De meest bizarre gemeenteraad van het jaar (1)

En dat was uitgerekend de laatste van het jaar, dd. 14 december 2009.
Raar volk in de publieke tribune en de lounge. Mensen verkleed in bomen en nog wat hippie-achtig volk.

De voorzitter van de Raad (waarnemend burgemeester Lieven Lybeer) kondigt bij de aanvang van de vergadering een persconferentie aan! Ongezien. Een unicum. Een door Lybeer geschapen ongelooflijk precedent waar hij het nog lastig kan mee krijgen als er zich weer eens gegadigden aanmelden om staande de vergadering van een gemeenteraad een “persmoment” te beleggen. Maar dat beseft zijn politiek bewustzijn (van een cactus) niet.
Twee “levende bomen” nemen namens de gehele bomenbevolking van Kortrijk langdurig het woord. Zij kondigen voor 21 maart van volgend jaar een Boompjesweekend aan in het Preshoekbos. “Met de Vlaamse Liga tegen Kanker zijn wij, bomen, overeengekomen dat wij een groot deel kankerverwekkend stof uit de lucht zullen filteren. Het stof afkomstig van de E17 en de A17 blijft kleven aan onze blaadjes en zal mee verteren op de grond, zodat het niet in de longen van de Kortrijkzanen terechtkomt.” De oproep om stof te verteren op de grond krijgt luide bijval op de banken, des te meer wanneer ook de peter van de actie (trainer Georges Leekens) belooft om met enkele spelers van KV Kortrijk een minivoetbalmatch te spelen tegen het schepencollege. Leekens heeft hiermee voor het eerst van zijn leven een gemeenteraad aan het werk gezien en spoedt zich heen.

Hierna wordt het wat stil, ter nagedachtenis van gewezen raadslid Pierre Lano.

Raadslid Philippe De Coene vraagt onverhoeds het woord.
Voor Marie-Claire Vandenbulcke (VLD) is het de laatste zitting in haar ambtsvervulling als schepen. De leider van de progressieve fractie wil haar in alle sportiviteit en vanuit “een zekere appreciatie” danken voor het gedane werk, want “een mens probeert altijd zijn best te doen”. Helemaal beteuterd ontvangt Marie-Claire een bos groene en rode bloemen. Ook zij geen heeft geen speech voorbereid.
Filiep Santy, fractieleider van de CD&V, is totaal verrast. Hij vergat om nu al een afscheidspeech en dankwoord voor te bereiden en kondigt dan maar aan dat vanaf heden Pieter Soens de nieuwe fractieleider is van zijn partij en dat die straks het woord zal nemen.

Tijd voor het jeugdig volkje van de Vlasmarkt.
Burgers kunnen verzoeken om een voorstel of een vraag te agenderen op de gemeenteraadszitting als men daar maar genoeg handtekeningen voor kan verzamelen. De actievoerders van de Vlasmarktcafés zijn daarin geslaagd. 910 personen ouder dan 16 jaar hebben het verzoek ondertekend. (Het minimum hier is nu 618 personen.) Het is pas de tweede keer dat burgers met zo’n verzoekschrift voor de Raad konden verschijnen. De vorige maal ging het om het behoud van een postkantoor. Volslagen in de mist gegaan. Nooit meer van gehoord.
De vereniging “Vlasmarkt! Vlasmarkt! ” vindt dat een horecaplein geen woonzone is, en een woonzone geen horecaplein. Het scenario waarbij er aldaar winkelpanden en woongelegenheden komen betekent per definitie het einde van het plein. Wonder boven wonder schaart ook het Vlaams Belang zich achter het behoud van het authentiek karakter van de Vlasmarkt, maar hierbij sluit men een gemengde bewoning – met wederzijds respect – niet uit. Pieter Soens houdt hier al zijn eerste maidenspeech als nieuwe fractieleider. Heel kort: een “jong en warm Kortrijk” (de nieuwe logo van het beleid, in plaats van innovatie, creatie en design) past bij de Vlasmarkt. De VLD-fractieleider Koen Byttebier houdt zich weer eens erg gedeisd. Raadslid Moniek Gheysens alweer niet, zodat men zich in het publiek begint zorgen te maken over haar functioneren binnen de partij. (Moniek krijgt het steeds meer danig op de heupen, omdat zij van de partijleiding – in casu minister Q – wel eens spreekverbod wordt opgelegd. (“Wij mogen niets meer zeggen.”)
Schepen van stadsontwikkeling Wout Maddens (VLD) neemt om niemand voor schut te zetten het woord ‘gentrification’ niet in de mond, maar bedoelt dat wel als hij oppert dat wat vandaag IN is, het morgen misschien niet meer is. Hij krijgt het ook niet over zijn lippen om te melden dat het College binnen de kortste keren en nog dit jaar allerhande bouwplannen op en rond de Vlasmarkt positief advies zal verlenen.

Voorzitter Lieven Lybeer legt omtrent afspraken met de bevolking over de Vlasmarktplannen (die niemand bovenhaalt) onverwacht een zogenaamd gemeenschappelijk besluit ter tafel. Hij vangt bot. Zelfs de meerderheid van de Raad dringt niet meer aan.
De publieke tribune loopt leeg. Er waren stoelen bijgezet. De Levende Bomen strompelen naar buiten, evenals de supporters van de Vlasmarkt.

Het is nu al 20u 01′ .
En de echte gemeenteraad moet nog beginnen. Met een ultra zware agenda, waarvoor men vroeger twee lange avonden uittrok. (Stefaan De Clerck heeft daarmee komaf gemaakt. Hij hield niet van twee dagen lang kritische beschouwingen over zijn beleid.)
Op het programma: stadsbudget 2010, jaaractieplan, belasting- en retributiereglementen, OCMW- meerjarenplan en budget 2010, dotatie aan de politiezone. Nog allerhande reglementen in verband met leegstand.
Alle journalisten zijn nu verdwenen.
Raadslid en volksvertegenwoordiger Roel Deseyn (CD&V) is nog altijd naarstig aan het multitasken. Hij heeft een torenhoge stapel papieren bij ter ondertekening. Nieuwjaarswensen voor zijn electoraat? Hij probeert dat wat te verbergen door nu en dan schijnbaar belangstellend ietwat op te kijken.
Raadslid Patrick Jolie (CD&V) zal zoals gewoonlijk niet meer opkijken van zijn laptop. Heeft ambitie om schepen te worden.
Minister Stefaan De Clerck is even aanwezig en gaat dan wat eten in een naburige brasserie. Minister Q komt veel te laat.

Wat de betreurde journalist Gerrit Luts ooit beschouwde als het “koninginnedebat” kan van start gaan.

(…)