Naar een nieuwe vorm van verslaggeving over de Kortrijkse gemeenteraad ?

Met name de elektronische !
Sinds de Kortrijkse raadsleden allemaal een laptop cadeau kregen, brengen ze – althans zij die daar kunnen mee omgaan – het apparaat mee naar de raadszittingen. Niet om daarmee hun dossiers of mogelijke tussenkomsten te raadplegen, maar wel om ermee te spelen of persoonlijk thuiswerk te verrichten.
Maar nu het stadhuis een hotspot is geworden, gebeuren met die tool – staande de vergadering – de meest onwaarschijnlijke innovaties inzake communicatie, nog wel met de buitenwereld.

Iemand uit het publiek – laat ons hem Alex noemen – heeft toevallig (een nieuwigheid) ook zijn laptop bij en meldt aan zijn vrienden op facebook dat raadslid-minister Stefaan De Clerk weeral uitsluitend bezig is met zijn federale dossiers. Een stadsambtenaar (ja!) heeft een loodzware krat (een curverbox) vol mappen aangesleurd die Stefaan al vanaf het begin van de zitting naarstig doorneemt.
Het is maandag, 14 september, 20u27. Gemeenteraadsdag.

Nauwelijks drie minuten later krijgt genaamde Alex al een reactie op zijn facebook.
Er zit namelijk toevallig een vriend in de zaal die prompt schrijft dat hij de dossiers van de minister bijna kan meelezen.
Die vriend is niemand minder dan Koen Byttebier, raadslid en fractieleider van de VLD.

20u39.
Axel vraagt via Tinternet aan het VLD-raadslid of hij niet beter wat zou opletten in de vergadering.
Geen onmiddellijk weerwoord.
20u48.
Axel vindt het nu via zijn facebook jammer dat vriend Koen Byttebier niet tussen komt in het debat over de huisvestingspolitiek. (Het raadslid is immers bestuurder van een grote sociale huisvestingsmaatschappij.)
21u13.
De VLD-fractieleider riposteert eindelijk met een politieke bedenking zoals men die van hem gewoon is. “Niet tussenkomen is soms ook een strategie. Werken achter de schermen is efficiënter.”
Die zit.

Intussen is er nog iets anders aan de gang op datzelfde facebook van de vrienden.
Om 20u39 meldt Freddy Vermoere dat men een beetje moet opletten met dat internet want hij volgt (weerhouden thuis) de aan de gang zijnde dialoog op de voet. Hierbij is het interessant om te weten dat vriend Freddy de plaatselijke journalist is van “Het Nieuwsblad” en normaal gezien de gemeenteraad verslaat.

Het hiaat in de dialoog van Alex en Koen tussen 20u48 en 21u13 is te verklaren.
Om 20u57 heeft raadslid Byttebier het namelijk gepresteerd om een close-up foto van zijn papieren en vulpen op facebook te slingeren. Ter zitting gemaakt. Vers van de pers.
21u04. Zoon Bruno is aan de lijn. Berispt (of verwittigt?) vader Byttebier. “Opletten hé !”

E̩n minuut later. Een lid van de vriendenkring Рwiens naam er nu niet toe doet Рvraagt zich af of dat allemaal wel mag.
21u08.
De VLD-fractieleider argumenteert dat een gemeenteraad publiek is en dat iedereen welkom is.
21u10.
Fractieleider Koen verveelt zich tamelijk bij een nogal uitvoerige interventie van de fractieleider Maarten van het Vlaams Belang.
Meldt daarom op facebook dat tussenkomsten best kort worden gehouden en zichzelf niet moeten herhalen. Hij vindt ook dat hij het als lid van de meerderheid niet altijd gemakkelijk heeft. (Versta hieronder dat hij niet al te veel mag zeggen. Maar hij werkt achter de schermen.)

De gemeenteraad heeft nog geduurd tot vijf minuten voor middernacht.
Maar facebook bleef zolang stil. Er is die nacht achteraf nog lang onder de vrienden van facebook nog wel heel wat na- en bijgepraat.
Koen Byttebier meldde nog dat hij in tegenstelling tot anderen zijn communicatie openlijk voert. Niet achter de schermen. Dat er nog wel vijftien raadsleden ook bezig zijn met hun tools. (Achter de schermen.)

Een nawoordje?
Gemeenteraden zijn natuurlijk publiek toegankelijk.
Of dat nu betekent dat een raadslid staande de vergadering moet zitten tokkelen op facebook is van een andere orde.
Mag men tijdens de zitting foto’s nemen? Ja, op voorwaarde dat men dit heeft gevraagd aan de voorzitter van de Raad.
Mag men tijdens de zitting communiceren met de buitenwereld? Ja, op voorwaarde dat men hierbij de zaal verlaat. (In het huishoudelijk reglement stond vroeger zelfs dat men geacht werd zijn GSM uit te schakelen. Is dat artikel nog geldig? Menig raadslid zit verwoed te vingeren op zijn blackberry. Soms met een stiftje, wat wel opvalt.)

P.S.
Kortrijkwatcher zou graag ook eens een laptob hebben. Zoekt sponsors. Dan krijgt u nog tijdens de raadszitting een live-verslag van de Kortrijkse gemeenteraden op deze stadsblog.