Een boeiend maar ongelezen Bulletin van Vragen en Antwoorden

Gemeenteraadsleden kunnen vooraf schriftelijke, politiek getinte vragen indienen die dan ter zitting worden beantwoord. En mondelinge actualiteitsvragen.
Maar er is ook een Bulletin van Vragen en Antwoorden waarbij men eerder technische kwesties aan de orde stelt. Informatieve vragen. Dat Bulletin verschijnt in principe maandelijks, maar in de loop van dit jaar verscheen er geen nummer in de maanden april en augustus. Soms krijgen de vragen ergerlijk laat een antwoord. Vragen van Bart Caron bijvoorbeeld, daterend van april, kregen pas in juni en juli een respons. Een vraag van Roel Deseyn uit de maand maart pas in oktober.
De interessante antwoorden krijgen nooit weerklank in de pers. Opvallend is ook dat raadsleden verder niks uitrichten met het antwoord. Er is geen follow-up.

Raadslid Maarten Seynaeve (Vlaams Belang) is recordhouder-vraagsteller. Negen in aantal en er zijn er zeker nog drie hangende voor de december-editie. Niet van de minste: over de financiering van het Handelsdistrict, de investeringen in het vliegveld Kortrijk-Wevelgem en de gage voor mandatarissen in intercommunales.
Hij wou weten hoe het nu zat met de toelagen voor het migrantencentrum en het Provinciaal Integratiecentrum, nu SOM genaamd.
Hoeveel starterpremies werden in de loop der jaren uitgereikt? Eén in 2008. En hoeveel leegstandpremies? Vorig jaar twee.
Werkt die verkeerscommisie wel?
Hoeveel rijbewijzen werden er ingewisseld? Vorig jaar 62.
Aantal hinderattesten voor handelszaken bij openbare werken? Vorig jaar 22, alleen al voor de Zwevegemsestraat.
Beantwoordt de Verbroedering der Vaderlandse Maatschappijen aan de criteria om een toelage te verkrijgen. Ja.
Hoeveel steun kreeg het restaurant Dell’Anno van Stad? In totaal 10.346 euro. (Zonder de 50.000 voor verbouwingen.)
Hoe staat het met de vrijwilligers-praatgroepen nederlands in de basisscholen?
Hoeveel regularisatieaanvragen kwamen er binnen bij de dienst vreemdelingen? Tussen 15 september en 15 oktober: 26. Daarvan kregen er 13 een positief resultaat.

Raadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron (Groen) liet zich ook niet onbetuigd. Zeven vragen.
Kennen de herbruikbare luiers enig succes? (Neen.)
Voor wanneer snelheidsbeperkingen in de Moeskroensesteenweg?
Waar kunnen mobilhomes nu parkeren?
Wat doet men tegen het wild parkeren in Heule?
Geef een overzicht van de Europese subsidies voor Kortrijkse projecten? (Zie kortrijkwatcher.)
Hoeveel kosten de “Secret Gardens”. (Zeer onbevredigend antwoord.)
Over de vergunningen voor het rooien van bomen. (Het antwoord van november is niet correct en zal verbeterd in het decembernummer van het Bulletin.

Raadslid en federaal volksvertegenwoordiger Roel Deseyn (CD&V) hield het bij vier vragen.
Wat doen de stadsdiensten met verouderde PC’s? Aan de Kringloopwinkel schenken. (Vroeger wou men die tegen gunstprijsje exclusief kwijt aan stadspersoneelsleden, maar die weten inmiddels wat ze daarmee in de kuip krijgen. Niemand wil die nog.)
Over het gebruik van een “Open Document Format”. (Niet verstaan.)
Werd de website van Stad gehackt? Neen.
Wie moet de gewestwegen onderhouden? (Het stadsbestuur zal zo spoedig mogelijk hierover berichten. Nog niet gebeurd.)

Zes andere raadsleden hebben elk één vraag gesteld.
Twee daarvan zijn zeker noemenswaardig.
Uit een Graydon-studie bleek dat Stad een slechte betaler is. Een vraag van raadslid Marc Lemaitre (SP.A) hierover werd in eerste instantie moeizaam beantwoord. Later bleek het rapport van Graydon niet accuraat en werd een en ander rechtgezet. Stad is wel een stipte betaler.
Raadslid Patrick Jolie (CD&V) vroeg zich af wat Stad bijdraagt aan De Lijn. Onnoemlijk veel. 131.110 euro. Is een stukje waard in de pers.

Minister Vincent Van Quickenborne (VLD) pakte in het nummer van februari uit met een vorm van dienstbetoon voor zichzelf. Wou een oplossing voor de verkeers- en parkeerproblematiek in de Minister Tacklaan.
Raadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger Philippe De Coene (SP.A) wou weten wanneer de R8 (ter hoogte van de brandweerkazerne) wordt doorgetrokken. Stad wist het niet. Als volksvertegenwoordiger kan Philippe het nu ongeveer weten. (Die doortrekking riskeert dichtbij de woning van een schepen te komen. Even tussendoor, hier.)
Raadslid Petra Demeyere (SP.A) had het over de parkeersituatie in de Sint-Rochuslaan.
Raadslid Johan Coulembier (CD&V) had het over de busverbindingen met Bellegem.

Het mag een wonder heten dat het onafhankelijk raadslid Eric Flo geen vraag in petto had voor het Bulletin. Misschien kent hij er het bestaan niet van.
De CD&V-fractie telt elf leden. Twee daarvan stelden vragen. Eén belangrijke vraag die nog een duidelijk antwoord behoeft.
De VLD zeven leden. Eén onbelangrijke vraag.
SPA zes leden. Eén, ja twee belangrijke vragen.
Groen twee leden. Caron stelde twee à drie belangrijke vragen.
Vlaams Belang telt vijf leden. De fractieleider stelde een aantal belangrijke vragen.

P.S.
Het Bulletin is (een beetje moeilijk) te vinden op de Kortrijkse website.