OCMW-raad in spoedzitting bijeen

UPDATE
Nog mooier. De OCMW-voorzitter weet totaal niet wie de procedurefout heeft ontdekt. Noch waar (op welk niveau) dit is gebeurd. En de OCMW-secretaris was afwezig op de spoedzitting. Naar schatting heeft het grapje aan presentiegelden en overhead 1.500 euro gekost. Gelukkig hebben er zich drie raadsleden verontschuldigd en was er één afwezig. Zo niet kwamen we aan 2.000 euro. De agenda werd met bekwame spoed afgehandeld. Dat de vier nieuwe en de oude raadsleden geen kennis vertoonden over de geijkte regelgeving hoeft niemand te verwonderen. In het kader van de zelfcensuur die de redactie van KW zichzelf oplegt (onder druk van de directie) durven we dat niet uitleggen.

Nu begrijpen we waarom de agenda van de OCMW-raad dd. 7 januari is verdwenen van de website van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. The requested URL was NOT FOUND on the server. (Naar een verslag van die zittingen moet je nooit zoeken want de nieuwe OCMW-secretaris vindt dat de burgers “dit allemaal niet moeten weten”.) Die vergadering bestaat niet meer. Heeft nooit plaatsgevonden. Presentiegelden terug?

Wat is er aan de hand?
Op 7 januari hebben vier nieuwe raadsleden de eed afgelegd, evenwel zonder aanwezigheid van de stadssecretaris. En dat mag niet. Het art. 16 van het OCMW-decreet stipuleert dat elke nieuwe eedaflegging (d.wz. na de installatievergadering) dient te gebeuren ten overstaan van de voorzitter van de gemeenteraad en in aanwezigheid van de gemeentesecretaris. De burgemeester Lieven Lybeer moest er dus ook bij zijn. HIJ WAS ER !
Voorts is het zo dat de burgemeester en stadssecretaris een proces-verbaal van de eedaflegging moeten sturen naar… de voorzitter van de OCMW-raad (Franceska Verhenne). En binnen de 20 dagen naar de Vlaamse Regering. Hier moet er dus iets zijn misgelopen, heeft iemand ontdekt dat er nog zoiets als een OCMW-decreet bestaat. Maar wie?

Gisteravond kregen de OCMW-raadsleden een paniekerige telefoon. Met de vraag om vandaag om 18u30 opnieuw bijeen te komen om akte te nemen van de eedaflegging van de nieuwe raadsleden en de bekrachtiging van de Raad van 21 januari. Want ja, op die dag was er een zitting waarbij de nieuwe Raad voor het eerst met een volwaardige agenda werd geconfronteerd. Die vergadering bestaat dus ook niet meer en moet hernomen worden.
Op die agenda stonden niet minder dan 23 punten en nog 10 in gesloten zitting.
Weet u wat het eerste is wat die nieuwe raadsleden nog te bespreken hadden? De verhoging van de presentiegelden ! Volgens “Het Nieuwsblad” van vandaag (de krant bracht in primeur de spoedzitting aan het licht) gaat het om 185 euro. In de gesloten zitting heeft men ook de nieuwe OCMW-secretaris geëvalueerd en gelijk definitief vast benoemd. Het gaat om Philippe Awauters die na uiterst veel gedoe in december 2008 op proef werd aangesteld.
Awauters was in een vorig leven onder meer consultant in duurzame organisatieontwikkeling. Van zo iemand had men kunnen verwachten dat hij op de hoogte is van art. 16 van het OCMW-decreet. Vroeger art. 20 van de organieke wet.