Een boodschap voor het aanstaand hoog koninklijke bezoek aan Habbekrats

Op 10 februari zal de Heilige Geeststraat opnieuw gesloten zijn voor het verkeer. Niemand minder dan Paola en prinses Claire komen die dag “Het Hoekhuis” (straatnummer 4) van de vzw Habbekrats bezoeken. Een soort viersterrenhotel (resto, fitness, enz.) voor “randgroepjongeren”, maar dan van het genre dat niet héél erg maatschappelijk is achtergesteld.
De Kortrijkse vzw Habbekrats krijgt in vergelijking met andere organisaties alhier die met jeugdwerk bezig zijn een onfatsoenlijk hoog bedrag aan subsidies. Al jaren aan een stuk 100.000 euro. Puur voor de verloning van de drie vaste krachten Ken, Seppe en Stijn. Daarnaast nog 40.000 euro voor het aanspreken van tieners die rondzwermen in bijvoorbeeld het Begijnhofpark.

Paola en Claire !
We hebben een boodschap voor Ullie beiden.
Zeg eens aan Seppe dat hij eindelijk best eens de werking van Het Hoekhuis ten overstaan van het College én de gemeenteraad uitvoerig mag uit de doeken doen, met een gedetailleerd verslag. In Kortrijk is het namelijk zo dat organisaties die van Stad meer dan 10.000 euro krijgen verplicht zijn om een samenwerkingsovereenkomst met het stadsbestuur af te sluiten, met een afsprakennota. Daarbij telkenjare een financieel verslag dienen voor te leggen om de gekregen subsidies te verantwoorden.
Paola Ruffo di Calabria, zeg dat maar in naam van de koning.

Maar, Paola, U zou ook kunnen lobbyen opdat de vzw Habbekrats komend jaar toch nog de subsidie van 40.000 euro kan in de wacht slepen. Weet dat het Team Jeugd van Stad van plan is om die som vanaf volgend jaar niet meer uit te keren aan de de vzw.
Dat zit zo. Het Team Jeugd is nu al bezig met het voorbereiden van het nieuwe Jeugdwerkbeleidsplan (JWBP) voor de periode 2011-2013. ECHTE RAAMWERKERS. En op grond van een voorlopige evaluatie van het voorbije driejaarlijkse plan heeft het Team Jeugd vastgesteld dat de tienerwerking van Habbekrats “beter en doeltreffender kan ingevuld”. De kosten-batenanalyse valt negatief uit. Daarbij, zo zegt het Team Jeugd, wijzelf en de vzw De Warande hebben genoeg expertise in huis om een betere en efficiëntere buurtgerichte kinderwerking uit te bouwen.

Paola, U kan daar iets aan doen.
Beloof dat de vzw Habbekrats zal bijgestaan worden door de Koning Boudewijnstichting en uw eigenste Stichting (voor integratie van jongeren) om Seppe en Stijn en Koen terdege op te leiden om aan doeltreffende tienerwerking te doen. U zal op 10 februari ongetwijfeld ook minister Stefaan De Clerck aantreffen in het Hoekhuis. Dreig ermee dat Uwen Zoon (die we bedoelen) ter gelegenheid van zijn aanstaande troonsbestijging niet naar centrumstad Kortrijk zal komen (de Blijde Intrede) als men die 40.000 euro afpakt van de vzw Habbekrats.
DOEN !

Claire Coombs, vraag aan Uwen Laurent (ervaringsdeskundige inzake puberteitskwesties) dat hij een kwade brief schrijft naar het Team Jeugd. Of beter, zeg dat hij een keer onaangekondigd zal afzakken naar Kortrijk. Met Wendy, die via subsidies gelukkig goed is terechtgekomen.