Kostprijs van de renovatie van het fabriekspand Desmet-Dejaegher

Weet u het nog? Al in december 2004 werd een prijsvraag uitgeschreven voor het aanstellen van een ontwerper aangaande verbouwing van het fabriekspand aan de Dam. Een jaar later kon het architectenbureau 51N4E samem met bAS bvba en bureau Boydens een eerste voorontwerp voorleggen. In het jaar 2006 kwamen er nog wat aanpassingen want de budgetten werden overschreden.
In april vorig jaar keurde het College een voorlopige raming goed voor een totaaL bedrag van 2.570.798 euro.
Recent is de raming weer een beetje veranderd.
We geven u de laatste stand van zaken.

Sanering, architectuur en stabiliteit 1.888.621 euro.
Elektrische installatie 364.061 euro.
Verwarming en sanitair 304.362 euro.
Lift 72.176 euro

Stad hoopt voor de saneringswerken op subsidie van de Vlaamse overheid ten belope van 656.679 euro. De nonnen van het rusthuis H.Hart in de buurt komen tussenvoor 142.134 euro. Men had wat meer verwacht van die kant.
Stad hoopt nog Europese subsidies. De haalbaarhied wordt afgetoets.

De planning voor de bouw van het kunstencentrum loopt wat achter.