De Europese subsidiepot voor Kortrijk (1)

Raadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron (Groen) heeft via het Bulletin van Vraag en Antwoord een ambetante schriftelijke vraag gesteld aan het Schepencollege. Men merkt dat meteen aan het verkregen antwoord. “Op de excel-tabel gevoegd als bijlage vindt u het antwoord op de gestelde vragen“. Die bijlage is voor de gewone burger niet te vinden op de Kortrijkse website.

Wat wou het raadslid een keer weten?
“Waarvoor en op welke Europese programma’s heeft Stad sinds 1 januari 2007 een aanvraag ingediend voor Europese subsidies? Welke bedragen zijn hierbij toegekend of afgewezen?”
Wel, van het manna dat Europa uitstrooit ( het gaat om miljarden van ons ) over regio’s en steden kreeg Kortrijk bij die aanvragen een totaal van 7.202.247 euroots toebedeeld.
Heel spijtig is dat het antwoord van het stadsbestuur niet vermeldt wat hierbij de inbreng is geweest van Stad zelf. De gemaakte onkosten (vergaderingen, studies, reizen, etentjes, logies, telefoons, etc.) en vooral niet wat Stad of andere semi-publieke organisaties hebben moeten bijdragen om aan die subsidies te komen. (In de regel is dit evenveel als het toegestane bedrag. Soms minder. 80 procent? Hangt af van diplomatische gaven, connecties. ) Nog spijtig is dat het stadsbestuur niet vermeldt voor hoeveel euroots er zijn misgelopen bij de afgekeurde projecten. Of op hoeveel centen men eerder had gehoopt bij de succesvolle aanvragen.

Voorts had men graag geweten wat per afwijzing “de resem specifieke redenen” hiervoor waren.
Nu blijft het antwoord steken in enkele algemeenheden die men zelf had kunnen bedenken en zelfs vooraf vermoeden. Bijvoorbeeld dat het project onvoldoende transnationaliteit kon aantonen. (Het Heulepark?). Dat er onvoldoende meerwaarde in stak voor Europa. (Gebiedswerking?). Dat er teveel lokale vaste investeringen waren zonder transnationale meerwaarde. (Fabriek Desmet-Dejaegher?)

Stadsbestuur geeft nog aan dat Europa met Interreg 4 een strengere houding aanneemt ten opzichte van “material investements” en dat alle projecten hierdoor problemen ondervinden. Niet verstaan. Stad suggereert ook dat men best zelf leadpartner is van een Europees project om subsidies in de wacht te slepen. (Onze leadpartner is als het zo uitkomt altijd Leiedal.)

Er zijn vijftien projecten goedgekeurd. Qua subsidiëring valt het immense bedrag van 3.511.000 euro het meeste op. Nog wel voor de uitbreiding van de X-po, toch een privé onderneming.
Zeven aanvragen werden afgewezen. Opvallend (en hier op KW al gemeld): Secret Gardens. Het project “fabriek Desmet-Dejaegher” wordt opnieuw ingediend in oktober.

In een volgend stuk krijgt u een totaal overzicht. Zoek dan de verschillen met wat er hierover ooit in de Stadskrant is verschenen.