn al zo weinig retributiereglementen van minder dan 10 euro, en in de praktijk zijn die toch contant te betalen? Kun je een bijvoorbeeld een paspoort afhalen zonder geld?

Alain Cnudde is voor andere bedragen onverbiddelijk.
80 schuldenaars zullen worden vervolgd om alsnog 13.779,74 euro op te hoesten.
Heeft daartoe gepriviligeerde huisadvocaat Xavier D’Hulst-Monard ingeschakeld.

Alain Cnudde heeft daarnaast nog een lijst laten opmaken van 142 personen met openstaande retributies. Voor 21.735,36 euro. Het is onduidelijk of het College deze ontvangsten als definitief oninbaar beschouwd. Blijkbaar slaan die onbetaalde facturen allemaal op vervoer van gekwetsten door het hulpcentrum 100 van de brandweer. Het is een oud zeer.
En me dunkt gaat de brandweer al jaren bij het verstrekken van diensten onzorvuldig te werk.
Je laat best uw wespennest opruimen op vraag van uw mooiste dochter.
Twee jaar wachten met betalen helpt ook. Zaak is dan verjaard.

Voor het oninbaar verklaren van bepaalde retributies heeft het stadsbestuur traditioneel enkele goede redenen op. Iemand is dood of onvindbaar of failliet. Insolvabel. Eigen fouten van de administratie noemt men in het jargon een “materiële misslag” of een “afvoering van ambtswege”.

P.S.
Zie ook nog het stuk van 13 mei 2006 over het begrip onwaarden.